Przeczytaj tekst odpowiedz na pytania 1 3 w języku angielskim zapisz odpowiedzi w zeszycie
Język polski 5.. Potrzebne słownictwo znajduje się w aplikacji Quizlet- link powyżej.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Would you like to go on one of these sleepovers?- Czy chciałbyś/ chciałabyś uczestniczyć w wydarzeniu opisanym w zad.. W razie problemów proszę o kontakt przez Messenger lub mail.. B. Mieczkowska Poniedziałek Podręcznik cz.5, str.16.Przeczytaj tekst wspólnie z rodzicami - odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.. Teksty do zadań od 1. do 11. zostaną odtworzone z płyty CD.. odpowiedzi: 0; Właścicielka sklepu z karmą dla zwierząt Olimpus przeprowadziła ankietę dotyczącą tego ile pupili mają kupujący.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie .. 5/89- nazwij sporty przedstawione na zdjęciach.Na podstawie tekstu źródłowego odpowiedz na poniższe pytania.. Życie bez telefonu komórkowego.. 1 str.91 - przeczytaj tekst i wypisz do zeszytu nowe słownictwo.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach (3.1-3.5) z podanych odpowiedzi A, B albo C wybierz właściwą..

2 str.90 i odpowiedz na pytania (odpowiedzi zapisz w zeszycie).

1/95- odpowiedz na pytanie w zeszycie ( skiing holiday- wakacje na nartach, seaside holiday- wakacje nad morzem, nature holiday- wakacje na łonie natury, sightseeing holiday- zwiedzanie).. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.. Proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń ćw.. Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń materiał do tego tematu.. Język polski 5.. Wypisz z tekstów i przetłumacz w zeszycie wyrazy których nie znasz.. Następnie uzupełnij luki 5-8 w wiadomości e-mail zgodnie z treścią tekstów.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. 1,2,3,4/63 i wysłać 1 zdjęcie całej strony na adres mail [email protected] W TYM SAMYM DNIU.. 1 str. 115 i zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.. , a następnie zrobić w zeszycie zadanie 1,2,3a,6,7,8 ze strony 84-85 w podręczniku.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.A/109- odpowiedz na pytania, zapisz odpowiedzi w zeszycie (1.. Wykonaj zadania 3 i 5 ze stron 138 i 139.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. "- Można odwiedzić zamek nocą i zwiedzić go w blasku świec.Angielskie teksty do czytania.. Rozwiąż ćw.. 2020-12-31 14:48:35 Co oznacza w języku francuskim ''woow c'est tlm bow'' 2020-12-27 12:17:003) Na podstawie przeczytanych informacji odpowiedz na pytania z cw..

Przeczytaj tekst w zadaniu 2a i zastanów się, której katastrofy dotyczy.

Tutaj możesz zapoznać się z ćwiczeniami, które poprawią Twoją umiejętność czytania ze zrozumieniem w języku angielskim.. Poniższe czytanki są przeznaczone dla osób początkujących.Obliczamy masę cukru: 10%·300g=0,1·300g=30g.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Iwona.. przejdź bezpośrednio do 40 tekstów.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. lepszą odp.. Średnia arytmetyczna liczby pupili jest równa prosze o odp z obliczeniami odpowiedzi: 1Najnowsze bez odpowiedzi Przeczytaj zdania i zdecyduj czy są poprawne czy nie jeśli nie to popraw.. Dlaczego nasza planeta jest w niebezpieczeństwie?, 2.. Uwaga!. Ewentualne poprawki w odpowiedziach zapisz zgodnie z informacjamiPrzeczytaj tekst z ćw.. Zapiszcie proszę lesson, dzisiejszą datę oraz topic: Rozdział VIII (Mystery) - wprowadzenie słownictwa.. B. an alternative event to .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.. Ćwiczenia .. C/109- połącz czasowniki 1-5 z wyrazami a-e, przetłumacz zwroty na język polski i zapisz w zeszycie.1.. Nauka o języku cz. 2.. Subject .Przeczytaj teksty 1 i 2 ze strony 88.. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 1-3 zgodnie z treścią tekstu Zapisz odpowiedzi w zeszycie proszę o dobra odp daje naj i 40 pkt.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Odpowiedz na pytania zgodnie z treścią tekstu.

Pytania i odpowiedzi.3.. Powodzenia !. 3/88- połącz pytania i odpowiedzi z ramki PHRASE BOOK.. - Czynności życia codziennego.. Wyniki tej ankiety przedstawiła na wykresie.. 3 Odpowiedz na pytanie.. Edukacja wczesnoszkolna- kl. I p.. Wykonaj ćw 2 str 98 zapisz zdania w zeszycie.W ćw 3 str 98 odszukaj wyrazy i zapisz je w zeszycie.W zeszycie ćwiczeń zrób ćw 1,2,3 i 4 str 96 🎓 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.. Praca na dwie lekcje 27.04. i 29.04.. Autor rozwiązania.. Drodzy uczniowie!. Lesson 23.04.2020 r. czwartek.. Nauka o języku cz. 1. mystery - tajemnica, zagadka.. Ile gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem znasz, zrób listę?).. Praca z tekstem z ćw.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. CD 1.03Spójrz na przykład, jak zamieniamy pytanie bezpośrednie na pytanie pośrednie: Musisz pamiętać, że w czasach Present Simple i Past Simple w pytaniach pośrednich nie występują czasowniki posiłkowe, stąd w przykładzie powyżej pojawił się czasownik left, jako forma przeszła czasownika leave.str.. Zapisz w zeszycie słownictwo z zadania 1a na stronie 138 (wraz z tłumaczeniem).. Jak ludzie niszczą środowisko?, 3.. W zadaniach 1-4 z podanych odpowiedzi wybierz właściwą (A, B lub C).. Korzystając ze słowniczka na stronie 90 wypisz do zeszytu i przetłumacz słówka z ramki VOCABULARY na stronie 89..

Przeczytaj pytania, a następnie jeszcze raz teksty z zad.

W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. W kartach ćwiczeń cz.5- edukacjaPrzeczytaj teksty 1. i 2.. Proszę wysłuchać i przeczytać dialog w podręczniku str. 100 "One ticket, please" (plik dźwiękowy 3_29 w załączeniu).. 105/1: posłuchaj i przeczytaj dialog, zaznacz poprawne odpowiedzi, str, 105/2: przepisz do zeszytu informację z ramki i znajdź 4 przysłówki w dialogu w zadaniu 1, str. 105/3: przepisz zdania , użyj wyrazów w nawiasach,tekstem.Przepisz do zeszytu i przetłumacz słówka z ćw 4 str 99 w podręczniku.. 1 str. 101 -> podręcznik.w filmie.. Witaj w sekcji czytania!. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.. - Zadanie 5: Steps in English 3.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.. 2017-03-16 19:03:39 Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania .. 100% - xPrzeczytaj ponownie tekst z ćwiczenia 1 i odpowiedz na pytania: Why does Yasmin.. 2015-11-11 21:10:35 Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania .. PLISS 2013-11-22 20:36:111/96 - przeczytaj tekst ze zrozumieniem.. (sngielski) 2011-11-15 18:51:29W zeszycie zapisz nowe słówka: coat ( kołt) - płaszcz, T-shirt ( ti szert) - koszulka, shoes ( szus) - buty, sweater ( słete) - sweter.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt