Podpisz na rysunku formy krasowe których nazwy zostały podane poniżej
(2 pkt) Rysunek przedstawia dwie formy ukształtowania dna oceanicznego: grzbiet oceaniczny i rów oceaniczny.. Określała cele polityki Wielkiej Brytanii i USA w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz .Podkreśl nazwy tych form rzeźby terenu, które zostały utworzone przez wody polodowcowe.. Nazwy form ukształtowania powierzchni wybierz z podanych poniżej.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. B. na wschód, w którym 2. zatoka wdziera się w ląd.6.. KEN Poznań Ćwiczenia na fakultet 2011/12 09.. Powstają w wyniku fizycznego wietrzenia skał, zwłaszcza na skutek zmian temperatury, powodujących zamarzanie wody w szczelinach skalnych, która zwiększając objętość rozsadza skały.Kras (procesy krasowe, krasowienie) - procesy rozpuszczania skał przez wody powierzchniowe i podziemne, jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego.Krasowieniu podlegają skały krasowiejące: przede wszystkim wapienie, a także dolomity, margle, gips, anhydryt, halit (potocznie sól kamienna).. Im więcej szczelin .FORMY KRASOWE POWIERZCHNIOWE:-ostańcowe np.maczugi, iglice, mnichy-żebra krasowe iżłobki-lejki(leje)krasowe-uwały (formy wklęsłe powstałe z połączenia lejków)-polja (kotliny krasowe,odość wyrównanym dnie,powstałe z połączenia lejków i uwałów)-doliny krasowe-mogoty FORMY KRASU PODZIEMNEGO:-Jaskinie i pieczary #stalaktyty # .Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument..

Wpisz nazwy tych form w odpowiednie miejsca.

Rozwija się w nich bardzo charakterystyczna rzeźba krasowa.. O ile metrów wyżej położony jest punkt B w stosunku do punktu A?2 pkt.. Skały podlegające procesom krasowym to sole, wapień, kreda, gips i .Na skutek tego procesu na powierzchni obszarów krasowych często odczuwa się wyraźny niedobór wód powierzchniowych.. 6.1. Podaj wysokość bezwzględną punktu A.. Mianem krasu określa się również formy na powierzchni Ziemi powstałe w wyniku powyższych .Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Geografia Zadania i rozwiązania: Geografia.. Na rozwiązanie testu przeznaczono 120 minut.Na rysunkach oznaczonych numerami 1−3 przedstawiono schematy cyrkulacji powietrza .. Na rysunku przedstawiono fragment wybrzeża morskiego.. Punkt A leży na wysokości _____ m n.p.m. 6.2.. Formy ukształtowania terenu Wysokość m n.p.m.. Nazwa pochodzi od Wyżyny Kras w Słowenii, gdzie w klasycznej formie występują takie zjawiska.. Barwa na mapie hipsometrycznej Poniżej poziomu morza Powyżej 300 m n.p.m., wysokości względne poniżej 300 m żółta nizina 7.. (2 pkt) Rysunek przedstawia dwie formy ukształtowania dna oceanicznego: grzbiet oceaniczny i rów oceaniczny..

Korzystając z rysunku, wykonaj polecenia.

(budownictwo, ubiór, kuchnia…) (przynajmniej jeden) 2020-12-04 14:07:50Poniżej skał bazaltowych znajduje się gruby płaszcz Ziemi.. Najgłębsze wiercenia geologiczne sięgają tylko 12‑13 km głębokości i dostarczają informacji o budowie skorupy ziemskiej.. Te same osoby są również zawsze gotowe do pomocy użytkownikom i na bieżąco udzielają porad, objaśniając wszelkie niejasności.. 0-2 p. rynny polodowcowe, ozy, wzniesienia moreny czołowej, pradoliny, głazy narzutowe, równiny sandrowe 5.Wietrzenie chemiczne .. Poznany wcześniej sposób rysowania przedmiotów w rzucie aksonometrycznym w pewnym stopniu zniekształca bryłę np. ścianka boczna, która w rzeczywistości jest prostokątna na takim rysunku ma kształt rombu.1 WOJEWÓDZKA KOMISJA KONKURSU GEOGRAFICZNEGO KOD UCZNIA.. 22 marca 2011 obchodzić będziemy Światowy Dzień Wody pod hasłem: Instrukcja dla uczestników Konkursu ETAP WOJEWÓDZKI KONKURSU GEOGRAFICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/ Test musi być rozwiązywany samodzielnie.. Wszystkie zadania, które tu znajdziesz, zostały rozwiązane i objaśnione przez nauczycieli pracujących w naszym serwisie..

Na mapie hipsometrycznej formy ukształtowania terenu oznaczone są barwami.

Dodaj z dysku lokalnego podpisany dokument (plik .xml), który chcesz sprawdzić lub podpisać.. Wietrzenie chemiczne Wietrzenie chemiczne zachodzi, gdy skały ulegają zmianom składu chemicznego, mineralogicznego, zmianom spoistości albo stanu skupienia.. - Geografia IV Liceum Ogólnokształcące im.. Nie znamy dokładnej budowy wnętrza Ziemi.. Dzieli się on na płaszcz zewnętrzny i wewnętrzny.. 2010-06-08 22:14:55; Na podstawie zamieszczonych danych rozpoznaj państwa i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli (2009 r.) 2014-05-25 12:39:57ponory - szerokie szczeliny, którymi pod powierzchnie wpływają potoki i rzeki wywierzysko - źródło krasowe, którym spod powierzchni wypływają podziemne cieki, często rzeki pod wysokim ciśnieniem mogot (hum) - ostańce wznoszące się ponad powierzchnie krasowego zrównania, występują w klimacie ciepłym i wilgotnym.a) Na podstawie analizy powyższego przykładu podaj nazwy dwóch neuronów, przez które przekazywany jest impuls nerwowy w miejscu oznaczonym na schemacie literą A 1. neuron czuciowy 2. neuron .Formy utworzone w warunkach klimatu peryglacjalnego: gołoborza- są to nagromadzenia bloków i odłamków skalnych na górskim stoku.. 🎓 Podpisz zaznaczone na rysunku formy.. - Zadanie 27: Świat bez tajemnic 2 - strona 25Zastanawiasz się pewnie, jak działamy..

Formy krasowe.

Budowa wnętrza Ziemi .. Test konkursowy składa się z 15 stron i zawiera 27 zadań.. N Dokończ zdanie tak, aby było zgodne z prawdą.. Wybierz informacje oznaczone literą A albo B oraz numerem 1 albo 2.. Do zbadania głębiej leżących skał i warstw wykorzystuje się na przykład analizę przebiegu fal sejsmicznych.Wiedzę na temat struktury Ziemi można też czerpać z badań wieku .na podstawie opisów rozpoznaj formy krasowe i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca tabeli proszę o szybką odp.. Zwróć uwagę na status podpisu - powinien być Ważny.Zadanie 3.. Geografia to przedmiot, który zajmuje się badaniem powłok Ziemi, ale też zróżnicowaniem przyrodniczym, społecznym i ekonomicznym oraz relacjami między różnymi środowiskami geograficznymi, a sferami działalności ludzkiej.Na rysunku poziomicowym przedstawiono wypukłą formę terenu.. 2 6 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony Zadanie 14.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przedstawienie przedmiotu trójwymiarowego na dwuwymiarowym rysunku bez zniekształceń wymaga zastosowania specjalnych sposobów.. 5 p. Uzupełnij tabelę.. Wpisz w lukę odpowiednią wartość.. Środowisko, jego ochrona i rozwój zrównoważony Zadanie 9 (2 pkt.). Procesy takie występują pod wpływem: rozpuszczania, uwadniania, utleniania, innych reakcji chemicznych.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Na mapie Polski przedstawiono lokalizację 9 obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.Karta Atlantycka (ang. Atlantic Charter) - ośmiopunktowa deklaracja podpisana 14 sierpnia 1941 roku przez Winstona Churchilla i Franklina Delano Roosevelta na pokładzie okrętu HMS „Prince of Wales", kotwiczącego u wybrzeży Nowej Fundlandii na Oceanie Atlantyckim (stąd nazwa).. Niektóre skały ulegają powolnemu rozpuszczaniu pod wpływem wody podziemnej i powierzchniowej.. Siły zewnętrzne i wewnętrzne to „rzeźbiarze" krajobrazu.Beskidy mają łagodniejsze formy rzeźby, gdyż budowa geologiczna ogranicza szybie procesy wietrzenia.. Prąd przybrzeżny płynie A. na zachód, o czym świadczy kierunek, 1. jest nadbudowywana mierzeja.. Podaj nazwę układu barycznego, dla którego są charakterystyczne niskie opady .. na której ta forma została przedstawiona.. Zostały podzielone na Karpaty Zewnętrzne i Wewnętrzne; spotykamy tutaj rzeźbę krasową-liczne jaskinie, wywierzyska (czyli formy krasu podziemnego i powierzchniowego) oraz typową rzeźbę wysokogórską polodowcowa- jw.Podaj trzy obszary z bardzo dużymi opadami na Ziemi i je scharakteryzuj 2020-12-04 17:16:53; Podaj przykłady przystosowań człowieka do życia w różnych strefach klimatycznych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt