Opisz obraz który powstaje w zwierciadle płaskim
2010-02-06 17:57:11; Z jaką szybkością zbliżasz się do swojego obrazu w zwierciadle płaskim, jeżeli twoja szybkość względem tego zwierciadła wynosi 0,5m/s, a kierunek prędkości jest prostopadły do zwierciadła?. Obrazem prostym nazywamy taki, który w stosunku do przedmiotu nie jest odwrócony.. W celu utworzenia konstrukcji obrazu powstającego w tego typu zwierciadle, należy zdefiniować jego oś optyczną oraz ognisko(F).Obraz powstający w zwierciadle wklęsłym może być rzeczywisty lub pozorny, powiększony lub pomniejszony, prosty lub odwrócony.. Uczniowie wymieniają tu różnego rodzaju powierzchnie o dużej gładkości, w których widzą swoje „odbicie" np. wypolerowana powierzchnia metalu, powierzchnia wody, szyby, lakieru czy farb itp. II Eksperyment uczniowski.. Jest to obraz pozorny, nieodwrócony i tego samego rozmiaru.. 2011-11-03 .Zwierciadło płaskie jest najprostszym i najczęściej spotykanym rodzajem zwierciadła.. Obrazy otrzymywane przy użyciu zwierciadeł płaskich są pozorne, mają tę samą wielkość co przedmioty, są symetryczne względem powierzchni odbijającej i nie są odwrócone.#Zwierciadło płaskie Konstrukcja obrazu pozornego A'.. Obraz pozorny nie jest widoczny na ekranie.. Obraz pozorny - obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych po ich przejściu przez układ optyczny..

... Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim.

tej samej wielkości, Zwierciadła Konstrukcja obrazu w zwierciadłach płaskich Oprócz zwierciadeł płaskich używane są również zwierciadła kuliste (są nimi np. zwierciadła stosowane na skrzyżowaniach ulic, w lusterkach i reflektorach samochodów, w lusterkach dentystycznych).Wpatrując się w ogóle w „pozorne obrazy" przedmiotów, tworzące się w płaskim zwierciadle, dostrzegamy, że obraz jakiegoś punktu powstaje za zwierciadłem w takiej odległości, w jakiej się punkt znajduje przed zwierciadłem.. Gdy przedmiot znajduje się w odległości większej od podwojonej ogniskowej od środka soczewki, wówczas powstały obraz jest pomniejszony i prosty.Zwierciadło płaskie.. Zajmijmy się teraz konstrukcją obrazów powstałych w zwierciadle sferycznym wklęsłym oraz wzorami które je opisują.. Powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych od powierzchni zwierciadła.. Nie można go otrzymać na ekranie.. 4 strona 192.. TakąKrok po kroku w jaki sposób sporządzić obraz w zwierciadle płaskim na lekcje fizyki.Film stworzony na potrzeby klasy ale udostępniony tutaj..

Konstrukcja obrazu w zwierciadle wklęsłym.

Promienie odbite od zwierciadła są rozbieżne, natomiast ich przedłużenia zbiegają się w jednym punkcie - w miejscu tym powstaje obraz pozorny.Odbicie światła i obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim Rozproszenie się światła Jeżeli powierzchnia, na którą pada wiązka promieni równoległych jest chropowata, to po odbiciu od takiej powierzchni powstaje wiązka światła, której promienie nie są już do siebie równoległe.. Położenie przedmiotu: x = f (odległość przedmiotu równa się ogniskowej) Promień padający na zwierciadło w punkcie przecięcia osi głównej z powierzchnią zwierciadła odbija się symetrycznie względem osi głównej (kątRys.3 Obraz powstający w zwierciadle płaskim.. x - odległość przedmiotu od zwierciadła y - odległość obrazu od zwierciadłaZwierciadło płaskie Na przykładzie zwierciadła płaskiego omówimy własności obrazów powstających w układach optycznych (zwierciadłach, soczewkach)..

Czy obrazy powstają tylko w lustrze?

Obraz pozorny powstaje za zwierciadłem, w punkcie przecięcia przedłużeń promieni odbitych.. Zwierciadło kuliste to takie, którego powierzchnia odbijająca jest częścią powierzchni kuli.Obraz pozorny powst.. Promienie nie wychodzą z tego punktu, ale zdają się z niego wychodzić.Zwierciadło płaskie.. W celu znalezienia obrazu świecącego punktu, powstającego w zwierciadle płaskim, należy poprowadzić co najmniej dwa promienie świetlne .- odcinek FA nazywamy ogniskową zwierciadła i oznaczamy małą literą f. Może również powiedzieć, że: f=R/2 rys. 4.. Jeśli przetną się promienie odbite, to w tym miejscu powstanie obraz rzeczywisty punktu.Obraz, który powstaje w zwierciadłach płaskich różni się od przedmiotu tym, że następuje zamiana stron.. Tej samej wielkości.. Obraz w tworzony przez zwierciadło płaskie jest obrazem pozornym (powstaje na.. Obrazu pozornego nie da się otrzymać na ekranie.. zwierciadło płaskie czyli to jest lustro, lub wypolerowana, gładka część metalu.. Tak, więc w zwierciadle płaskim obraz przedmiotu jest: - pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.Zwierciadło płaskie Aby znaleźć obraz punktu w zwierciadle płaskim należy z tego punktu poprowadzić dwa dowolne promienie i stosując prawo odbicia znaleźć promienie odbite (rysunek z lewej strony)..

2. obrazy są tej samej wielkości.

Odwrócony.. Strona prawa staje się lewą i odwrotnie lewa staje się prawą.. W zwierciadle płaskim obraz obiektu konstruuje się poprzez wykonanie odbicia symetrycznego względem płaszczyzny zwierciadła.. Badanie zjawiska odbicia obrazu w zwierciadle płaskim Cechy obrazu; rzeczywisty.. licze na naj.zwierciadle płaskim będzie prosty i pozorny.. Odpowie ci, że nie znajdziesz tam .. opisać prostoliniowy bieg promieni światła; b) wskazać, które ciała są źródłami światła, a które świecą światłem odbitym; Nauczysz się: a)Najkrócej : Zwierciadło sferyczne wypukłe to zwierciadło, którego powierzchnią odbijającą promienie świetlne jest zewnętrzna powierzchnia kuli, czyli sfera.. Zwierciadło sferyczne.. 3. powstaje w tej samej odległości od zwierciadła co przedmiot.. w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych.. Kładziemy w poprzek stołu podziałkę metrową, na .Treść zadania jest podana w formie cytatu, który zawiera jedynie kilka pierwszych słów.. Jeśli w zwierciadle obserwowany będzie poruszający się przedmiot to ruch obrazu będzie odbywał się w kierunku przeciwnym niż ruch przedmiotu.Ostatecznie mam podac cechy obrazu i tak wyszlo mi ze.. Cechy obrazu: pozorny - powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych; prosty; równy - tej samej wielkości .. Te cechy obrazu zależą od położenia przedmiotu względem ogniska optycznego zwierciadła.prosty, czyli nie odwrócony.. Jeśli nie wiesz, co jest po drugiej stronie lustra, zapytaj fizyka!. Obraz prosty to taki, który w stosunku do przedmiotu nie jest odwrócony.. Powstaje za środkiem krzywizny zwierciadła.. Tworzy je płaska i wypolerowana powierzchnia, która w idealnym przypadku nie absorbuje, ani nie rozprasza światła - jedynie odbija promienie świetlne.. Zastosujemy następujące oznaczenia:Otrzymany obraz jest rzeczywisty, powiększony, odwrócony.. Promienie sprawiają jedynie wrażenie, że wychodzą z tego punktu.. Obraz ten jest widoczny jedynie dla obserwatora rejestrującego rozbieżną wiązkę promieni opuszczających układ .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Pełną treść zadania znajdziesz w podręczniku lub zbiorze zadań z fizyki.. Doświadczalnie możemy się o tym przekonać, przerabiając jeszcze następujące ćwiczenie.. Obraz pozorny powstaje za zwierciadłem w miejscu, gdzie przecinają się przedłużenia promieni odbitych.. 4. zastosowamie zwierciadeł płaskich i kulistych w życiu codziennym.. Mówiąc prościej - obserwator widzi obraz .Gdy przedmiot znajduje się w odległości równej podwojonej ogniskowej soczewki skupiającej, wówczas powstaje obraz odwrócony o tych samych rozmiarach co przedmiot.. Poszukaj w Internecie informacji o tym, jak powstaje tęcza.. Optyka, nauka o świetle.2.. Powiększenie: p > 1 - obraz powiększony p < 1 - obraz pomniejszony p = 1 - obraz równy.. Przedmiot.. W zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny, prosty i jednakowej wielkości.. Zwierciadło sferyczne ma powierzchnię będącą fragmentem sfery.Konstrukcja obrazu strzałki w zwierciadle płaskim 4.. Obraz pozorny A' przedmiotu A powstaje na przedłużeniu promieni wychodzących z punktu A i odbitych od zwierciadła..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt