Opisz ustrój starożytnych aten
5.Wyjaśnij pojęcia : a)Jonia b)Politeizm c)Hoplita .. Attyka liczy około 2400 km².Starożytna Grecja - cywilizacja, która w starożytności rozwijała się w południowej części Półwyspu Bałkańskiego, na wyspach mórz Egejskiego i Jońskiego, wybrzeżach Azji Mniejszej, a później także w innych rejonach Morza Śródziemnego.Starożytna Grecja uważana jest za kolebkę cywilizacji zachodniej.Grecka kultura, sztuka, mitologia, filozofia i nauka zostały za .opisz wyglad osady w Biskupinie 2010-04-02 13:38:46; 1. wyjasnij w jakich okolicznosciach można bylo dostrzec równosc wszystkich ateńczyków 2. odpowiedz dlaczego ateńczycy uważali demokrację za najlepszą formę rządów 3. opisz wyglad starozytnych aten 2009-10-28 17:22:52Za twórcę ustroju Sparty uważa się Likurga, który żył w IX w. przed Chr., był więc także twórcą pierwszego ładu prawnego w Grecji.. Zakres ich władzy był jednak niewielki, pełnili funkcje kapłańskie i dowodzili wojskiem.Zupełnie inny typ ustrojowy wykształcił się w Atenach.. do 1 roku rządów.W Sparcie występował ustrój monarchii z dwoma królami, którzy byli dowódcami armii i pełnili funkcje sakralne.. Ówczesne prawo pozwalało zaciągać kredyty nie tylko pod zastaw ziemi, ale również pod zastaw własnej wolności.Podobieństwa i różnice występujące między ustrojami politycznymi starożytnych Aten i Sparty:..

Opisz wierzenia starożytnych greków .

Ateny początkowo również miały ustrój monarchiczny, ale koło IX wieku p.n.e. zapanował tu ustrój oligarchiczny i władza znalazła się w rękach wielkich .DEMOKRACJA W ATENACH.. W dużym stopniu historia starożytnej Grecji była historią rywalizacji pomiędzy Atenami i Spartą.. (1 naród) 2.. Traktat został odnaleziony na papirusie P. Lond.. Tworzyli oni Zgromadzenie Ludowe, gdzie głosowano nad ustawami przedstawianymi przez geruzję.Demokracja ateńska była formą ustroju polis ateńskiej.. Pierwotnie polis była monarchią, ustrój ten został jednak zniesiony pokojowo i jego miejsce zajęły rządy arystokracji.Ustrój starożytnych Aten i Sparty Ustroje Aten i Sparty, początkowo nie wykazywały wielu różnic, z biegiem czasu w wyniku reform politycznych i społecznych stawały się coraz bardziej zróżnicowane.. Państwa te bardzo się od siebie różniły.Opisz wygląd starożytnych Aten.. 2010-11-16 22:08:24; 1.Gdzie mieszkali grecy i co ich łączyło .. Demokracja ateńska była formą ustroju polis ateńskiej.. Zajmowały dość duże terytorium jak na państwo - miasto, czyli całą Attykę.. Środowisko naturalne starożytnej Grecji.. - Demokracja ateńska to ustrój polityczno - społeczny panujący w starożytnych Atenach od - Pytania i odpowiedzi - Historia .. społeczny panujący w starożytnych Atenach od końca VI w. p.n.e. Jego podstawowym założeniem było sprawowanie rządów w państwie przez ogół obywateli uprawnionych do .Taki ustrój nazywamy arystokracją, ponieważ faktyczny udział w sprawowaniu władzy mieli tylko eupatrydzi..

4.Scharakteryzuj ustrój Aten.

Sztuka, która się w Atenach rozwinęła, stworzyła podwaliny pod całą kulturę europejską.. Po zakończeniu urzędowania, które trwało przez rok, Archonci wchodzili w szeregi areopagu - była to rada, która zbierała się na wzgórzu Aresa.Ustrój Polityczny Aten - dzieło przypisywane Arystotelesowi lub jednemu z jego uczniów, jedyna część politei w znacznej części zachowana do naszych czasów.. Są to przede wszystkim: Agora, Cmentarz Keramikos, Odeon, Pomnik Izykratesa i Teatr Dionizosa.. Krainę podzielona pasmami górskimi na kilka izolowanych regionów.. DEFINICJE.. Grecy nigdy nie utworzyli jednego, wspólnego państwa.. Zgromadzenie ludowe co prawda wybierało najwyższych urzędników tzw. archontów, jednak musieli oni pochodzić z arystokracji.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e. Polis - miasto-państwo w starożytnej Grecji, rządzone przez obywateli.. ; Zarówno w oligarchii jak i demokracji obywatele posiadali określone prawa.Sparta była obok Aten najważniejszym państwem-miastem starożytnej Grecji.. Hoplita - ciężkozbrojny żołnierz greckiej piechoty.. Ἀθῆναι, Athēnai; łac. Athenae) - stolica i największe miasto Grecji, jeden z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy z zabytkami kultury antycznej i zarazem dziesiąty co do wielkości zespół miejski w Unii Europejskiej na poziomie 3,5 mln mieszkańców (cała metropolia ma blisko 4 miliony mieszkańcówNiewątpliwie jednak ustrój Aten był bardziej przyjazny dla obywatela niż spartański..

Falanga - zwarty szyk hoplitów.Pierwszym ustrojem występującym w starożytnych Atenach była monarchia.

Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami.. Pełnoprawni obywatele (Spartiaci) mieli władzę, ziemię i zakaz pracy zarobkowej.. Powstało prawdopodobnie w latach trzydziestych IV wieku p.n.e. Traktat opisuje historię polityczną Aten oraz funkcjonowanie ustroju ateńskiego w czasach współczesnych pisarzowi.. Podział społeczeństwa był kilku warstwowy.. Biznes i Finanse (34937) Biznes i Finanse (34937) Wszystkie (34937) Banki (7628) Bankowość Elektroniczna (86) E-biznes (3891) Ekonomia (1857) Fundusze .Ateny starożytne - Jeżeli mówimy o starożytnych Atenach, to przede wszystkim mamy przed oczami Akropol, jednak poza nim są jeszcze inne, ciekawe zabytki, położone w okolicy Wzgórza Akropolu.. Przemiany gospodarcze doprowadziły do ostrego konfliktu między arystokracją a chłopami.. W VII wieku p.n.e. w Atenach rządziła niepodzielnie arystokracja.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami.. Jednak władza królewska po bohaterskiej śmierci króla Kodrosa (stracił życie, by ochronić Attykę przed najazdem Dorów) została stopniowo ograniczona przez arystokrację (eupatrydzi) najpierw do 10, a w 683 r.p.n.e.. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.. Agora - plac zgromadzeń ludu..

Agora to centrum starożytnych Aten, główny plac miasta, miejsce spotkań, handlu czy zgromadzeń ...

131 i wydany w 1891 roku przez Frederica George'a Kenyona.Ustrój polityczny Aten.. Ateny były pierwszą i najważniejszą w czasach starożytnych demokracji.Opisz, jak wyglądał ustrój poznanych przez ciebie państw starożytnego Wschodu.. (wymień 5 bogów ) 3.Kto i dlaczego zwyciężył w wąwozie .. Należy zaznaczyć, że w Atenach przemiany ustrojowe były gwałtowne, jeden typ ustroju następował po drugim, natomiast ustrój Sparty łączył w sobie elementy monarchii .Przydatność 65% Ustrój demokratycznych Aten.. To tutaj tworzył jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy starożytności - Fidiasz, twórca posągu Ateny i Posagu olimpijskiego Zeusa.Demokracja ateńska - ustrój państwowy w Atenach, kształtujący się w końcu VI i na początku V wieku p.n.e., klasyczna postać demokratycznego ustroju w społeczeństwie niewolniczym.. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa , obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności [1] .Ateny były jednym z najbardziej rozwiniętych i najsilniejszych państw- miast w Starożytnej Grecji.. Sparta jako jedyna w Grecji zachowała instytucję monarchii - panowało w niej dwóch królów jednocześnie.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Quizy ; Kategorie .. Razem z Atenami odegrała ona najważniejszą rolę w tej części starożytnego świata.. Polis .. Scharakteryzuj ustrój starożytnej Sparty i starożytnych Aten w czasach Peryklesa, a następnie wskaż podobieństwa i różnice między nimi.🎓 Opisz pierwotny ustrój Aten.. Ateny były pierwszą i najważniejszą w czasach starożytnych demokracji.Demokracja ateńska - forma ustroju polis ateńskiej, położonej w greckiej krainie Attyce.. Połowa VII wieku p.n.e wyznacza początek procesu tworzenia się ustroju demokratycznego w tym polis.. Podobnie jak większość obszarów greckich, nie były to tereny bogate w dużą ilość ziemi uprawnej.. Wedle tradycji Ateny powstały na drodze synojkizmu, którego inicjatorem był mityczny Tezeusz.. Ustrój starożytnych Aten ewoluował od monarchii, przez arystokrację i tyranię, do demokracji.W Sparcie panował ustrój oligarchiczny o charakterze militarnym.. Zgromadzenie Ludowe - zgromadzenie, na którym dorośli, wolni mężczyźni podejmowali najważniejsze decyzje.. Władza należała do wszystkich wolnych obywateli.Ateny podobnie jak Sparta również były polis nietypowa dla świata greckiego.. Do największych zalet położenia geograficznego starożytnych Aten, należała ich rozbudowana i urozmaicona linia brzegowa.Ateny (nowogr..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt