Napisz opowiadanie twórcze na podstawie mitu o heraklesie
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.. Wymyśl inne (nowe) wersje znanych mitów.. Pamiętaj, że Twoja praca musi liczyć co najmniej 200 słów.. Napisz opowiadanie twórcze, w którym przedstawisz nową wersję tego mitu.Szóstoklasiści już niebawem stworzą kolejną formę wypowiedzi pisemnej - opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.. Uporządkuj wiedzę na temat postaci, które opiszesz - ich zachowania, wyglądu, cech charakteru, przyzwyczajeń.To opowiadanie napisane na podstawie jakiegoś istniejącego już innego utworu- opowiadania, mitu , powieści itp. Ty musisz historię trochę wzbogacić, czasami dokończyć, dodać nowe szczegóły.. Bardzo przepraszam, że tak późno wysłałam scenariusz.. Zapoznaj się z definicją- opowiadania twórczego na podstawie mitu czy przypowieści zamieszczonej w podręczniku na stronie 269./ przepisz ją do zeszytu.. Jaką karę dostał Syzyf.. I tak samo za drugim razem, za piątym, za dziesiątym.tak zawsze.. W każdym numerze omawiamy inną formę wypowiedzi wymaganą do egzaminu gimnazjalisty lub sprawdzianu ósmoklasisty.. W gniewie zamordował jednego z nich.2.. Napisz własną interpretację mitu o Syzyfie.. Na co musisz zwrócić uwagę?Niezbyt długie opowiadanie Przedmiot: Język polski / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: Kubs0n 6.4.2010 (22:41) hel.. Opowiadanie twórcze na podstawie własnych przeżyćNa podstawie wybranej przypowieści biblijnej ułóż opowiadanie osadzone we współczesnych realiach Studia w wielkim mieście - na podstawie przypowieści o synu marnotrawnym..

Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.

b) Wymyśl inne, zaskakujące zakończenie mitu o Prometeuszu.Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?. Do zobaczenia!. Wytoczył ów kamień prawie na sam szczyt, gdy wtem głaz wyślizgnął mu się z rąk i spadł z powrotem w dół.. Cookies Strona używa Cookies.. a) Wymyśl zabawne zakończenie mitu o Syzyfie.. Napisz inne zakończenie mitu.. Ćwiczenia - do wyboru.. WymyŠl inne wersje podanych mitów.. Zapoznaj się z przydatnym słownictwem oraz z informacjami mówiącymi o tym, jak należy napisać opowiadanie na podstawie mitu lub przypowieści - podręcznik strona 269 .11.-12.05.2020 r. 6ai Temat - Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?. Przeanalizuj informacje o komponowaniu opowiadania na podstawie mitu lub przypowieści.- opowiedz o spotkaniu bohaterów różnych utworów literackich w wymyślonych okolicznościach Jak napisać opowiadanie?. Zapoznajcie się z przydatnymi słowami oraz zasadami pisania opowiadania na podstawie mitu lub przypowieści.Na podstawie mitu o Demeter I Korze lub Dedalu i Ikarze napisać.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. mam napisać opowiadanie ,, każdy ma swoją górę'' a mam pustke w Przedmiot: Język polski / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: isiak 11.4.2010 (18:00) opowiadanie na temat wybranego cytatu z Małego Księcia Przedmiot: Język .Jak napisać opowiadanie, czyli opowiadanie i jego rodzaje..

Przeczytaj wzorcowe opowiadanie twórcze na podstawie mitu - str. 270.

Jeanette Winterson wzbogaca go wybornym humorem i wątkami autobiograficznymi.. Państwo Kowalscy mieli dwóch synów.. Napisz wspólczesnq wersje przypowiešci o mitosiernym Samarytaninie.. Napisz plan wydarzeń ukazanych w "Dziadach" cz.II.. Dzień dobry!. Pamiętaj, że podstawę Twojego wypracowania stanowi konkretny tekst literacki: baśń, legenda, mit lub przypowieść.. Określ czas i miejsce akcji.Opowiadanie twórcze - współczesna wersja złotej rybki To co chce opowiedzieć działo się całkiem niedawno i całkiem blisko.. O placówce; Historia; Sekretariat; Dyrekcja; Kadra; Nowościjęzyk polski 20: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści .. Opublikowano: 15 maj 2020.. Dokładnie przypomnij sobie treść utworu oraz określ jego cechy gatunkowe.. Przeczytaj wzorcowe opowiadanie twórcze na podstawie mitu - str. 270.. Napisz inne zakończenie mitu.. Bez względu na to, jaki rodzaj opowiadania chcesz napisać, musisz pamiętać o tym, aby tekst był trójdzielny.. Mieszkali w niewielkim miasteczku i prowadzili mały sklepik.Przypomnij sobie jej historię.. b) Wymyśl inne, zaskakujące zakończenie mitu o Prometeuszu.. Zadanie nie powinno być trudne, jesli znasz dobrze utwór, na podstawie , którego piszesz opowiadanie odtwórcze.. Nieopodal jednego z polskich jezior - Jeziora Białego żyło sobie pewne małżeństwo.Napisz opowiadanie twórcze na podstawie mitu, w którym przedstawisz dalsze losy pary bohaterów..

Zadanie napisz w formie rozprawki.

Jak potoczylyby sie losy .. Lecz tak nie było.. Pamiętaj o budowie opowiadania oraz o limicie słów (minimum 100).. Na podstawie poczynań swoich mitologicznych bohaterów i własnego życia rozważa, na ile przeszłość i przyszłość determinują .Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowiešci przedstawia przygody bohaterów .. w jaki Herakles poradzi sobie z czekajqcym go zadaniem.. Syzyfowe prace.Opowiadanie twórcze na podstawie lektury, filmu itp. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.. Nie pozwolili jednak na to bracia wybranki.. O Przypomnij sobie treść utworu, na podstawie które­ go będziesz pisać opowiadanie.. Wyobraź sobie, że Prometeusz zdobył ogień w inny sposób niż ten, który poznałeś/poznałaś.. Każdy temat będzie wymagał odwołania się do obowiązkowej lektury szkolnej ORAZ/LUB do utworu bądź utworów samodzielnie wybranych przez ucznia.JAK NAPISAĆ WSPÓŁCZESNĄ WERSJĘ BAŚNI, LEGENDY, MITU LUB PRZYPOWIEŚCI ?. Przeanalizujcie informacje o komponowaniu opowiadania na podstawie mitu lub przypowieści s. 269..

"Mit o Syzyfie" - opowiadanie odtwórcze.

opowiadanie o heraklesie prosze o szybką odpowiedź .. Byłoby dobrze, żeby opowiadanie miało chwytliwy tytuł.22.04 - 24.04.20 współczesne JAK ZREDAGOWAĆ OPOWIADANIE TWÓRZE?. materiały do e-nauki przed lekcją online.. Herakles został odkupiony i chciał ożenić się powtórnie.. Temat: Opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.. Proszę wybrać jeden temat.. c) Tezeusz zostawił śpiącą Ariadnę na wyspie Naksos.Temat: Piszemy opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści Wybierz jeden z podanych tematów.. Ćwiczenia - do wyboru.. Temat 1.. Zadanie domowe - odesłać najpóźniej w niedzielę.. a) Przeczytaj mit lub przypowieść biblijną, na podstawie której chcesz napisać swoje opowiadanie; b) Zastanów się, czy napiszesz: nową wersję wydarzeń, w której występują bohaterowi biblijni?a) tematu o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze) oraz b) tematu o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie).. Jak potoczyłyby się losy Syzyfa, gdyby zrozumiał, że popełnił błąd,Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści.. 2.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o opowiadanie twórcze na podstawie mitu o Prometeuszu .. a) Wymyśl zabawne zakończenie mitu o Syzyfie.. To znaczy, że powinien mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Temat: Ćwiczenia w poprawnym redagowaniu opowiadania na podstawie mitu lub przypowieści.. Przykładowa praca - s. 270.. Akcje swojego opo-Język polski Klasa VI maj Temat: Jan napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?. Może się w nim znaleźć fikcja literacka, ale nie może ona całkowicie wypaczać sensu pierwowzoru.. Przeczytajcie notatkę w podręczniku s. 269.. Stosuje się je np. w przypadku gdy chcemy ukazać dalsze losy bohatera.. ☺Na dzisiejszej lekcji: dowiesz się, jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przy- powieści, przypomnisz sobie treść mitu o Heraklesie i przygotujesz scenariusz gry komputerowej według własnego pomysłu,.Herakles udowodnił, że potrafi wykonać wszystkie te prace, chociaż dla zwyczajnego człowieka byłyby one po prostu niemożliwe i niebezpieczne.. Następnie zapoznajcie się z treścią i konstrukcją wzorcowego opowiadania twórczego s. 270.Więcej wskazówek i podpowiedzi, jak napisać opowiadanie twórcze, znajdziesz w VICTORZE 5/2019..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt