Opisz przyczyny i skutki powstawania dziury ozonowej
około 4 godziny temu.. Proces ten może spowodować wyczerpanie tlenu w zbiorniku wodnym.. Wideolekcja.. Proces jej powstawania rozpoczyna się w okolicy sierpnia i trwa do października.. niestety tylko 4 : (.. Ozon w atmosferze jest specjalnym gazem, powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych z udziałem promieniowania ultrafioletowego.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O2).8.. -emisja freonu, metanu, tlenków azotu.. Przyczyną tworzenia się dziury ozonowej jest niszczenie ozonu w atmosferze przez .. Udostępnij Wprowadzenie.. Animacja 3D.. Sprawdź się .Smog - przyczyny, skutki, ochrona oraz wpływ na zdrowie.. Przyczyny tworzenia się dziury ozonowej nad Antarktydą: W atmosferze wieją wiatry, które roznoszą zanieczyszczone gazami, w tym freonami, powietrze po całej kuli ziemskiej, także nad obszary Antarktydy, mimo iż znajduje się ona najdalej od terenów będących źródłem emisji (USA, Europa).Powiększanie się dziury ozonowej powoduje większe promieniowanie promieni UV-B, które z kolei zwiększają ryzyko raka skóry, zaćmy i osłabionego układu odpornościowego.. Pod wpływem promieniowania ultrafioletowego freony ulegają fotolizie, w wyniku czego uwalniane zostają atomy chloru.. Przyczyny oraz skutki dziury ozonowej Warstwa ozonowa nad Antarktydą (2006).. Dodatkowym niekorzystnym czynnikiem sprzyjającym powiększaniu się dziur ozonowych jest obecność szkodliwych substancji w powietrzu, które dostając się do stratosfery pozostają tam bardzo długo.🎓 Opisz przyczyny i skutki powstawania dziury ozonowej..

XXI wieku.Przyczyny powstawania dziury ozonowej .

-szkodliwe promieniowanie UV na organizmy żywe.Kilka najważniejszych i najgroźniejszych skutków powstawania dziury ozonowej: Pierwszym i podstawowym skutkiem oddziaływania dziury ozonowej na Ziemię jest globalne ocieplenie, czyli znaczna zmiana warunków klimatycznych w różnych częściach Ziemi, zjawisko zwane efektem cieplarnianym prowadzi do topnienia górskich lodowców oraz do ogólnych zaburzeń klimatu, na przykład przechodzenia z mroźnych zim do upalnego lata bez przejściowych pór roku; Promieniowanie ultrafioletowe .Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami.. Według badaczy wpływ na to miał wybuch wulkanu Calbuco w Chile.. Jednym z przykładów jest „zakwit glonów" lub wzrost fitoplanktonu w wodzie w odpowiedzi na zwiększoną ilość składników odżywczych .8)opisz przyczyny i skutki dziury ozonowej.9)opisz przyczyny i skutki kwasnych deszczy.10)opisz przyczyny powstania i skutki leja depresyjnego.11)przedstaw jaki wspolczynnik przyrostu naturalnego wystepuje w krajach wysoko rozwinietych,podaj przyczyny,przyklady 4 panstw.. -emitowanie gazów do atmosfery.. Przyczyn powstającego kwaśnego deszczu jest wiele.. Jednocześnie promienie słoneczne oddziałują na przedostające się do atmosfery freony i rozkładają je na chlor, węgiel i fluor.DZIURA OZONOWA - przyczyny, skutki, zagrożenia..

Geografia - liceum × Opisz przyczyny i skutki powstawania dziury ozonowej.

Pytania i odpowiedzi.. Symulacje astrofizyczne sugerują, że warstwa ozonowa mogłaby zostać zniszczona przez bliski Ziemi rozbłysk promieniowania gamma związany ze „śmiercią" gwiazdy.. - Dziura ozonowa to efekt rozpadu ozonu stratosferycznego.. 2 kwietnia 2019.. Polub to .Dziura ozonowa - pojęcie ozonu, dziury ozonowej oraz warstw atmosfery.. Efekt cieplarniany to wzrost koncentracji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla, metanu, ozonu i freonów) w atmosferze, następstwem czego jest podwyższenie średniej temperatury na Ziemi.Zapobieganie powstawaniu i powiększaniu się dziury ozonowej powinniśmy zacząć od nas samych i naszego najbliższego otoczenia.. Freony przenikają do ozonosfery, gdzie pod wpływem silnego promieniowania ultrafioletowego dochodzi do uwalniania z nich chloru, który niszczy znajdujący się tu ozon.Zapobieganie powstawaniu i powiększaniu się dziury ozonowej powinniśmy zacząć od nas samych i naszego najbliższego otoczenia.. Doch - Pytania i odpowiedzi - Geografia .. Żródło: wikipedia.org.. Rejestracja.. Gaz N2 O2 Ar CO2 H2 Ne He Kr Xe objętości 78,03 20,99 0,93 0,030 0,01 0,018 0,0005 0,001 0,00001 Skład powietrza Powietrze atmosferyczne jest bezbarwną i bezwonną mieszaniną gazów, tworzącą zewnętrzną strefę Ziemi.. Dziura ozonowa - powstawanie.. Od czasu odkrycia dziury ozonowej w 1985 r. jej powierzchnia nad Antarktydą powiększyła się o 15%..

Skutki dziury ozonowej.

Logowanie.. Nad Antarktydą co roku powstaje dziura ozonowa.. dziura ozonowa powstawanie dziury ozonowej skutki dziury ozonowej Trichlorofluorometan freon‑11 jednostka Dobsona UD CFC‑11 Dobson.. Pod jego wpływem dwuatomowa cząsteczka tlenu rozpada się na pojedyncze atomy tlenu.Dziura ozonowa powstaje pod wpływem niszczenia warstwy ozonowej przez uwalniane do atmosfery związków chemicznych zwanych freonami i halonami.Są to chloro-fluoro-bromo-pochodne węglowodorów (a w szczególności metanu i etanu), które miały rozpraszać się w środowisku i być nieszkodliwe dla organizmów żywych.Rzeczywistość okazała się inna.Przyczyny i skutki dziury ozonowej 28 maja 2018 4 lipca 2018 Gabrysia Dziura ozonowa, czyli zjawisko spadku stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej staje się coraz częściej nie tylko obiektem naukowych badań, ale i publicznych dyskusji.Skutki zanieczyszczenia powietrza Najpoważniejszymi skutkami zanieczyszczenia powietrza są: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog i kwaśne deszcze.. Przeczytaj.. Spadek zawartości ozonu - dziura ozonowa nad Antarktydą.Dziura ozonowa i kosmiczne katastrofy.. -chlor wchodzący w reakcje z ozonem..

W 2015 roku zanotowano największy rozmiar dziury ozonowej.

Szkoła ponadpodstawowa.. Opisz jakie funkcje w państwie Kazimierza Wielkiego pełnili następujący urzędnicy: .. Wymień jakie mogą być przyczyny i skutki dziury ozonowej oraz jakie może być ograniczenie tego problemu ekologicznego świata.Dziura ozonowa i jej skutki .. Naturalna zawartość ozonu zmienia się z szerokością geograficzną, dlatego trudno jest podać uniwersalną .Niestety, ale do powstawania obecnego smogu przyczynia się negatywne spalanie za pomocą tworzyw oraz materiałów, które w sposób trujący wpływają na naturalne środowisko.. Robiąc zakupy w sklepach drogeryjnych i chemicznych powinniśmy być świadomi tego co kupujemy i unikać produktów zawierających związki freonowe tak szkodliwe dla naszego środowiska.W okolicach biegunów powstaje go bardzo mało, co sprawia, że właśnie tam pojawiają się tzw. dziury ozonowe.. Robiąc zakupy w sklepach drogeryjnych i chemicznych powinniśmy być świadomi tego co kupujemy i unikać produktów zawierających związki freonowe tak szkodliwe dla naszego środowiska.Dziura ozonowa zjawisko spadku stężenia ozonu (O 3) w stratosferze atmosfery ziemskiej.Występuje głównie w obszarach podbiegunowych.. Źródło tego zjawiska nie jest do końca znane, ale prawdopodobieństwo wystąpienia takiej katastrofy w ciągu najbliższego stulecia jest znikome.Niestety, warstwa ozonowa na przestrzeni miliardów lad się zmniejszyła, co doprowadziło do powstania tak zwanej [b]dziury ozonowej[/b].. Procentowy skład powietrza w przeliczeniu na powietrze suche,Eutrofizacja (z języka greckiego oznacza „dobrze odżywiony"), polega na nadmiernym wzbogacaniu wody w minerały i składniki odżywcze, które powodują nadmierny wzrost glonów.. Główną przyczyną jest przenikanie do atmosfery tlenków siarki oraz tlenków azotu.Wyjaśnijcie przyczyny i mechanizm powstawania cyklonów.. Tworzenie się i rozpad O 3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.. 1 /7 Definicja, przyczyny i skutki.odpowiedział (a) 12.02.2012 o 14:11: przyczyny.. Promieniowanie UV .Skutki - dziura ozonowa: Większa częstotliwość zachorowań na choroby nowotworowe, Wzrost zachorowania na kataraktę, Negatywny wpływ na sinice wiążące azot, Wzrost śmiertelności fitoplanktonu, Mniejsze plony niektórych roślin uprawnych, Duże prawdopodobieństwo wystąpienia oparzeń słonecznych.Przyczyny powstawania dziury ozonowej Ozon stratosferyczny powstaje na skutek działania promieni UV na cząsteczki tlenu.. Katarzyna.. jbs jbs 01.11.2018, 10:26 O konsekwencjach smogu, jego wpływu na zdrowie nasze, naszych dzieci nawet nie ma co dyskutować.Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza Opracowała: Maria Makowska, 2016r..Komentarze

Brak komentarzy.