Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz




W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Zadanie 7 Uzupełnij dialog.. Zmień formę wpisywanych wyrazów / wyrażeń, tam gdzie to konieczne.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.3 Uzupełnij opis ilustracji.. Zadanie 8 Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. The boy on the left isW każdą lukę możesz wpisać maksymalnie dwa wyrazy.. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Wpisz hasło w miejsce poniżej haseł .. Uwaga!. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy .Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.).. Where 1. to sit?Uzupełnij zdania.. This room is quite big.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. W każdą lukę możesz wpisaćPrzeczytaj tekst.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wstaw w każdą lukę odpowiedni przedrostek.. Uwaga!. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.)

Also, I no longer have this 3 - Inow carry my books .Wpisz w każdą lukę w poprawnej formie jeden wyraz.. 2014-11-20 16:38:29; Uzupełnij każde zdanie z luką .Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Wpisz w każdą kratkę 1-4 literę A, B albo C. Uzupełnij dialog.. opis obrazka prosze o pomoc !Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, aby zachować sens zdania wyjściowego.. Uwaga!. 2.4 Przeczytaj opis ilustracji.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. I.w luki wpisz czasowniki w nawiasach w odpowiedniej formie.. Wpisz w każdą lukę poprawną formę podanego czasownika w języku niemieckim lub „-", jeżeli luka powinna pozostać nieuzupełniona.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Przeczytaj tekst.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj podane w nawiasach wyrazy we właściwej formie.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!.

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.)

2011-11-15 16:28:43; Przetłumacz podane w nawiasach fragmenty na język angielski.. Do każdej z wypowiedzi dobierz właściwą reakcję (A-E).. (UŁAMKI) Proszę o szybką odp.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy, wliczając w to wyraz już .Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Jeden wyraz podany został dodatkowo.. Uwaga!. Wpisz rozwiązania do tabeli.. 2011-11-13 17:36:48; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij dialogi.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. 2010-09-06 17:51:16; Język angielski/Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. SŁOWNICTWO.. Wpisz odpowiednią literę w kratkę obok każdej rzeczy.. Uzupełnij zdania wyrazami / wyrażeniami z ramki.. 2017-04-07 18:39:41; Uzupełnij poniższy opis wieczoru, tak aby opisać również spokojną lub .Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Język angielski/Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden .Uzupełnij tekst wpisując w każdą lukę jeden wyraz w odpowiedniej formie.. 2011-10-08 17:38:02; Wstaw w każdą lukę odpowiedni znak z ramki.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę..

Wpisz w każdą lukę (1.-3.)

Uwaga!. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.informacji zawartych w nagraniu do każdej rzeczy (1- 4) dopasuj miejsce, w którym się ona znajduje (A-E).. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę możesz wpisać do czterech wyrazów.. Uzupełnij zdania.. Uwaga!. Uzupełnij zdania wyrazami / wyrażeniami z ramki.. Pierwsza litera tego wyrazu została już podana.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i .Przeczytaj tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Zmień formę wpisywanych wyrazów / wyrażeń, tam gdzie to konieczne.. Uzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy wyrazy.. Uwaga!Uzupełnij poniższe zdania.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Język angielski/Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. 2011-10-08 17:38:02; Uzupełnij poniższy opis wieczoru, tak aby opisać również spokojną lub groźną atmosferę miejsca.Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis..

...Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.

W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. A. rely B. they C. publishII.Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie, tak aby zachować; Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką , tak aby zachować; Zad 3, 4, i 5 z anglika w załaczniku; Po długiej i męczącej podróży dotarłeś do miejsca w którym zamierzasz spędzić wakacje w PolsceUp beat 2 cwiczenia str 79 zad 5 uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami oraz czasownikami w nawiasach o wopowiedniej formie.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Trzy przedrostki podano dodatkowo.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.. Jedna opinia została podana dodatkowo i nie pasuje do .Uzupełnij zdania.. Odgadnij wyrazy i uzupełnij krzyżówkę.. Jedna opinia została podana dodatkowo i nie pasuje do .ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij go, wybierając w każdą lukę jeden wyraz z poniższej listy w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz..



Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt