Opisz skutki ekspansji europejczyków
Odmieniły one obraz ówczesnej Europy i zapoczątkowały epokę intensywnej ekspansji kolonialnej Europejczyków na nowe, nie znane dotąd lądy.Temat: Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku Poziom: II kl. LO Autor: Izabella Kust.. Zakres podstawowy.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Wielka kolonizacja - termin „wielka kolonizacja" utworzony został przez historyków dla odróżnienia ruchu osadniczego, w którym brały udział polis greckie w okresie archaicznym, od podobnych zjawisk występujących w świecie greckim przed oraz po „wielkiej kolonizacji".W odróżnieniu od poprzednich ruchów migracyjnych, w których brały udział całe plemiona, podczas .Skutki wielkich odkryć geograficznych.. Przyczyny wybuchu i skutki pierwszej wojny .Wielkie odkrycia geograficzne - określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku, a w szczególności: opłynięcie Przylądka Dobrej Nadziei przez Bartolomeu Diasa (1488), odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (12 października 1492), a następnie jej podbój, podróż Vasco da Gamy do Indii (1498) oraz pierwsza podróż dookoła .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 6.Przydatność 50% Skutki wielkich odkryc geograficznych..

Wymień skutki ekspansji kolonialnej Europejczyków.

Trend ów doprowadził do utrwalenia się rewolucji przemysłowej i możliwości zbytu towarów w koloniach.. Europejczycy przekonali się ostatecznie, że Ziemia nie jest płaska, lecz ma kształt kuli i można ją okrążyć.Z kolei na skutek ekspansji Europejczyków zmniejszyły się obszary zamieszkiwane przez rasę żółtą, w tym głównie przez Indian w obu Amerykach.. Zaczęło brakować szlachetnych kruszców, z których bito monety, co w konsekwencji groziło załamaniem gospodarki pieniężnej.Skutki dla krajów skolonizowanych: - upowszechnienie kultury europejskiej i religii chrześcijańskiej - zastosowanie osiągnięć techniki i nauki (użycie wynalazków, szpitale przy misjach) - początki administracji i oświaty w kolonialnych na wzór europejskiJednakże obecność Europejczyków w krajach kolonizowanych prowadziła do ich modernizacji.. Omów rozwój gospodarczy Europy zachodniej w XVI w. i przedstaw funkcjonowanie gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej w XVI w. Wyjaśnij pojęcia odrodzenie (renesans), humanizm, teoria heliocentryczna, mecenat, rewolucja naukowa.. W Ameryce Północnej ludność należąca do tej rasy zamieszkuje obecnie północną Kanadę i Góry Skaliste, a w Ameryce Południowej Nizinę Amazonki i wyższe partie Andów.3.. Przyczyny wypraw krzyżowych Jerozolima, główny cel wypraw .Przydatność 50% Skutki wielkich odkryc geograficznych..

Opisz skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich.

Początek kolonizacji Nowego Świata a) cele kolonizacji: zagrabienie bogactw, .. wyniszczenie populacji na skutek chorób zakaźnych, których wcześniej w Ameryce nie znano: dżumy, żółtej febry, cholery, tyfusu.. Skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich były tragiczne dla ludności tubylczej - nastąpiło wyludnienie wielu obszarów Ameryki, nawet do 90% rdzennych mieszkańców zostało zabitych przez konkwistadorów, ciężkie warunki pracy lub przez choroby pochodzące z Europy, takie jak ospa, dżuma, tyfus czy cholera.Skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich były tragiczne dla ludności tubylczej - nastąpiło wyludnienie wielu obszarów Ameryki, nawet do 90% rdzennych mieszkańców zostało zabitych przez konkwistadorów, ciężkie warunki pracy lub przez choroby pochodzące z Europy, takie jak ospa, dżuma, tyfus czy cholera.🎓 ; Ekspansja kolonialna była początkowo prowadzona przez Hiszpanię i Portugalię, ale szybko włączyły się w ten proces Anglia i Holandia.. Opisz skutki ekspansji Europejczyków w koloniach amerykańskich.. Rozszerzyły horyzonty geograficzne Europejczyków.. Uważali Indian za dzikusów, których należy schrystianizować i odkryć przed nimi wspaniałą europejską cywilizację.. Rozwiązanie: Wyniszczenie tubylczej Odpowiedź na zadanie z Poznać przeszłość 2..

Zaczęła się epoka ekspansji kolonialnej państw europejskich.

W 1494 r.Hiszpania i Portugalia podzieliły świat na swoje strefy wpływów.. Wielkie odkrycia geograficzne miały ogromny wpływ na stosunki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze całego świata.. Pytania i odpowiedzi .Pierwszorzędnym skutkiem gospodarczym europejskiej ekspansji kolonialnej była rewolucja cen potęgowana przez zwiększenie się dostępności surowców.. Wymuszono na Chinach wolny handel, co sprawiło, że zostały one spenetrowane przez Europejczyków (a później także USA i Japonię).. Niemcom i Brytyjczykom zależało przede wszystkim na ekspansji militarnej i gospodarczej, a o wiele mniej - na kulturowej.SKUTKI POZYTYWNE: 1) Ogromny rynek zbytu, np. angielskich produktów w Indiach 2) Zmniejszone bezrobocie w Wielkiej Brytanii 3) Na terenach Kolonii walka z glodem i chorobami 4) Upowszechnienie oswiaty 5) Wprowadzenie administracji zdobyczy technicznych i chrzescijanstwa 6) Wykorzenienie zwyczaju "sati" w Indiach przez Anglików SKUTKI NEGATYWNE: 1) Wojna opiumowa Wielkiej Brytanii z Chinami 2) Bunty niewolników kolonii byly skazane na niepowodzenie ze wzgledu na przewage techniczna .Rozwój chorób przywiezionych przez Europejczyków np. ospa, która doprowadziła do śmierci wiele tysięcy Indian.. Główne zagadnienia lekcji: - przyczyny odkryć geograficznych, - odkrycie Ameryki (1492 r.), - zamorskie imperia Portugalczyków i Hiszpanów, - konsekwencje odkryć geograficznych dla Europy i świata - dualizm w rozwoju gospodarczym .Tam zginął podczas bitwy z mieszkańcami Filipin..

Jednak ich skutki miały istotny wpływ na historię całego kontynentu.

W ciągu 50 lat umarło 80 - 90% populacji (40 - 45 mlnAzja podczas ekspansji kolonialnych w XIX w. Sprzyjała temu wymiana kapitałowa i wzbogacenie się europejczyków.Skutki kolonializmu: - rasizm, - nienawiść ludności mieszkającej na terenach skolonizowanych do Europejczyków, Europejczycy uważali, że biały człowiek powinien władać ludźmi o innym kolorze skóry.. Zapoczątkowało to całą serię niekorzystnych dla Chin traktatów, w wyniku których europejskie mocarstwa i USA uzyskały przywileje handlowe.EKSPANSJA KOLONIALNA - NOTATKA _____ 1.. Początkowo odnosili sukcesy, ale ostatecznie nie udało im na trwałe zachować Świętego Miasta.. Nikt nie może przewidzieć przyszłości, ale naukowcy używają komputerów do prognozowania zmian na Ziemi, jeśli temperatura będzie nadal wzrastać.. Indianie, aż do przybycia Europejczyków żyli w cywilizacji kamienia gładzonego.Wyprawy krzyżowe to okres 200 lat walk chrześcijan z muzułmanami o panowanie w Jerozolimie.. To dzięki Wikingom Europejczycy zapoznali się ze sposobami powiązania walki z akwenami wodnymi - oceanami, morzami i rzekami.. ; Skutkami ekspansji kolonialnej było m.in .W jego wyniku Chiny musiały zapłacić odszkodowanie oraz otworzyć dla Europejczyków pięć portów i ustalić dla nich korzystne taryfy handlowe (ograniczenie cła wwozowego do 5%).. Reszta żeglarzy popłynęła dalej i przez Ocean Indyjski dotarła do Afryki, a po jej okrążeniu w 1522 roku, po trzech latach żeglugi, wróciła do Hiszpanii.. Najwięcej uwagi szerzeniu własnej kultury poświęcali Francuzi i Portugalczycy.. źródło: sciaga.pl.Spowodowało to wzrost cen na towary sprowadzane ze Wschodu - korzenie, jedwab, pachnidła i inne towary luksusowe poszukiwane w Europie.. Co więcej, niektóre elementy średniowiecznego etosu rycerskiego, takie jak akcentowanie roli odwagi, waleczności, nieustępliwość w boju, cenienie honoru ponad własne życie, można uznać za .Skutki globalnego ocieplenia Temperatura na Ziemi wzrosła alarmująco szybko na przestrzeni około 100 lat, co jest niczym w porównaniu do milionów lat istnienia Ziemi.. Wielkie odkrycia geograficzne miały ogromny wpływ na stosunki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze całego świata.. Państwa te podzieliły pomiędzy sobą Chiny na kilka części, tworząc w ten sposób własne strefy wpływów.. Odmieniły one obraz ówczesnej Europy i zapoczątkowały epokę intensywnej ekspansji kolonialnej Europejczyków na nowe, nie znane dotąd lądy.− opisać prądy humanistyczne i wyjaśnić ich wpływ na kulturę, życie intelektualne i koncepcje polityczne w Europie − opisać i wyjaśnić kierunki ekspansji Europejczyków i różnorodne (cywilizacyjne, ekonomiczne i polityczne) skutki wielkich odkryć geograficznych dla starego i nowego świataEfekty działalności Normanów dotyczą także sztuki militarnej.. Rozwinął się wielki handel oceaniczny (objął Atlantyk i Ocean Indyjski).Europejczycy poszukiwali również nowej drogi do Indii, ponieważ: - zależało im na sprowadzaniu ze Wschodu jedwabiu i przypraw (korzeni) - szlak przez Bliski Wschód znalazł się pod kontrolą Turków - ceny towarów sprowadzanych przez Bliski Wschód były zbyt wysokie.Na początku trwania ekspansji zaoceanicznej Europejczycy byli zbyt słabi, aby osiągnąć swój cel inaczej niż przemocą..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt