Przeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania do każdej luki 1-4 dopasuj zdanie ae
(0-4) Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Od rana poziom podstawowy, po południu - rozszerzony.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Uwaga!. Uwaga!. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę 4.1.-4.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. THE DOG SUPERHERO Swansea Jack is a .Przeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Uwaga!. A TRICK PLAYED ON A FRIENDPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu dopasuj do każdej wypowiedzi (2.1.-2.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. odpowiadające jej zdanie (A-E)..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Strona 12 z 20 Zadanie 8.. Angielski - ten język maturzyści zdają w poniedziałek, 8 maja.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (4.1.-4.4.). Wpisz w każdą lukę (8.1. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A - E), by otrzymać logiczny i spójny tekst.. Przeczytaj trzy wpisy (A-C) zamieszczone na forum przez osoby, które będą .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Zadanie 4 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. ), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wybierz w luki litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. e) He didn't want to .MJF-1R Strona 5 z 15 Zadanie 5. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

B.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Odpowiedzi zapisz w zeszycie.. FREUDE AM KOCHEN Meine Schwester, Katrin ist ein .Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięç zdań.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.. Uwaga: jedno zdanie podano dodatkowo i nie pasuje do żadnej z luk.. IT ALL STARTED WITH MICKEY MOUSEPrzeczytaj tekst, z którego usunięto pięć zdań.. Wpisz odpowiednie litery w luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Odpowiedzi i arkusz CKE zPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. (Treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.). Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. LES CLICHÉS SUR LES FRANÇAISPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on spojny i logiczny.. Wpisz w każdą lukę (1-4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymaćprzeczytaj tekst z którego usunięto cztery zdania.. jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania.. Jedno zdanie zostało podano dodatkowo - nie pasuje do żadnej luki..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wstaw zdania oznaczone literami A-F w luki (7.1-7.5) tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Do każdej luki (1-4) dopasuj zdanie (A-E) tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. IN THE SHADE OF A SOLAR TREEPrzeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Wpisz w każdą lukę 8.1.-8.4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.MJA-1R Strona 5 z 16 Zadanie 5.. Wpisz w każdą lukę (8.1-8.4) literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki..

Uwaga!Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). RAINING POETRYGA-R1 Strona 5 z 7 Zadanie 4. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz rozwiązania do tabeli.. Za każda poprawna odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (0 - 4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Do każdej luki (1-5) dopasuj literę (A-F), którą oznaczono brakujące zdanie.. Uwaga!. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat doświadczeń związanych z gotowaniem.. Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). C.GA-R1 Strona 5 z 7 Zadanie 4.. Jedno nie pasuje do żadnego.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki..Komentarze

Brak komentarzy.