Opisz cztery rodzaje wolności użytkownika programu udostępnionego na wolnej licencji
Według powyższej definicji tylko dwie licencje CC są prawdziwie wolne, dlatego należy zwracać szczególną uwagę na to, jaką konkretnie licencję CC wybrał autor dzieła, które chcemy wykorzystać.. Dopuszcza zarówno wolne rozpowszechnianie, jak i modyfikowanie kodu programu (Wolności 0, 1, 2, 3).• wolność wprowadzania zmian, poprawek i rozpowszechniania utworów.. Wolne Dobra Kultury na swojej liście licencji mają zarówno niektóre licencje Creative Commons, jak i licencje ogłoszone przez OSI).. Programy na tej licencji są w pełni funkcjonalne.. .CZTERY RODZAJE WOLNOŚCI PROGRAMU UDOSTĘPNIONEGO NA WOLNEJ LICENCJI.. Po upływie ustalonego czasu, jedyną rzeczą, na którą pozwoli program to rejestracja albo usunięcie z dysku twardego.Na Wolnych Lekturach udostępnione są utwory znajdujące się w domenie publicznej lub na wolnej licencji (Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach lub Licencja Wolnej Sztuki).. Wolność rozpowszechniania kopii programu, aby pomóc innym, którzy go potrzebują.SMSware - rodzaj licencji oprogramowania, w której aby móc skorzystać z programu, należy wysłać wiadomość SMS na podany numer telefonu.. Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), zaawansowany edytor tekstu (np. Programy na tej licencji są w pełni funkcjonalne.. W treści tej licencji zawierają się cztery podstawowe wolności3, przedstawione w tabeli nr 2..

Opisz cztery rodzaje wolności użytkownika programu udostępnionego na wolnej licencji 1 Zobacz odpowiedź teskatimp teskatimp 1.

4.bodę udostępniania i zmieniania wolnego oprogramowania.. Rodzaj licencji na programy .Warto jednak podkreślić, że niektóre organizacje wykorzystują nawzajem swoje licencje (np.. Po upływie ustalonego czasu, jedyną rzeczą, na którą pozwoli program to rejestracja albo usunięcie z dysku twardego.Rodzaje licencji na programy komputerowe Co to jest licencja?. Jego użytkowanie często wiąże się z limitem czasowym Po przekroczeniu wspomnianego limitu, użytkownik powinien zakupić pełną wersje produktu.. Wolność analizowania, jak działa program, i dostosowywania go do swoich potrzeb.. Praktykuje sie kilka rodzajów licencji określających zakres użytkowania oprogramowania i warunki uiszczania za nie opłaty.Lista wolnych licencji.. Różnice między wolną, a otwartą licencją sprowadzają się do różnych mechanizmów rozpowszechniania.. Word, Writer), prosty edytor tekstu (np. Notepad2, Notatnik), program do prezentacji (np. PowerPoint, Impress), wirtualnaWyjątkowym rodzajem licencji CC jest CC0, czyli Creative Commons Zero.. Licencja GNU GPL i jej wolności Wolność Zakres wolności 0 Uruchamianie programu w dowolnym celu 1 Analizowanie działania programu i dostosowywanie go do swoich potrzebLicencja CC BY zezwala na dalsze wykorzystywanie każdemu i do dowolnych celów, jeśli tylko oryginalny autor pozostanie właściwie opisany..

Wolność uruchamiania programu w dowolnym celu.

Jedynym warunkiem skuteczności takiego rozwiązania jest jego zgodność z obowiązującym prawem.. Oznacza to, że można je zgodnie z prawem bezpłatnie przeglądać, słuchać, pobierać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować.. Licencje Creative Commons oferują różnorodny zestaw warunków licencyjnych - swobód i ograniczeń.„wolne oprogramowanie"; • opisać cztery rodzaje wolności użytkowników programu udostępnionego na wolnej licencji.. Programy na tej licencji są w pełni funkcjonalne.Specjalnym rodzajem licencji jest Public domain (dobro publiczne) - „licencja" ta jest stosowana do tekstów, zdjęć, muzyki, dzieł sztuki, oprogramowania itp., które na skutek decyzji twórcy, braku spadkobierców, lub upływu odpowiedniego czasu, stały się dostępne dla dowolnych zastosowań bez ograniczeń wynikających z przepisów .Cztery niezbędne wolności.. Przeglądarka internetowa (np. Google Chrome, Mozilla Firefox), zaawansowany edytor tekstu (np.. Dzięki nim wiadomo, kto może używać danej aplikacji, w jakim celu, określają one, co można z programem zrobić, regulują prawa własności..

Możliwość korzystania z programu, bez zakupu licencji.

Wolność do analizowania, jak działa program i zmieniania go aby robił co i jak potrzebujecie (wolność 1).Szczególnym rodzajem licencji są wolne licencje.Wolna licencja to taka, która zezwala na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z dzieł w oryginale i w opracowaniu (dopuszczalne są jedynie minimalne ograniczenia tej swobody: klauzule uznania autorstwa i klauzule copyleft, o których piszemy w kolejnym rozdziale).Wolna licencja to taka, która zezwala na nieograniczone, nieodpłatne i niewyłączne korzystanie z dzieł w oryginale i w opracowaniu (dopuszczalne są jedynie minimalne ograniczenia tej swobody: klauzule uznania autorstwa i klauzule copyleft, o których piszemy w innym rozdziale).Wolne licencje to takie publiczne umowy licencyjne między twórcą i korzystającymi utworu, które gwarantują .wizerunku", „wolne oprogramowanie"; • opisać cztery rodzaje wolności użytkowników programu udostępnionego na wolnej licencji.. Oznacza to, że z materiałów udostępnionych na CC0, możesz korzystać dowolnie bez podawania autora, ani umieszczania notki licencyjnej.Ta gra słowna, mająca ośmieszać copyright, prawo, na które powołują się przedsiębiorstwa z gałęzi dotcom, zapewnia publikacji udostępnionej na jej zasadach całkowitą wolność funkcjonowania w przestrzeni publicznej..

Udostępnianie programu (jeżeli program nie ma praw autorskich) 3.

Word, Writer), prosty edytor tekstu (np. Notepad2, Notatnik), program do prezentacji (np. PowerPoint,Te same wolności spełnia otwarta licencja.. Użytkownik wolnej licencji nie może udostępnić dzieła (ani jego zmodyfikowanej wersji) na innej licencji niż wolna.Wolne oprogramowanie (ang. free software) - termin określający oprogramowanie, które może być uruchamiane, kopiowane, rozpowszechniane, analizowane oraz zmieniane i poprawiane przez użytkowników.Oprogramowanie, aby można je było nazwać wolnym, musi spełniać kilka podstawowych założeń, które zostały zawarte w definicji wolnego oprogramowania opublikowanej przez Free Software .Jakie są cztery rodzaje wolności użytkowników - programu udostępnionego na wolnej licencji?. Ponadto poszczególne licencje mogą mieć różne ograniczenia w zależności od rodzaju licencji.Rodzaj licencji na programy komputerowe polegający na tym, że można go używać przez z góry ustalony czas (od 7 do 90 dni).. Po upływie ustalonego czasu, jedyną rzeczą, na którą pozwoli program to rejestracja albo usunięcie z dysku twardego.Licencje IV.. wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność.. Licencja 'Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach' (CC BY-SA) oznacza, że wszystkie utwory pochodne muszą być opublikowane na tej samej licencji, co oryginał i zachować informację o autorze .Trial (z ang. próba) Rodzaj licencji na programy komputerowe polegający na tym, że można go używać przez z góry ustalony czas (od 7 do 90 dni).. Mnogość różnych wolnych licencji oznacza większy nakład pracy dla ich użytkowników, którzy będą chcieli je zrozumieć.Rozróżniamy tutaj także dwa rodzaje tej licencji, jeden rodzaj to taki, gdzie wysłanie kartki jest wymogiem do tego, aby program używać w pełni legalnie, a drugi typ to taki, gdzie autor pozostawia wolną rękę użytkownikowi odnośnie wysłania kartki, zatem nie jest to konieczne.Licencje komputerowe to dokumenty, które porządkują sposób korzystania z programów komputerowych, Bez nich, w świecie oprogramowania zapanowałby totalny chaos.. Każdy slajd powinien być podpisany w nagłówku, powinien mieć obrazek, obrazki - mało tekstu.Poznaj licencje Creative Commons Podstawowym narzędziem Creative Commons są licencje prawne pozwalające zastąpić tradycyjny model „Wszystkie prawa zastrzeżone" zasadą „Pewne prawa zastrzeżone" - przy jednoczesnym poszanowaniu zasad prawa autorskiego.. Licencja (angielskie licence), w odniesieniu do oprogramowania regulacja prawna określająca warunki jego użytkowania i zasady odpłatności.. Trial (z ang. próba) - rodzaj licencji na programy komputerowe polegający na tym, że można go używać przez z góry ustalony czas (od 7 do 90 dni).. Różnice między wolną, a otwartą licencją.. Twórca, udostępniając materiał na tej licencji, przekazuje go do domeny publicznej.. Program jest wolnym oprogramowaniem jeśli użytkownicy programu mają cztery niezbędne wolności: Wolność do uruchamiania programu jak chcecie, w dowolnym celu (wolność 0).. Programy na tej licencji są w pełni funkcjonalne.. Przykłady wolnych licencji: • Creative Commons Uznanie .Każdy z nas może stworzyć swoją licencję lub udostępniać utwory z zastosowaniem dostępnych licencji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt