Napisz od jakich działań należy rozpocząć udzielanie pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym
; Poluzuj lub zdejmij mu ciasne ubranie.. Natomiast sposób wykonywania przez niego działań ratowniczych nie podlega ocenie prawnej, jeżeli pierwszej pomocy udziela osoba zawodowo nie związana ze służbą zdrowia!Udzielać pierwszej pomocy należy według schematu: 1 etap - wyłączenie porażonego spod działania prądu, pamiętając o tym, aby samemu nie uledz porażeniu!. W skrajnych przypadkach oprzenia chemiczne prowadzą do amputacji kończyny, a nawet śmierci.W przypadku oparzeń prądem, nasza pierwsza pomoc ograniczać się będzie do odłączenia źródła energii elektrycznej oraz wezwania pogotowia ratunkowego.. Porażenie prądem - pierwsza pomoc.. R1dRp5twXWLIR 1 Dwie dziewczyny przebywają w pokoju, jedna z nich siedzi na kanapie z laptopem, a druga w tym samym czasie kuca obok, przyglądając się uważnie kablowi .Pierwsza pomoc i leczenie.. Nie bójmy się udzielać pierwszej .2.. Zagrożenia te możemy podzielić na dwie grupy.Pierwsza pomoc w przypadku złamania kręgosłupa W przypadku podejrzenia złamania kręgosłupa nie wolno ruszać poszkodowanego.. W urządzeniach do 1 kV można tego dokonać poprzez: wyłączenie napięcia właściwego obwodu elektrycznego, odciągnięcia porażonego od urządzeń będących pod napięciem,Porażenie prądem jest wynikiem przepływu energii elektrycznej przez ciało człowieka.. Zadławienie Jest to stan, w którym ciało obce blokuje światło tchawicy uniemożliwiając oddychanie.Po udzieleniu pierwszej pomocy ratownik może odczuwać zmęczenie fizyczne oraz przejściowe obniżenie nastroju..

Czyli jak udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem.

4 Jeżeli porażony prądem wysokonapięciowym nie oddycha i nie ma wyczuwalnego tętna, rozpoczyna się .Rany oparzeniowe i inne urazy, które powstały wskutek porażenia, należy opatrywać zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy, które można znaleźć tutaj tutaj.. W każdej z tych sytuacji, jak również w innych, tu nie wymienionych, należy pamiętać o .. Pomoc w wypadkach samochodowych, gdy jest wielu poszkodowanych, należy rozpocząć od tych z najpoważniejszymi obrażeniami, czyli najpierw udać się do osób, które nie wzywają pomocy.. * Czy Ty też obawiasz się kontroli która za łamanie Kodeksu Pracy nałoży karę finansową.- apteczka pierwszej pomocy· - fantom do nauki resuscytacji· - koc z folii aluminiowej CELE EDUKACYJNE OGÓLNE: - poznanie zasad postępowania w razie pożaru lub wybuchu oraz udzielania pierwszej pomocy.. * Obawiasz się sytuacji że Twój pracownik lub klient ulegnie wypadkowi a Twoi pracownicy nie będą umieli udzielić pierwszej pomocy lub zrobią to niewłaściwie.. Powszechne stosowanie energii elektrycznej we wszystkich dziedzinach techniki i w życiu codziennym niesie oprócz wielu korzyści również wiele zagrożeń, zarówno dla człowieka, jak i dla jego środowiska pracy i życia.Pierwsza pomoc w porażeniu prądem wysokonapięciowym.. Przykładowe najpopularniejsze pytania, które mogą się pojawić na egzaminie to: układy połączeń sieci, dozwolone napięcia w warunkach normalnych i specyficznych, wartość napięcia bezpiecznego dla prądu stałego i zmiennego,Udar słoneczny (cieplny) - pierwsza pomoc..

Zagrożenia występujące podczas udzielania pierwszej pomocy .

Jeśli do porażenia doszło w pomieszczeniu (np. w domu), należy wyjąć wtyczkę z kontaktu lub odłączyć centralne zasilanie prądu.2.. Jednak jeśli ofiara musi być przeniesiona w inne miejsce, bo miejsce wypadku stanowi zagrożenie dla niego lub ratowników, należy to zrobić używając prowizorycznych noszy (mogą to być drzwi, deski lub koce).Oparzenia wrzątkiem lub pryskającym z patelni tłuszczem zdarzają się wszystkim.. Podczas udzielania pierwszej pomocy osobie porażonej, trzeba zachować szczególną ostrożność, by samemu nie ulec wypadkowi.. W zależności od głębokości oparzenia wyróżniamy trzy stopnie: - stopień I - objawem jest zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia, - stopień II - na zaczerwienionej i obrzękniętej skórze pojawiają się pęcherze z żółtawym płynem surowiczym, towarzyszy temu ostry ból.. ; G dy twarz chorego jest blada, głowę ułóż niżej od tułowia, natomiast gdy jest czerwona - lepiej połóż go w pozycji półleżącej..

Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Następuje w wyniku zetknięcia tkanek organizmu ze źródłem energii elektrycznej.. SPIS JEDNOSTEK TEMATYCZNYCH: 1.. Porażenie prądem elektrycznym o małym natężeniu może powodować uczucie drętwienia lub szczypania.Porażenie prądem - pierwsza pomoc.. Pierwsza pomoc.. ; Głowę i klatkę piersiową przykryj chłodnymi okładami (z wody lub lodu).Ratownik pierwszego kontaktu ma obowiązek udzielania pierwszej pomocy (zgodnie z art. 162 kodeksu karnego) lub wezwania służb ratunkowych.. Osoba poparzona prądem nie odłączona od jego źródła jest dla ratownika równie niebezpieczna, jak samo źródło prądu.. Omówienie obaw i reakcji, jakie miały miejsce w czasie udzielania pierwszej pomocy, powinno nastąpić w ciągu 24-72 godzin od zdarzenia.Porażenie prądem elektrycznym - reakcja fizjologiczna, zranienie lub odczucie, powstające w wyniku przepływu znacznego prądu elektrycznego przez ciało organizmów żywych - ludzi i zwierząt.. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach często ratuje życie lub zdrowie poszkodowanego.. Jeśli po kilkunastu sekundach nie powraca oddychanie, trzeba podjąć sztuczne oddychanie, a jeśli nie stwierdza się też tętna na tętnicach promieniowych i szyjnych, chory .STOPNIE OPARZEŃ.. Zasady postępowania w razie pożaru i wybuchu..

Trzeba odłączyć bezpieczniki, a ...Schemat udzielenia pomocy przedlekarskiej .

W sytuacji stwierdzenia nagłego zatrzymania krążenia u poszkodowanego, należy niezwłocznie rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową oraz postarać się o dostarczenie .Kurs pierwszej pomocy * Czy też obawiasz się o bezpieczeństwo swoich pracowników.. Jeśli nie wiesz, jak udzielać pierwszej pomocy, zapoznaj się z zasadami ratownictwa przedmedycznego.. Ratownik udzielanie pierwszej pomocy powinien rozpocząć od ogarnięcia wzrokiem miejsca zdarzenia i sprawdzenia, co się stało, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie mogą go tam spotkać.. Może to oznaczać, że są nieprzytomne.udzielania pierwszej pomocy, wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, wykonywania prac montażowych.. Uwaga!. Wypadek (przeżycie roli ratownika) może spowodować tzw. stres pourazowy.. Jednak większość z nas, wyłączając lekarzy i ratowników medycznych, zakończyła edukację z pierwszej pomocy w harcerstwie.. 2.Sprawdź cy porażony oddycha i ma stałe tętno.. Wywołują one zmiany na skórze i błonach śluzowych, przypominające oparzenia spowodowane czynnikiem cieplnym.. Udzielenie pierwszej pomocy osobie porażonej rozpoczynamy od natychmiastowego uwolnienia porażonego spod działania prądu.. Porażenie prądem może doprowadzić jedynie do chwilowej utraty przytomności, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.. Wypadki przychodzą niespodziewanie, to ważne żeby znać etapy pierwszej pomocy, wiedzieć co to jest resuscytacja krążeniowo-oddechowa, jak długo .Pierwsza pomoc przy krwotoku Niektóre zranienia mogą prowadzić do poważnego krwotoku, szczególnie jeśli osoba cierpi na zaburzenia krzepnięcia.. - stopień III - niebolesny, cechuje się martwicą całej .Poniższa instrukcja pierwszej pomocy to kompendium wiedzy jaką powinniśmy posiąść aby być gotowym na najczęściej występujące zagrożenia i wiedzieć jak postępować tuż po wypadku.. Sprawdź, jakie są skutki kontaktu ze zewnętrznymi źródłami prądu i jak wygląda pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem.Porażenie prądem stwarza zagrożenie proporcjonalne do przyłożonego napięcia, natężenia prądu, drogi przepływu i wilgotności środowiska zewnętrznego.Duże znaczenie ma również to, czy poszkodowanego poraził prąd stały czy zmienny.. Zasady pierwszej pomocy.. Niezależnie od przyczyn powstania zranienia, którego skutkiem jest krwotok, należy jak najszybciej wdrożyć czynności powstrzymujące krwawienie - w przeciwnym razie może dojść do .Policja 5. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej według potrzeby Treść wezwania pomocy - miejsce zdarzenia - co się stało - stan poszkodowanych - liczba poszkodowanych - wiek i płeć poszkodowanych - imię i nazwisko zgłaszającego i numer zwrotny NIGDY NIE ODKŁADAJ PIERWSZY TELEFONU Zasady udzielania pierwszej pomocy - wezwać .1 ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU Sytuacje groźne dla życia mogą być różne: wypadek samochodowy z jednym lub wieloma poszkodowanymi, upadek z drabiny, wypadek w źle wentylowanej w nocy łazience, całkowity i nieoczekiwany zawał serca, prace w szambie, zatrucia.. Chorego jak najszybciej odprowadź lub przenieś w chłodne, zaciemnione miejsce.. Udzielić pierwszej pomocy w zależności od stanu poszkodowanego.. Objawy porażenia prądem.. Funkcjonowanie każdego organizmu żywego wiąże się z przepływem przez tkanki bardzo słabych prądów .Operzenia chemiczne pojawiają się wskutek kontaktu ze skórą środków chemicznych mających właściwości żrące.. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nie wolno dotykać osoby poszkodowanej bez uprzedniego odłączenia jej od źródła prądu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt