Opisz etapy procesu obsługi klienta
Opłacenie produktu/usługi.Opracowanie i wdrożenie standardów obsługi klienta jest pro-cesem wieloetapowym.. Niezwykle istotne jest pozytywne doświadczenie klienta, analizowane nie z perspektywy sprzedawcy ale od strony samego klienta.. Obejmuje ona rów-nież takie elementy, jak budowanie relacji firma - klient, prowadzenie do dłu-gotrwałych kontaktów biznesowych, korzystnych dla obydwu stron.. Cele ogólne procesu "Obsługa klienta w centrali i punktach sprzedaży": Pozyskanie nowych klientów; Zaspokajanie potrzeb informacyjnych klientów; Monitorowanie systemu CRM; Przyjmowanie od klientów reklamacji i skarg; Cele doskonalenia: Zwiększenie ilości pozyskiwanych klientów o 20% w skali miesiącaProces obsługi klienta ściśle związany jest z kołem zakupowym klienta, a więc z procesem podejmowania decyzji zakupowej.. Zapewnienie klienta, na jakim etapie realizacji znajduje się jego zamówienie okazuje się bardzo ważną sprawą .Aby standardy obsługi klienta mogły należycie działać, powinny obejmować wszystkie elementy procesu sprzedaży.. I o ile poruszane tematy, wytaczane argumenty czy zachowania obydwu stron zawsze są odmienne, o tyle etapy negocjacji zwykle są identyczne.Etapy procesu obsługi Obsługa korespondencji masowej składa się z kilku etapów - od przesłania danych do druku w formie elektronicznej aż po raport z wysyłki pocztowej gotowych listów..

Lepsza obsługa klienta.

Następnym etapem jest dokładne rozpoznanie celu wizyty.. 6) Kadłubek M.: Logistyczny i marketingowy wymiar obsługi klienta, „Logistyka" nr 5/2011.kolwiek etapie realizacji zamówienia"5.. Źo biura turystycznego klienci przychodzą najczęściej w trzech typowych przypadkach: aby uzyskać informację, dokonać zakupu lub złożyć reklamację i te sytuacje zostały uwzględnione w algorytmie.Ostatnim etapem procesu standaryzacji obsługi klienta jest wdrożenie standardów.. Cel Klienta: Strategia biznesowa zakładała zwiększenie przychodów o min.. Na etapy te składają się: - analiza obsługi klienta, która polega na rozpoznaniu dotychcza-sowego systemu obsługi, przede wszystkim jego słabych stron; - badanie poziomu satysfakcji klienta.. Oprogramowanie CRM powinno obejmować dostęp do scentralizowanych danych klienta, jak również szablon e-mail, który pozwala użytkownikowi CRM na szybkie odszukanie ważnych danych klienta i na skutecznie komunikowanie się z klientami, kiedy potrzebują pomocy w temacie usług lub produktów.PDF | On Jan 1, 2015, Monika Wengel and others published Obsługa zamówień klienta na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego Kameleon | Find, read and cite all the research you need on .Dlatego pytania na poszczególnych etapach procesu sprzedaży mają kluczowe znaczenie..

By tak się stało, trzeba opanować przynajmniej ...obsługi klienta.

O ile na początku idea KPI wydaje się dosyć prosta, o tyle przechodząc do konkretnych przypadków wszystko zaczyna się trochę komplikować.Logistyka - nauka 199 Logistyka 5/2012 4) Dobrzyński M.: Strategie obsługi klienta w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wyd.Politechniki Białostockiej, Białystok 2007.. Jedni podejmują decyzje szybciej, skracając lub wręcz pomijając pewne etapy modelowego procesu decyzjnego, inni wolniej.. 6 kroków skutecznej sprzedaży.. Tuż po opłaceniu zamówienia, trafia ono do systemu e-commerce jako nieobsłużone.. Etapy obsługi klienta nierozerwalnie nawiązują bowiem właśnie do realizowanej przez organizacje sprzedaży, czy to usług, czy też produktów.. I w drugą stronę.. Złożył zamówienie.. Zamknięcie/finalizacja sprzedaży: Zatwierdzenie zamówienia.. Jest wiele sytuacji, w których dochodzi do kontaktu z Klientem.. Marcin Pietraszek.. Jeżeli jest w trakcie rozmowy z innym klientem, czy też zajęty jest innymi sprawami służbowymi powinien przeprosić klienta i wskazać miejsce,Kiedy klienci decydują się na mapowanie procesów biznesowych - realne przypadki .. Kumulując się, powodują one sukcesywne nabieranie przez przedmiot cech przybliżających go i upodabniających do zamierzonego wyrobu.Obsługa klienta jest postrzegana jako umiejętność lub zdolność zaspokajania wymagań i oczekiwań klientów głównie co do czasu i miejsca zamawianych dostaw, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych form aktywności logi-stycznej, w tym transportu, magazynowania, zarządzania zapasami, informa- .„W czym mogę pomóc" to jeden z najczęściej słyszanych zwrotów podczas wizyt w placówkach usługowych..

Jednak taka odpowiedź klienta nie zamyka drogi do udanej sprzedaży.

Pierwszym punktem styku klienta z naszym sklepem jest wybór produktów, kolejnym finalizacja zamówienia i opłata za nie.. Mowa tutaj o gromadzeniuKlient ma tu dostęp do towaru jedynie za pośrednictwem sprzedawcy, który może udzielać dodatkowych informacji o towarze, a także udzielać rad.. [Pfohl, 2001, s. 173] Logistyka zaopatrzenia wykorzystuje istniejące możliwości tkwiące w przedsiębiorstwie, przy czym organizacji przepływu surowców towarzyszy .. obsługi klienta powinien być .Etapy negocjacji - 4 fazy procesu negocjacji Zrozumienie przebiegu negocjacji jest kluczem do tego, by lepiej negocjować.. Z własnego doświadczenia wiem, że to już nie działa.. Ta forma sprzedaży ma jednak istotną wadę dotyczącą wydłużenia czasu obsługi konsumenta i powstawania kolejek, w czasie zwiększonego napływu klientów do punktu sprzedaży detalicznej.Źo obsługi powinien przystąpić tak szybko, jak to możliwe.. Takie zagajenie sprzedawcy skwitowane bywa zazwyczaj krótkim: „nie, dziękuję, rozglądam się".. Obsługa klienta jest więc czynnością, która ma przynosić korzyściprocesu jest magazyn zaopatrzeniowy lub w przypadku bezpośredniej dostawy na produkcje - pierwszy etap produkcyjny w przedsiębiorstwie.. Są oczywiście biznesy, gdzie takie ścisłe podejście byłoby zbrodnią na kliencie.. Na tym etapie dokonać należy zapoznania wszystkich pracowników związanych z obsługą, z nowymi standardami zawartymi w księdze standardów.Proces produkcyjny (proces produkcji) to całokształt zjawisk i celowo podejmowanych działań, które sprawiają, że w przedmiocie pracy poddanym ich oddziaływaniu stopniowo zachodzą pożądane zmiany..

Czasem możesz nieopatrznie zepsuć pozytywne wrażenie i stracić klienta bezpowrotnie.

elastyczności systemu) - transakcyjne ( czas cyklu realizacji zamówienia) - potransakcyjne ( serwis, gwarancje, procedury reklamacyjne) 4.. Jednocześnie standardy w tym zakresie powinny być odpowiednio dopasowane do .Elementy logistycznej obsługi klienta można podzielić także na: - przedtransakcyjne ( polityka przedsiębiorstwa dot.. Naszym klientom oferujemy kompleksowe przejęcie procesu obsługi korespondencji, jak również wykonanie wybranych jej etapów jak np. kopertowanie i .Wszystkie etapy obsługi klienta są uregulowane.. Małe i średnie firmy.. Każde .Proces realizacji zamówienia - Etapy.. 50% przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu zasobów ludzkich.4.. Zależy to od rodzaju prowadzonego biznesu, etapu rozwojowego firmy, oferowanego produktu.Zweryfikowana potrzeba / zweryfikowany klient (ang. Qualified Lead): Etap, w którym potencjalny klient staję się po prostu klientem.. Mam nadzieję, że poniższe kroki związane z .Obsługa klienta ma miejsce w momencie, kiedy klient składa zapytania ofertowe, dokonuje zakupu, potrzebuje wsparcia technicznego albo składa reklamację.. Omów wpływ poziomu logistycznej obsługi klienta na konkurencyjność przedsiębiorstwa.W salonie sprzedaży, w domu u Klienta, przez telefon, mailem - standardy i zasady obsługi Klienta.. Przypadek 1: „Planowany skokowy wzrost przychodów" Sektor: budowlany Klient: Wiodący deweloper mieszkaniowy.. Klienci, którzy dotarli do 4. etapu, mogą po namyśle cofnąć się do 2. etapu procesy decyzyjnego i zacząć poszukiwania od nowa.. Bez względu na branżę, w jakiej działa firma, bez względu na wysokość jej obrotów czy też liczbę zatrudnionych osób, jedno zawsze pozostaje niezmienne.. W zasadzie istota tego terminu jest dużo większa.. Produkt/zakres usługi, termin i cena są już uzgodnione.. Mój znajomy, którego przywołałem wyżej pokazał mi ich proces sprzedaży, który obejmował 22 etapy bo wymagał edukacji klienta, osobistego sprawdzenia referencji i wielu innych kroków.. Wtedy zaczyna się cały proces realizacji zamówienia.Krok ten pozwala uniknąć niepożądanych sytuacji w postaci zbyt sztywnych ram narzuconych pracownikom w trakcie procesu obsługi klienta, przejawiających się w przedstawieniu zupełnie niedopasowanej do odbiorcy oferty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt