Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji następnie wykonaj polecenia napisz kto został
22 stycznia 1905 r. przed Pałacem Zimowym w Petersburgu odbyła się pokojowa demonstracja, jednak jej uczestnicy zostali zaatakowani przez carskich żołnierzy.. a) Napisz, który z polskich symboli narodowych przedstawiono na ilustracji.. Przed władcą salutuje carski generał, za nim - wojsko .. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej ziemie polskie w X-XI wieku.. a)Napisz jaka ceremonia została przedsta…Przyjrzyj się ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Uporządkuj etapy turnieju rycerskiego we właściwej kolejności.. Następnie wyjaśnij, w jaki sposób rewolucjoniści walczyli z Kościołem katolickim.. B. Wyjaśnij, co decydowało o przewadze przedstawionych żołnierzy nad przeciwnikiem podczas bitwy.Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Następnie, na podstawie mapy z podręcznika str. 173 - wykonaj polecenia.. Napisz kto był wynalazcą urządzenia ukazanego na ilustracji.. Następnie wykonaj polecenia.. w 1792 r. B. elekcja Stanisława Augusta.. Przyjrzyj się ilustracji.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 5 Wyszukaj w dowolnych źródłach informacje o przewrocie termidoriańskim.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Określ, do jakiego wydarzenia odnosi się ta ilustracja.Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. 3800 rok p.n.e. 3300 rok p.n.e. 2800 rok p.n.e. Praca z osią czasu a) Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej..

Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.

1 2 Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją właściwy tytuł z ramki.. Następnie wykonaj polecenia.. Wyjaśnij, co oznaczała średniowieczna zasada: Wasal mojego wasala nie jest moimPrzyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia (w podręczniku ta ilustracja znajduje się na str. 186).. 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 8.4.2015 (17:52) - przydatność: 67% - głosów: 373 Społeczeństwo średniowiecza 4 Przyjrzyj się przedstawionym ilustracjom.. 4 Zadanie.. Przyjrzyj się zamieszczonej w podręczniku mapie: Polska i Litwa w latach 1385- 1434 (s. 210) i odpowiedz w zeszycie na znajdujące się obok niej trzy pytania.. a) Oznacz czerwonym kolorem granice kraju odziedziczonego przez Bolesława Chrobrego.. Na polecenie króla pałac i ogród zaprojektowali włoscy architekci.. 1700 rok 1800 rok 1900 rok 2000 rok Praca z osią czasu a) Um ieść na osi rok 1795, w którym doszło do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej i utraty przez nią niepodległości.. b) Uzasadnij pisownię rz , ż , ch , h w znalezionych wyrazach .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. b) Za pisz, kiedy władca Polski uzyskał każdy z przedstawio- nych przedmiotów..

...Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.

Dzięki temu można było w jego murach organizować sejmy i zjazdy szlacheckie.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej Bliski Wschód w starożytności.Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. G. Dla chętnych Napisz, kto i za jakie zasługi przyznaje co roku w Polsce Nagrodę imienia Pawła Włodkowica.. 1 2 III.Wojny i upadek Rzeczypospolitej Na dobry początek 1 Praca z ilustracją a) Zapisz w wyznaczonych miejscach imiona i nazwiska przedstawionych postaci az or pełnione przez nie funkcje państwowe.. Następnie wykonaj polecenia.. 2011-12-01 15:53:30; Przeczytaj uważnie poniższe zdania.. Wyjaśnij, 6 co kryje się pod tą nazwą.94 Polska pierwszych Piastów 5 Przyjrzyj się portretowi Bolesława Chrobrego.. RVBQ9MJGXCjuk Janczar przed oficerem .. Władca zgromadził w nim obrazy, rzeźby liczne zdobycze wojenne: wschodnie stroje, meble, broń.. Praca z ilustracją a) Napisz, jakie oznaki władzy Bolesława Chrobrego zostały ukazane na ilustracji.. Projekt i wykonanie: Software Mansion.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. b) Zamaluj kolorem zielonym ziemie czasowo zajęte przez Bolesława Chrobrego.Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:27Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracją:parowiec,kolej,latarnie elektryczne.Napisz w jaki sposób ułatwiły one życie ludzi w XIX wieku..

2011-09-12 17:17:16 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia .

Następ-nie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.Jak w to wejdzie cie wyświetli wam się ilustracja - MidBrainartPrzyjrzyj się ilustracji i wykonaj zadania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się ilustracji.. Po egzekucji władcy Anglię ogłoszono (monarchią parlamentarną / republiką).. Napisz, jaka formacja wojskowa została ukazana na ilustracji.. b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. Wydarzenie, z którym jest związany ten obraz, to A. wybuch wojny polsko-rosyjskiej.. Poniatowskiego.. Wojskowi triumfują po spacyfikowaniu demonstracji.. 3 Zadanie.. UWAGA!. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj .b) Napisz, jak nazywał się ruch kobiecy, którego zwolenniczki zostały ukazane na ilustracji.. b) Ok reśl, jaką funkcję objęła ta postać w Kliknij tutaj, aby przejść na stronę główną serwisu odrabiamy.pl.. Oglądasz stare wydanie książki.. C. początek insurekcji kościuszkowskiej.. Napisz, jaki żołnierz ukazany jest na ilustracji.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.7.. D. uchwalenie Konstytucji 3 maja.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Zaznacz na osi czasu rok, w którym powstały pierwsze sumeryjskie miasta-państwa..

2 3 Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.

2011-10-16 09:56:02 Przyjrzyj sie XIX - wiecznej karykaturze i wykonaj polecenia .. Następnie wykonaj polecenia.. Zginęło około tysiąca .Wyrok został wykonany publicznie w 1649 roku w (Londynie / Reading).. Napisz, co spotykało rycerza, który przegrał turniej rycerski.. Wymień bitwy, w których uczestniczyli tacy żołnierze, jak przedstawiony na rysunku.. 2019-11-21 19:30:27 przyjrzyj się uważnie zamieszczonej ilustracji a następnie opisz ją za pomocą 4 zdań pojedynczych.. b) Na pisz imię i nazwisko autora ukazanego obrazu.. Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją nazwę przedstawionego na niej stanu.. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej ziemie polskie w X-XI wieku.Następnie wykonaj polecenia.. A. gotyk C. renesans B. barok D. romanizm b) Podaj dwie cechy tego stylu, które są widoczne na każdej ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. wykorzystaj związki utworzone z podanych wyrazów 2015-09-22 19:30:33Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. Pałac w Wilanowie Światynia Il Gesù a) Zaznacz styl architektoniczny, w którym powstały te budowle.. c) Napisz, czego obawiał się autor karykatury w związku z równouprawnieniem kobiet.Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom pochodzącym z XIV-wiecznej księgi.. Następnie.. Odpowiedź została zedytowana [Pokaż poprzednią odpowiedź] 8 0 .Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie wykonaj polecenia.. Praca z ilustracją a) Po daj imię i nazwisko ukazanej osoby.. b) Ob licz, w którym roku Polska odzyskała niepodległość, jeśli pozostawała w niewoliF.. a) Dokończ zdanie.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 1200 rok 1300 rok 1400 rok 1500 rok XIII Praca z osią czasu a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek.. 2010-11-07 21:35:50; a) Przyjrzyj się ilustracji i zapisz wyrazy z ; rz, ż, ch , h .. Wpisz w wolne kratkiPrzyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. - Ruch kobiecy, którego zwolenniczki zostały ukazane na ilustracji to sufrażyzm (łac. suffragium - głos wyborczy).. Podaj imię i nazwisko jednego laureata tej zagrody.. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenie.. W XVI wieku, na polecenie Zygmunta Starego, przebudowana została przez włoskich architektów na okazałą renesansową rezydencję królewską..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt