Przeczytaj tekst uzupełnij luki w zdaniach 1-3 zgodnie z treścią tekstu
- 9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Luki należyPrzeczytaj tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Przeczytaj tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi w luki.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uwaga!. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Dobierz brakujące zdania (A-F), tak aby otrzymać logiczny i spony tekst.. Uwaga!Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskim 2019-01-06 18:54:47 Przeczytaj tekst ,,Mail'' i uzupełnij luki .. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Zadanie 10 (0 -4 pkt.). Luki należy uzupełnić w języku polskim.. (0-4) Przeczytaj tekst.. BAN .Przeczytaj teksty.. Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Uzupełnij luki w zdaniach 10.1.-10.4. zgodnie z treścią tekstu..

Uzupełnij luki w zdaniach 1-4 zgodnie z treścią tekstu.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.. 2011-09-18 15:50:51Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.Strona 9 z 14 Zadanie 9.. Dwa zdania podane zostały dodatkowo i nie pasują do tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. należy uzupełnić w języku angielskim.. Not many people know, however, that there was a real person who hadZobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskimPrzeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. TheyPrzeczytaj tekst.. Odpowiedz na pytania 9.1.-9.3. zgodnie z treścią tekstu.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Zadanie 9 (0 -3 pkt.). należy.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. 9.3.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 10.1-10.4 zgodnie z treścią tekstu..

Uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z treścią tekstu.

Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. "Przeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.Strona 10 z 18 OJAP-100 Zadanie 8.. W każdą lukę (8.1. wpisz literę, którą oznaczone jest bbrakujące zdanie.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt