Wpisz we właściwych miejscach na mapie litery odpowiadające nazwom państw sąsiadujących z polską
Arkusze CKE, rozwiązania i odpowiedzi Z .Wpisz do tabeli litery, którymi oznaczono na mapie linie opisane poniżej.. Pokoloruj morze niebieskim kolorem.Uporządkuj chronologicznie zamachy, które przeprowadzono w miejscach oznaczonych literami A-D.. Na podstawie niżej podanych zdań rozpoznaj nowopowstałe państwa i wpisz odpowiadające im litery we właściwe kontury na załączonej mapie Europy.. _____na podstawie rozpoznaj formy ukształtowania dna oceanów a nastepnie wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsce tabeli 2010-02-12 19:42:13; Korzystając z atlasu geograficznego, wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy zaznaczonych na poniższej mapie konturowej obiektów geograficznych.26W tabeli zamieszczono opisy trzech krajów sąsiadujących z Polską.. Powstało z połączenia dwóch państw w drugiej połowie XX w. C.MATURA GEOGRAFIA 2014 ODPOWIEDZI - P. Uzupełnij tabelę.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.Na początku lat 90-tych XX w. zmieniła się mapa polityczna Europy.. Na podstawie opisów rozpoznaj państwa sąsiadujące z Polską i wpisz we właściwych miejscach tabeli ich nazwy.. Skreśl zbędne wyrazy tak, aby podane zdania zawierały prawdziwe informacje.. Państwa totalitarne Nr B. Państwa demokratyczneUstal, jaki klimat występuje na obszarach oznaczonych na mapie numerami 1-4..

Wpisz we właściwych miejscach na mapie litery odpowiadające nazwom państw sąsiadujących z Polską.

Uzupełnij tabelę.. Źródło: opracowanie własne Nr A. Rosja • Ukraina • Białoruś • Słowacja • Czechy • Litwa • Niemcy • Kijów • Moskwa • Bratysława • Praga • Berlin • Mińsk • WilnoKrainy geograficzne Polski 1.. Wpisz na mapie w miejscu cieśniny: Sund literę A, Wielki Bełt literę B, Mały Bełt literę C, Kattegat literę D, Skagerrak literę E.. Wpisz w odpowiednie komórki właściwe nazwy państw oraz ich stolic wybrane z podanych.. (4 pkt) Utwórz model przyczynowo-skutkowy degradacji Jeziora Aralskiego na Nizinie Turańskiej.. Geografia poziom rozszerzony dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - to tutaj dowiedzie się wszystkiego, co powinniście wiedzieć o dzisiejszym egzaminie maturalnym.. Wojna domowa, która rozpoczęła się w tym kraju Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 8 .. Rozpoznaj te kraje, a następnie wpisz Rozpoznaj te kraje, a następnie wpisz we właściwe komórki tabeli ich nazwy, nazwy stolic oraz litery, którymi zaznaczono te kraje na mapie.Nazwy państw sąsiadujących z Polską i ich stolic.. 0-5 p. A.Zadanie 6.. Państwo to powstało w wyniku zjednoczenia dwóch państw, które mocarstwa światowe utworzyły po II wojnie światowej.Państwa świata - lista państw niepodległych oraz wykaz państw nieuznawanych, uszeregowanych w kolejności alfabetycznej pod względem nazwy krótkiej (o ile taka istnieje)..

Na kontynencie europejskim znajduje się 47 / 57 państw.Wpisz we właściwych miejscach na mapie litery odpowiadające nazwom państw sąsiadujących z Polską.

2 Zadanie.. B. Wyginięcie wielu gatunków flory i fauny.. 3 Zadanie.. 🎓 Wpisz we właściwych miejscach na mapie litery.Zaznacz na mapie: a) kolorem czerwonym - tereny na Bliskim Wschodzi opanowane przez krzyżaków, b) kolorem zielonym - granicę pomiędzy państwami chrześcijańskimi a krajami islamskimi, c) niebieskimi strzałkami - trasę pierwszej krucjaty.. Uzupełnij tabelę.. Jest największym państwem w Europie.. Skreśl zbędne wyrazy tak, aby podane zdania zawierały prawdziwe informacje.. A. Słowacja B. Rosja E. Ukraina C. Litwa F. Czechy D. Niemcy G. Białoruś 2.Skreśl zbędne wyrazy tak, aby podane zdania zawierały prawdziwe informacje.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. A. Słowacja C. Niemcy B. Rosja D. Ukraina 2.. Wpisz literę i numer (np. c6) Na zboczu doliny Bobru eksponowanym w kierunku SE występują wychodnie skały magmowej.. Dokończ poniższe zdania.Rozpoznaj na mapie świata po dwa przykłady państw o różnych systemach politycznych: totalitarnym i demokratycznym, a następnie wpisz do tabeli we właściwe miejsca ich nazwy i odpowiadające im numery.. Podaj nazwy państw sąsiadujących z Polską oznaczonych na mapie cyframi 1-4 oraz dopisz do nich właściwe nazwy stolic..

Wpisz we właściwych miejscach nazwy... 1 Zadanie.

Wojna domowa, która rozpoczęła się w tym kraju na fali .Na podstawie mapy politycznej Europy podaj nazwy państw, których dotyczą poniższe opisy.. Na mapie przedstawiono podział (podaj nazwę państwa) .. *W państwach sąsiadujących z Polską, w Prusach, Austrii i Rosji, wzrost dochodów skarbowych był znacznie większy niż w Polsce.. Wpisz odpowiadające im litery we właściwe rubryki tabeli.Wpisz nazwy państw położonych nad Bałtykiem.. Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja (obwód Kalingradzki) 2.. ODPOWIEDŹ B, A, D Zadanie 13.2.. Literami oznaczono wybrane akweny i państwa.. Przyporządkuj odpowiednim numerom i literom nazwy wysp i zatok.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.. 2011-05-22 19:03:12; kraje sąsiadujące z polską 2009-09 .Wpisz przy każdym z opisów oznaczenie właściwego pola mapy, w którym znajduje się dany obiekt.. _____ B. To państwo leży na zachód od Polski.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.A.. A. Słowacja C. Niemcy B. Rosja D. Ukraina 2.. Wpisz we właściwych miejscach tabeli numery, którymi oznaczono te obszary, oraz litery odpowiadające nazwom roślinności charakterystycznej dla danego klimatu.. Zobacz ZADANIA Z GEOGRAFII (POZIOM PODSTAWOWY) 14.05.2014..

Wpisz w odpowiednie kratki litery odpowiadające nazwom państw🎓 W tabeli należy wpisać następujące nazwy państw: 1.

Wymień i wskaż na mapie kraje sąsiadujące z Polską, które z nich powierzchniowo są większe od Polski.. Podaj nazwy państw sąsiadujących z Polską oznaczonych na mapie cyframi 1-4 oraz dopisz do nich właściwe nazwy stolic.. PODSTAWOWY I ROZSZERZONY już w środę, 14 maja 2014.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Sąsiedzi Polski Test sprawdzający - rozdział 5 Grupa A 1.. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie 2 spośród oznaczonych literami A-C.. W tabeli należy wpisać następujące nazwy państw: 1.. Następnie wpisz nazwy państw we właściwych miejscach na mapie.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Wymień nazwy skrajnych punktów Polski, wskaż je na mapie (określ dł. i szer.)Czy znasz kraje sąsiadujące z Polską?. Uzupełnij tabelę.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Wpisz w puste komórki nazwy dwóch akwenów oraz nazwy dwóch państw oznaczonych na rysunku literami.Sąsiedzi Polski Test sprawdzający - rozdział 5 Grupa A 1.. Na podstawie opisów rozpoznaj państwa sąsiadujące z Polską i wpisz we właściwych miejscach tabeli ich nazwy.. 2013-02-27 17:33:04; Podaj państwa sąsiadujące z polską i ich stolice?. ODPOWIEDŹ B, A, D Zadanie 13.2.. Około .Wpisz do tabeli litery, którymi oznaczono na mapie linie opisane poniżej.. Na kontynencie europejskim znajduje się 47 / 57 państw.Wykonać i przesłać na adres [email protected] podlega to ocenie na wagę 0,5 1.Wpisz we właściwych miejscach na mapie litery odpowiadające nazwom państw sąsiadujących z Polską.. 2013-11-23 17:00:29; Jak myslisz, które państwa sąsiadujące z Polską prócz Niemiec i Rosji są bogatsze?. Utrata źródeł utrzymania rybaków.. W pobliżu znajduje się obiekt infrastruktury kolejowej.Na mapie przedstawiono przebieg jednego z rurociągów, którym transportuje się ropę naftową eksploatowaną na Bliskim Wschodzie.. Niemcy stolica Berlin Czechy stolica Praga Słowacja stolica Bratysława Ukraina stolica Kijó.wpisz we właściwych miejscach na mapie litery oznaczające.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt