Na podstawie zamieszczonej mapy zaznacz poprawne dokończenie zdania
C. północno-zachodnim.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 21.. Ustawa, której fragment przytoczono, precyzuje przepis Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: A) Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.Zaznacz poprawne dokończenie zdania 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 22.4.2020 (11:49) - przydatność: 32% - głosów: 13 Michalo_PL 22.4.2020 (13:00)Na podstawie podanych informacji rozpoznaj krainy geograficzne Polski.. B. 240 g rozpuszczalnika.. b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Przekrój przez troposferę wzdłuż linii I−II przedstawiono na rysunku oznaczonym numeremKorzystając z mapy zamieszczonej obok, określ z dokładnością do 1' współrzędne geograficzne wymienionych poniżej obiektów geograficznych.. Południki A. wszystkie są tej samej długości.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. P / F Okres oznaczony jako Y nazywamy przyrostem kompensacyjnym.. 5 minut wcześniej niż w punkcie S. B. 4 sekundy później niż w punkcie S. C. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Fotografię wykonano ze stoku wzniesienia A.. Między ich tłokami nie ma powietrza, jest natomiast pewna ilość wody.. - Zadanie 7: Geografia 5 - strona 27Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Odpowiedź: C. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

c) ogólne przedstawienie na mapie środowiska geograficznego danej krainy.Na podstawie: apollo.astro.amu.edu.pl [dostęp: 21.11.2014].. Na podstawie: a) Wpisz poprawne dokończenie zdania i uzasadnij odpowiedź.Korzystając z zamieszczonej mapy wykonaj polecenia a - d.. Generalizacja polega na uproszczeniu treści mapy poprzez.. [a)] zmniejszenie powierzchni obszaru przedstawionego na mapie.. Zadanie 1. szerokość geograficzna: długość geograficzna: Zaznacz poprawną .Zaznacz na mapie Polski punkt o współrzędnych 54°N, 19°E i skreśl niewłaściwe wyrazy w poniższym zdaniu.. D. buraki cukrowe.Na mapie zaznaczono obszary, na których co najmniej połowa użytków rolnych znajduje się na wysokości powyżej 500 m n.p.m. a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Ten obszar leży na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. Na mapach hipsometrycznych .Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. B. Londyn.. Generalizacja polega na uproszczeniu treści mapy poprzez.. [a)] zmniejszenie powierzchni obszaru przedstawionego na mapie.. Obszary, na których dominują gleby astrefowe, oznaczono na mapie numerami A.. Postać przedstawiona na ilustracji to A. Tadeusz Rejtan.. D. południowo-wschodnim.. a) Pałac w Charbrowie -54°45'28"N 17°42'20"E b) Kościół w Łebie - 54°47'N 17°33'E c) Punkt widokowy w Rąbce 49°37'N 19°58'E 6 i 7 nie wiem..

Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

B. pszenicę.. Podczas oświetlenia Ziemi, w sytuacji przedstawionej na rysunku 1., pozorna wędrówka Słońca zilustrowana na rysunku 2. odbywa się nad horyzontem miejsca położonego na.16Na podstawie ilustracji wykonaj polecenia.. Potok Szczawnik na odcinku biegu oznaczonym literami X - Y płynie w kierunku A. północno-wschodnim.. Zadanie 16.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. Turysta wchodzący na szczyt pokona łagodniej nachylony teren, jeśli będzie się wspinał z punktu A / C.. Przyrost naturalny jest mniejszy w okresie Y niż w okresie X. a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie wykonaj na podstawie mapy geologicznej okolic Krakowa, na której zaznaczono zieloną linią zasięg obszaru przedstawionego na barwnej mapie szczegółowej.b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Weź pod uwagę nachylenie terenu.. 🎓 Przyjrzyj się zamieszczonej mapie i wykonaj - Zadanie 4: Wczoraj i dziś 5 - strona 15 🎓 a) Kolorem czerwonym zamalowano obszar rozwoju kultury doliny Indusu.Na mapie podpisano nazwy sześciu europejskich miast.. Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez misę: A. jeziora Czad B. Jeziora Nasera C. jeziora Tanganika D. b) zmniejszenie ilości przedstawionych na mapie obiektów geograficznych oraz ich opisów.. C. Franciszek Salezy Potocki.. Znajdziecie je na naszej stronie..

www.dolny-slask.org.pl Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wskazany punkt leży na obszarze nizinnym/wyżynnym/górskim.. Na obszarze występowania wieloletniej zmarzliny o charakterze ciągłym są położone.. 300 g rozpuszczalnika.. W północno-wschodniej części Polski uprawia się głównie A. żyto i ziemniaki.. Na rysunku oznaczonym numerem 1 przedstawiono sytuację w pierwszym dniu A. wiosny.. Wskaż odpowiedź poprawnie opisującą roztwór, którego rozpuszczalność w temperaturze 20°C wynosi 40 g / 100 g. Masa substancji, g Masa rozpuszczalnika, g Masa roztworu, g A 40 140 100astronomicznym (C8), a druga w punkcie zaznaczonym na mapie literą S (A8).. Wpisz nazwę miasta, wybranego spośród podpisanych na mapie, które znajduje się na .. Korzystając z zamieszczonej mapy Europy, wykonaj polecenia.. B. Adam Poniński.. Z nami możecie sprawdzić, jak poszła Wam matura 2015 z WOS rozszerzona.Zaznacz poprawne dokończenie zdania .. Zaznacz poprawne dokończenie zdaniaNa podstawie: K. Kożuchowski, Meteorologia i klimatologia, Warszawa 2005.. Klimatogramy zawierają wartości średniej rocznej temperatury powietrza i rocznej sumy opadów.. 300 g 20 -procentowego roztworu zawiera A.. Dwie strzykawki połączono wężykiem.. W strukturze rolniczego użytkowania gruntów na obszarach zaznaczonych na mapie, w porównaniu z obszarami nizinnymi w Polsce, jest większy udziałZadania od 1. do 8. wykonaj na podstawie barwnej mapy przedstawiającej fragment wschodniej części Sudetów..

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Na mapie numerami od 1 do 7 oznaczono państwa sąsiadujące z Polską.. P / F Na podstawie danych zawartych na wykresie można obliczyć współczynnik przyrostu .Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez misę jednego z jezior zaznaczonych na mapie, wykonany wzdłuż równoleżnika 5oS.. Zadanie 7.. Jeziora WiktoriiNa mapie zaznaczono wybrane państwa położone nad Zatoką Perską.. Jeżeli pierwsza strzykawka ma średnicę dwa razy większą niż druga, to wciśnięcie jej tłoka do końca (a tym samym wysunięcie tłoka w mniejszej strzykawce) jestDziś matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym.. Odszukaj ma mapie synoptycznej linię przekroju przez troposferę (I−II), poprowadzoną przez środkową część Półwyspu Skandynawskiego.. WOS dla LO poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ.. Zadanie 4.. Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na ilustracji postać leży na podłodze i rozdziera szatę.Na mapie przedstawiono położenie miast: Vancouver i Winnipeg, dla których wykonano klimatogramy zamieszczone obok mapy.. 60 g rozpuszczalnika,.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. (0-1)Na podstawie mapy zamieszczonej obok wpisz przy zdaniu prawdziwym literę P, a przy fałszywym - literę F. 0-4 p.. Warszawa Podaj współrzędne geograficzne Londynu.. Na podstawie podanych informacji rozpoznaj kontynent lub ocean.. B. południowo-zachodnim.. Wybierz właściwe dokończenie zdania.. Wpisz w każdą lukę nazwę właściwego oceanu lub kontynentu.. Na podstawie: Na wykresach A D przedstawiono saldo migracji (na 1000 mieszkańców) w podanych okresach w każdym z państw, których nazwy podano na mapie.. Maturę 2012 z geografii zdaje około 83 tys. uczniów.. A) dokładnie trzy miejscowości: Dikson, .. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. (1 pkt) Na fotografii przedstawiającej panoramę Lądka-Zdroju literą A oznaczono górę Trojak (F4).. Na północny-wschód od Paryża leży A. Rzym.. 20 sekund wcześniej niż w punkcie S. D. w tym samym momencie co w punkcie S.8.. Konik (C3).Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. (0-2) a) Wybierz wszystkie poprawne dokończenia zdania.. .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Korzystając z mapy gospodarczej zamieszczonej w podręczniku (s. 15), zaznacz poprawne dokończenie zdania.. D. Stanisław August Poniatowski.. 🎓 Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.Na podstawie wykresu oceń prawdziwość każdego zdania.. C. warzywa.. Zadanie wykonaj, korzystając z mapy, na której przedstawiono masyw Kilimandżaro (strona IV barwnego materiału źródłowego)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt