Opisz obrazek używając czasu present continuous
Czas ten zastosujemy, gdy chcemy opowiedzieć o konkretnych planach dotyczących przyszłości: John and Mary are getting married this year .Opis czasu Czasu Present Continuous używamy jeśli mówimy o: czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich - możemy powiedzieć, że w tej chwili czytamy książkę albo uczymy się angielskiego, często w tych zdaniach na koniec piszemy "now" (teraz) albo "at the moment" (w tej chwili); stanach chwilowych, np. I'm staying in a hotel.UWAGA!. Poniższe wyrażenia są często wykorzystywane do tego zadania.. - Mary często odwiedza Jane.. Ona nie czeka na autobus.. She never eats meat.Past Continuous: czas przeszły ciągły.. Powyższe zdanie dla pierwszej osoby liczby pojedynczej (ja) możemy użyć dla wszystkich osób: You're dancing.. THE PRESENT SIMPLE a) wzór zdania twierdzącego, zastosowanie, charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe Wzór zdania twierdzącego: PODMIOT + (przysł.częstotl.). Dobrze jest opisywać obrazek od ogółu do szczegółu.. (Mam na sobie niebieską koszulkę i dżinsy) He' s talking on his phone right now.. -(e)s) + … + (określ.przysł.). 1) Kiedy mówimy o czynnościach i sytuacjach, które trwają w chwili obecnej, czyli w czasie wypowiadania zdania.. 2012-02-07 16:03:23Do opisu powinniśmy używać czasu Present Continuous i Present Simple..

Przy opisie używamy czasu Present Continuous.

PRESENT SIPMLE: ZASTOSOWANIE: -tego czasu używamy, aby opisać fakty, powtarzające się czynności lub stany niezmienne.. W tym przypadku znaczenie jest bardzo podobne do znaczenia czasu Present Simple, ale wyraża bardziej negatywne emocje.Cele szczegółowe: Uczeń: • relacjonuje wydarzenia z przeszłości z użyciem czasu past continuous; • relacjonuje wydarzenia z przeszłości używając spójnika while (podczas gdy); • zna i stosuje słownictwo z tekstu o wodospadzie Niagara.. (Ty w tej chwili tańczysz.). Czas Present Continuous ze zwrotami takimi jak "always - zawsze" lub "constantly - ciągle "wyraża idee systematycznego występowania jakiejś irytującej lub szokującej czynności/zdarzenia.. Środki dydaktyczne:-tablica interaktywnaNapisz zdania twierdzące i pytające, używając czasu present continuous.. (Ona w tej chwili tańczy.). Na pierwszy rzut poszła - memory game.. Staramy używać się czasowników modalnych do wyrażenie przypuszczeń.-opisać obrazek,-ułożyć zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie teraźniejszym ciągłym.. I like suborning on the hat sand.Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników w nawiasach.. Przysłówki częstotliwości używane w czasie Present Continous:Przydatność 75% Present Simple, Present continuous, Past Continuous, Past simple..

Zastosuj czasy present simple lub present continuous.

He's dancing.Z jedną z moich grup zaczęliśmy niedawno Present Continuous.. zadanie dodane 21 stycznia 2011 w Język angielski przez użytkownika jadziamis ( -37,780 ) [Szkoła średnia]Opisując obrazek, używamy czasu Present Continuous.. + CZASOW.. Past Continuous, czyli czas przeszły ciągły, to czas, którego używamy do opisywania niezakończonych czynności z przeszłości, które trwały przez dłuższy czas.. Jego konstrukcja jest podobna do konstrukcji czasu Present Continuous, a używamy go najczęściej razem z czasem Past Simple .Opis czasu Czas Past Continuous opisuje przeszłe zdarzenia niedokonane, trwające w danym momencie w przeszłości, a także czynności odbywające się w tym samym czasie bądź przerwane przez inną czynność.. Widząc, że dzieci grają w piłkę, powiemy: Children are playing football.. Budowa czasu present continuous nie jest szczególnie skomplikowana.. 2016-04-06 15:44:45; Na podstawie obrazków napisz zdania, używając czasu Past Simple lub Past Continuous oraz słowa when.. Jakiś czas temu robiłam podobną, ale z Present Simple (kilk) Images by freepik.com Karty warto wydrukować na papierze .Użycie czasu present continuous.. W Internecie jest mnóstwo ćwiczeń, ale ponieważ strasznie nudzą mnie zajęcia typu "Wpisz, uzupełnij, przekształć" przygotowałam kilka przerywników..

Opisujemy obrazek używając dwóch czasów: Present Simple i Present Continuous.

GŁÓWNY (3 os.l.poj.. Opisz bardziej szczegółowo wygląd zewnętrzny oraz uczucia uczestnikówBudowa czasu present continuous.. Chcąc zauważyć, że najwyraźniej dobrze się przy tym bawią, powiemy: They seem to be having fun.. Zaczynamy od przedstawienia tego co dokładnie widzimy na obrazku a potem wyrażamy przypuszczenia (emocje osób na obrazku, przyczyny, ewentualne konsekwencje) 4.. Przetłumacz podane zdania na język angielski używając czasu Present Continuous.. Czasu Present Continuous NIE używamy z czasownikami wyrażającymi: a) czynności zmysłów: see, hear, smell b) uczucia: hate, love, like c) czynność umysłową: agree, think, know d) posiadanie: belong, own.. Zastosowanie: - czas PRESENT SIMPLE jest stosowany głównie dla określenia .Czasu Present Continuous użyjemy wtedy, kiedy chcemy opisać czynność dziejąca się w czasie teraźniejszym, na przykład: Ann is reading an interesting book.. Present Simple używamy do powiedzenia co widzimy na obrazku.. 2012-03-01 18:21:01; Opisz fotografie, używając formy twierdzącej i przeczącej czasu Present continuous.. -z czasem present simple używamy przysłówków częstotliwości, takich jak: never, sometimes, usually.Present Continuous - tłumaczenie z polskiego na angielski.. Zdania twierdzące Aby utworzyć zdanie twierdzące, należy .. Nie jest, jak nam intuicyjnie może się wydawać, używany do mówienia o czynnościach, które mają miejsce w chwili, w której mówimy..

- Na tym obrazku jest/są…Jak opisać obrazek?

0%.Uzupełnij zdania, używając czasu Present Perfect lub Present Perfect Continuous i przyimka since lub for.. Zna: - podstawowe zastosowanie czasu Present Continuous jako konstrukcji określającej czynności wykonywane w momencie mówienia, lub stanów chwilowych.. (W tej chwili on rozmawia przez telefon)Poniżej znajduje się lista wyrażeń czasowych typowych dla czasu Present Continuous.. Natomiast Present Continuous jest nam potrzebny do opisania czynności wykonywanych na przedstawionym obrazku.UWAGA: Opisując obrazek używamy czasu Present Continuous (np. they are jogging).. Oczywiście zapraszamy także do przetestowania swojej wiedzy w naszych ćwiczeniach online.Charakterystyczne określniki czasu : now - teraz at present - obecnie at the (this) moment - w tym momencie today - dzisiaj tonight - dziś wieczorem this morning - tego ranka this month - w tym miesiącu this week - w tym tygodniu this year - w tym roku tomorrow - jutro W czasie Present Continuous formę operatora przejmuje czasownik be (być).Więcej ćwiczeń dla Present Continuous: 0884.. Wyrażenia czasowe występujące z czasem Present Continuous now - teraz at the moment - w tym momencie at present - obecnie nowadays - obecnie today - dzisiaj this month - w tym miesiącu this week - w tym tygodniu tonight - dziś w nocy still - wciąż .A.. Używamy go również opisując rozwijającą się sytuację (np.. Robiło się ciemno.. Czasu Present Simple używamy przede wszystkim, gdy mówimy o czynnościach powtarzających się..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt