Opisz krótko ustrój sparty
Ojczyzną Spartan była Lakonia.. Ustrój Sparty: W Sparcie mamy monarchie.. Jednakże sama kodyfikacja prawa rzymskiego nastąpiła stosunkowo późno.. W Sparcie mamy monarchie.. Silna monarchia nie była potrzebna, ponieważ warunki naturalne nie wymuszały organizowania wielkich mas ludzkich do wspólnej pracy.Ustrój polityczny państwa Franków.. ), legendarnego prawodawcę działającego w IX lub w pierwszej połowie VIII wieku p.n.e.. W Sparcie tak jak wszędzie w Grecji rozwijała się sztuka, muzyka i poezja.Za twórcę Sparty jako bytu politycznego uważa się prawodawcę Likurga.. Żywot Likurga pióra Plutarcha zawiera krótki tekst traktujący o ustroju Sparty.Społeczeństwo Sparty dzieliło się na trzy kategorie: 1) Spartiaci (gr.. W przeciwieństwie do państw Bliskiego Wschodu, Grecja nie utworzyła ani scentralizowanego państwa ani despotycznej formy rządów.. Polis powstało prawdopodobnie pod koniec IX wieku przed Chrystusem, w wyniku synojkizmu, czyli połączenia czterech wsi.. dział: Systemy polityczne.. Ostatnie dziesięciolecie VI w. p.n.e. obfitowało w wydarzenia ważne dla Rzymu.. Ziemia, podobnie jak i część ludności stanowiła własność państwa.. W drugiej połowie wieku VIII rozpoczęła się ekspansja terytorialna.Na czele państwa spartańskiego stało dwóch królów.. Jako wzór potraktowano również organizację kościelną państwa rzymskiego..

Po upadku monarchii nastał ustrój oligarchiczny, czyli rządy nielicznej grupy obywateli.

Dlatego też powstała druga teza.. Zupełnie inny typ ustrojowy wykształcił się w Atenach.. Sparta położona jest na półwyspie Peloponez, w dolinie rzeki Eurotas.. W tym wypadku byli to arystokraci, będący najlepiej urodzonymi obywatelami.Przydatność 80% Ustrój Sparty.. Wymyslili to w Starozytnej Grecji - 490r to jest rok - demokracja to ustroj polityczny gdzie wladze otrzymuje wiekszosc i ma swoj poczatek w starozytnej Grecji-kultura minojska jedna z najstarszych kultur epoki brazu powstala na Krecie Źródłem, o którym nie należy zapominać, dla państwa .Ateny były, obok Sparty, jednym z najważniejszych miast‑państw starożytnej Grecji.. Obsesją niemalże grupy pełnoprawnych obywateli stała się obawa przed jakąkolwiek zmianą ustroju, która mogłaby podważyć ich dotychczasową władzę.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. epoka: Średniowiecze.. Ustrój polityczny republiki rzymskiej Obalenie monarchii i walki plebejuszy z patrycjuszami.. Ich władza miała charakter dziedziczny.. Stworzone przez niego założenia ustrojowe Sparty były zawarte w tak zwanej Wielkiej Retrze - odpowiedzi, którą mityczna wyrocznia Pytia miała udzielić Likurgowi.Ustrój społeczny i polityczny Starożytnej Grecji - cz. II - Sparta..

Twierdzi ona że ustrój spartański formował się przez wiele lat pod wpływem wielu wydarzeń.

Spartiaci byli między sobą równi pod względem praw i obowiązków wobec państwa.. Wedle tradycji Ateny powstały na drodze synojkizmu, którego inicjatorem był mityczny Tezeusz.. Sparta jako jedyna w Grecji zachowała instytucję monarchii - panowało w niej dwóch królów jednocześnie.. Społeczeństwo Sparty podzielone było na trzy warstwy społeczne, bardzo ściśle od siebie oddzielone.. -Zgromadzenie ludowe (apella), przyjmuje lub odrzuca uchwały geruzji.. UPRAWNIENIA: pełnili funkcje kapłańskie; dowodzili armią najwyżsi sędziowie ;geruzja-rada starszych składająca się z 28 mężczyzn, którzy ukończyli 60 rok życia;etorowie:urzędnicy-5 osób; Zgromadzenie ludowe mężczyźni od 30 r.ż.. Za Spartan uważano potomków, mieszkańców kilku osad nad rzeką Eurotas.. Najważniejszym spośród nich mogą być wojny meseńskie.Oryginalność Sparty.. W 509 r. p.n.e. doszło do buntu przeciwko ostatniemu królowi etruskiemu na tronie rzymskim - Tarkwiniuszowi Pysznemu.Krol Sparty w 490 r p.n.e-falanga to zwarty oddzial bojowy zolnierzy ustawiony w dlugiej lini na frotcie.. Jest to jedno z najstarszych miast świata, o którym mowa we wpisach powstałych w XII wieku p.n.e. Ustrój polityczny Sparty został stworzony przez Likurga (nie mylić z ateńskim politykiem!. Ojczyzną Spartan była Lakonia.. 'jednakowi') - wojownicy, pełnia praw politycznych, 2) periojkowie - wolni rzemieślnicy i rolnicy, bez praw politycznych, 3) heloci - niewolna ludność, przypisana do działek ziemi przydzielonych Spartiatom.Ustrój społeczny Spartan kształtował się w trakcie podbojów, które bardzo silnie odcisnęły się na jego charakterze..

Każda z podejmowanych decyzji państwowych wymagała zgody obu monarchów.Opisz krótko ustrój polityczny Sparty.

Najniższą pozycję wśród ludności Sparty zajmowali heloci.2.. Nie wiadomo, czy jest on postacią historyczną, bowiem już w czasach starożytnych uchodził za postać niemal mityczną.. Przez cały czas istnienia Sparty na czele państwa stali dwaj królowie.Za twórcę ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji.. Władza królewska była sprawowała kolegialnie.. W ustroju politycznym państwa Franków zauważyć można wiele elementów, łączących do z wzorami rzymskimi.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Ustrój polityczny jaki panował w Sparcie zakładał równorzędne panowanie dwóch królów, 28 członków geruzji, 5 eforów oraz apelli czyli zgromadzenia ludowego: W państwie spartańskim byto 2 królów z czego jeden pochodził z rodu Agiadów, drugi zaś z rodu Eurypontydów.Ustrój spartański dzieli się na sześć nierównych części: „Płodzenie potomstwa" (teknopoiia) (rozdział I) Autor zastanawiał się nad tym, dlaczego Sparta z najmniejszą liczbą obywateli stała się najpotężniejszym państwem Hellady.. Ziemia, podobnie jak i część ludności stanowiła własność państwa.Przydatność 70% Ustrój Sparty i Aten..

Wydaje się być wręcz nieprawdopodobny fakt że ustrój starożytnej Sparty mógł powstać na podstawie jednego dokumentu.

Obok inżynierii była to druga dziedzina, w której Rzymianie odnieśli ogromny sukces.. Pierwotnie polis była monarchią, ustrój ten został jednak zniesiony pokojowo i jego miejsce zajęły rządy .Jak pokazały systemy polityczne, które wykształciły się przed demokracją, a więc na przykład monarchia, czy tyrania, władza mimo, że jest niezbędna dla życia ludzi, może być również niebezpieczna.. Dlatego też w ustroju demokratycznym stosuje się zasadę trójpodziału i równowagi władz.Na czym polegała demokracja ateńska?, Czym była polis?, Ja nazywali siebie Grecy?, Kim jest ten mężczyzna?, Opisz wojny grecko-perskie., Przedstaw podboje Aleksandra Wielkiego., Opisz teatr grecki., Jak wyglądały starożytne igrzyska?, Co oznacza słowo "filozofia"?, Opisz najważniejsze dzieła kultury greckiej., Kogo uważamy za ojca demokracji ateńskiej?, Jak wyglądał ustrój .Na czym polegała demokracja ateńska?, Czym była polis?, Ja nazywali siebie Grecy?, Kim jest ten mężczyzna?, Opisz wojny grecko-perskie., Przedstaw podboje Aleksandra Wielkiego., Opisz teatr grecki., Jak wyglądały starożytne igrzyska?, Co oznacza słowo "filozofia"?, Opisz najważniejsze dzieła kultury greckiej., Kogo uważamy za ojca demokracji ateńskiej?, Jak wyglądał ustrój .Ateny to stolica nowożytnej Grecji od dopiero 185 lat, jednak historia miasta sięga czasów starożytnych.. Po śmierci jednego z królów władzę po nim obejmował jego najstarszy syn.. Po poznaniu zwyczajów Spartiatów przestał się dziwić.Sparta w VIII wieku p.n.e., była jednym z państw na Półwyspie Peloponeskim.. Spartiaci byli między sobą równi pod względem praw i obowiązków wobec państwa.. Kluczową rolę w powstaniu Aten miało wzgórze Akropolu - ze względu na jego strategiczne położenie było idealnym miejscem na obronę przed wrogami.Prawo rzymskie miało istotny wpływ na rozwój prawodawstwa europejskiego.. ; głosowano poprzez a k l a m a c j ę tzn .Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Ustrój polityczny i społeczny w Starożytnej Grecji - cz. III - Ateny.. Za Spartan uważano potomków, mieszkańców kilku osad nad rzeką Eurotas.. Dopiero na przełomie II i III wieku n.e., juryści rzymscy.3.. 2 Zobacz odpowiedzi agnieszka17189 agnieszka17189 -Starożytna Sparta to manarchia, w której rządzi 2 władców.-Rada Starszych (geruzja) to 28 mężczyzn, którzy mają ukończone 28lat.. Początkowo w Atenach panowali królowie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt