Zapisz po trzy wyrazy pochodne od podanych oddziel formanty
W podanych wyrazach wydziel podstawę .FORMANT ZEROWY- szczególny typ formantu, tworząc wyraz pochodny za pomocą tego formantu, zamiast dodawania cząstek, pozostawia się sam temat słowotwórczy lub usuwa jego element, w tym przypadku nowe słowo jest krótsze od swojej podstawy, np. napis od napisać,Podaj wyrazy podstawowe, od których zostały utworzone wymienione wyrazy pochodne.. wyraz podstawowy wyraz pochodny formant nazwa formantu domurować powieściopisarz przeglądarka 7.. 2012-09-11 19:52:40 oddziel w podanym wyrazie temat słowotwórczy od formantu utrzymywanie 2010-12-08 17:57:15Wyraz pochodny Wyraz pochodny - wyraz utworzony na podstawie wyrazu podstawowego, np. "jagoda" (wyraz podstawowy), "jagodowy" (wyraz pochodny).. Uzupełnij zdania pasującymi wyrazami, będącymi nazwami czynności.. Wyraz.. Wyraz o zabarwieniu dodatnim Wyraz o zabarwieniu ujemnym.. ząb.. Ilustrują to .W wyrazie pochodnym oddziel formant od podstawy slowotwórczejlub zaznacz formant zerowy.Zapiszwymiany głosek.. Złożenia, zestawienia, zrosty, czyli wyrazy złożone.. Oddziel w nich tematy od końcówek.Formanty najczęściej spotykane w wyrazach pochodnych dzielą się na: przyrostki (bieg‑anie), przedrostki (u‑piec), formanty wewnętrzne (sam‑o-lot), formanty zerowe (dźwigać-dźwig‑ø).. _____ ____ pleść trzy po trzy .do każdego wyrazu dopisz wyrazy podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej, nazwij ten formant..

Zapisz ich wyrazy podstawowe.

Przykład: naramiennik na ramieniu 8 9 10 poddasze, narciarstwo, dożylny, zagranica, przerwany, podziemie, pozaszkolny, doroczny, porażający, nadmuchany, nadmorski, przeciwnikZadanie: dopisz wyrazy podstawowe oraz pochodne wg wzoru grać Rozwiązanie: zad 1 uszyć szyć szydełkować śpiewać piosenka piosenkarka martwić się zamartwiać sięPrzydatność 100% Wielkofunkcyjne pochodne.. srebrzyć, złocić .Wyraz pochodny pochodzi bezpośrednio od wyrazu podstawowego dla niego (np. domecz-ek od wyrazu domek), więc musi mieć taką samą podstawę słowotwórczą (z ewentualną obocznością, np. tu k:cz).. Kliknij i odpowiedz.6.. A. grubo B. najgrubszy C. gruby D. grubszy.. Wyrazy pochodne są związane z wyrazami podstawowymi nie tylko znaczeniem, ale także formą, np.Podkreśl wyrazy pochodne utworzone od wyrażeń przyimkowych.. Ketonową CO Właściwość Glukozy: Substancja stała, bezbarwna, krystaliczna Dobrze rozpuszcza się w wodzie, słodki smak, reaguje z Cu(OH)2 a szafirowe zabarwienie swiadczy o obecnosci gr.. Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pokrewne o wskazanym zabarwieniu emocjonalnym.. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca, ustalając, który wyraz jest podstawowy, a który pochodny.(5pkt..

Podkreśl w nich formanty.

Podaj, od jakiego wyrażenia pochodzi każdy z nich.. Do poniższych wyrazów dopisz: wyraz podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej i nazwij ten formant.. Zapisz wyraz tak , jak jest on wymawiany.. Formant - to cząstki, przy pomocy których tworzymy nowe wyrazy, formanty możemy podzielić na następujące typy: • przedrostki - występują przed podstawą słowotwórczą: w- pisać wy- chodzić pod- pisać pod- chodzić na- pisać do- chodzić za- pisać s- chodzić roz- pisać nad- chodzić (w wyrazie może być więcej przedrostków) prze- naj- świętszy po- prze- rabianyZnasz odpowiedź na zadanie: Hej proszę o odpowiedzi zad 1 zapisz po trzy wyrazy pochodne od podanych.Oddziel formanty:pranie pianino gruby Zad 2 podaj po trzy wyrazy podstawowe dla następujących pochodnych:listonosz ,żywopłot,dobranoc,gwiazdozbiór PS potrzebuję na jutro Dzi ?. wyraz podstawowy wyraz pochodny formant nazwa formantu bieg pędziwiatr ceglany śmiałek podoficerski zagrzać 8.. Wyrazy pochodne są też wyrazami podstawowymi względem innych wyrazów.Przykład frazy złożonej z wyrazów pochodnych:Róża z różową różą i Rózia na Różanej w Różanowie - dziewczyna o imieniu Róża jest z Rózią (zdrobnienie od .Wyraz pochodny - to z kolei wyraz pochodzący od innego wyrazu (wyrazu podstawowego);.. W wyrazach pochodnych oddziel pionową kreską tematy podstawy słowotwórcze od formantów..

Od podanych wyrażeń przyimkowych utwórz rzeczowniki.

Nazwij rodzaj upodobnienia ( podaj dokładną nazwę ).Który z podanych wyrazów jest wyrazem podstawowym?. Każdy wyraz, będący nawet wyrazem pochodnym, może stać się wyrazem podstawowym dla innych wyrazów: nauka - naukowy uczyć - nauczyć - nauczyciel - nauczycielka przyuczyć - przyuczony wyuczyć - wyuczony douczyć - douczanie kierować - kierownik - kierowniczy dom - domek .1.. Temat słowotwórczy Formant ogrodowy naukowiec papierowy starość praktykantka kucharka * 0 Utwórz wyrazy pochodne od czasowników nazywających czynności ukazane na ilu­ stracji.. aldechydowa CHO Ketozy-zawieraja gr.. kupować, zamykać .Dopisz po trzy wyrazy pokrewne do podanych: .. Zapisz przymiotniki pochodne, które utworzysz od podanych wyrazów: .. Do poniższych wyrazów dopisz: wyraz podstawowy, oddziel formant od podstawy słowotwórczej i nazwij ten formant.. (polecenie to było) (to jeszcze do polecenia)do każdego wyrazu dopisz parafraze słowotwórczą, wyraz podstawowy i formant.Do podanych wyrazów podstawowych dopisz pochodne, oddziel podstawę od formantu.. Należy jednak pamiętać, że poza stosowaniem powyższych formantów istnieje wiele innych sposobów tworzenia wyrazów pochodnych.. Podkreśl go.. Hydroksylowych, redukuje miedz ze stanu II do I, pomaranczowy osad tlenku miedzi Cu2O .Zadanie: pliiisssssa zapisz podane wyrazy pochodne zawierające podane formanty aż owy ek u anie przed ość przed utki przysiad przekazaćPodaj wyrazy podstawowe dla pochodnych.- nauczyć - uczeń- nauczyciel - uczennica- nauczycielka - uczniowski § 12..

W każdym wyrazie pochodnym oddziel formant od podstawy słowotwórczej.

Powiedz, od jakich części mowy i za pomocą jakich formantów powstały po­ niższe czasowniki.. ptak.. wyraz podstawowy: wyraz pochodny; formant;Od podanych wyrazów utwórz wyrazy pochodne z formantem zerowym a następnie wpisz je do diagramu:) 2010-12-19 18:12:57 Utwórz formy miejscownika liczby pojedynczej od podanych rzeczowników.. 2010-02-09 19:58:59; podkreśl w tekście wyrazy podzielne słowotwórczo i dokonaj analizy.. Zaznacz temat słowotwórczy w wyrazie pochodnym.. Wyraz pokrewny należy do tej samej rodziny, więc musi mieć ten sam rdzeń co inne wyrazy.. Pomożecie?. (dom -- dom-ownik -- przy-dom-owy).14.W podanych wyrazach zaznacz miejsce i kierunek upodobnień ..Komentarze

Brak komentarzy.