Napisz referat o smogu
Napisz do nas list!Niestety, ale do powstawania obecnego smogu przyczynia się negatywne spalanie za pomocą tworzyw oraz materiałów, które w sposób trujący wpływają na naturalne środowisko.. Ze względu na miejsce, warunki powstawania oraz skład chemiczny, wyróżnia się dwa rodzaje smogu: smog klasyczny (londyński) i smog fotochemiczny (typu Los Angeles).Polski smog - ze względu na warunki pogodowe, w których powstaje, ale i ze względu na swój skład - to co innego, niż znany z literatury smog londyński - mówi prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej.. Główną przyczyną jest przenikanie do atmosfery tlenków siarki oraz tlenków azotu.. Przedstawiamy najważniejsze porady.. Warto zatem naprawdę zastanowić się czym palimy w swoich kotłach, dlaczego używamy takiego a nie innego paliwa.. Szczególnie zagrożone są tereny położone w dolinach bądź innych zagłębieniach terenu.. Dopero to obrazuje z jak wielkim problemem mamy do czynienia.. W jego ocenie pojęcie "smog polski" powinno funkcjonować jako określenie odrębnego typu smogu.napisz referat na temat zanieczyszczeń i ochrony powietrza o dziórze ozonowej pilnieeeeee Zgłoś nadużycie.. Najwięcej zanieczyszczeń emitują elektrownie, elektrociepłownie, spalanie węgla w .Końca smogu cały czas nie widać Miasto Warszawa poinformowało mieszkańców o dramatycznym stanie powietrza..

Napisz referat na temat ,,rodzinne rytuały ...Napisz referat na temat przyjaźnij.

Wiele osób zastanawia się, co tak naprawdę jest źródłem zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju i kto za to odpowiada?W dużej mierze branża transportowa, zakłady przemysłowe oraz elektrociepłownie emitują mnóstwo szkodliwych gazów,Sprawdź jak napisać referat, jaki układ elementów w nim występuje, zapoznaj się z przykładem referatu.. Gęsta mgła, do której londyńczycy są przyzwyczajeni, z początku nie wydawała się groźna.. 2010-11-12 11:39:18Smog - zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami.. Przyczyn powstającego kwaśnego deszczu jest wiele.. Referat jest to mówiąc najprościej, tekst przygotowany do wygłoszenia w kręgu zainteresowanych osób.. Smog londyński to przede wszystkim mieszanka różnych pyłów, wzbogacona o tlenki siarki, azotu czy węgla, lecz także i o sadzę.. Komentarze do zadania.. Skroplone powietrze służy do otrzymywania tlenu i azotu.. czery 31.10.2010 (11:33) proszee napisac mam czas do 5 listopada!. Ma charakter informacyjny - umożliwia przekazanie wiedzy lub poglądów na określony temat..

Najnowsze informacje o smogu.Te 2 rodzaje smogu różnią się także nieco innym składem.

Smog typu Los Angeles Smog fotochemiczny, utleniający- może wystąpić od lipca do października,w temp.24-35 C, powoduje ograniczenie widoczności do 1,6 km.. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone, a także kancerogenne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).Są dwa rodzaje smogu.. Przerażające są liczby same w sobie.. Na tle Europy, Polska jest pod tym względem w najgorszej sytuacji.Co to jest referat - definicja Referat to rozprawa literacka, naukowa lub popularnonaukowa przeznaczona do publicznego wygłoszenia, rzadziej - do druku.. Kwaśne opady: przyczyny .. Głównymi zanieczyszczeniami są tlenek węgla, azotu, węglowodory aromatyczne i nienasycony ozon, pyły przemysłowe.. Dopiero potem smog zebrał straszliwe żniwo.Smog (ang. smoke "dym", fog "mgła") to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.. - To jednak nie przekłada się prosto na liczbę zgonów spowodowanych smogiem.Smog je obecné označení pro chemické znečištění atmosféry.. Smog jest toksyczny i nienaturalny.. Napisz swoją opinię .Referat na temat zanieczyszczeń powietrza Powietrze - mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską; składa się z azotu (ok. 78%), tlenu (ok. 21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węglu, pary wodnej i innych..

2011-11-30 14:06:00 napisz referat na wybrany temat 2010-12-03 18:36:53 Napisz krótką notatkę o smogu ?

W ostatnich latach odnotowujemy wzrost stężenia trujących substancji w powietrzu, którym oddychamy.. Smog typu Los Angeles składa się przede wszystkim z gazów, w tym tlenków węgla, tlenków azotu i węglowodorów.O tym, że problemu smogu absolutnie nie wolno lekceważyć, świadczy historia - zwłaszcza wielki smog londyński, który utrzymywał się w angielskiej stolicy od 5 do 9 grudnia 1952 roku.. Tworzenie się smogu wiąże się ściśle z bezwietrzną pogodą oraz dużą wilgotnością powietrza, które stwarzają warunki dogodne do kumulowania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym.. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.Smog - zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami.. Cechy i zasady tworzenia Cechą referatu winny być rzetelnoś.Napisz referat na temat zanieczyszczen powietrza oraz metody zapobiegania zanieczyszczeniom 2011-11-18 16:10:26 potrzebny mi jakis fajny referat o zanieczyszceniach powietrza ,juz troche mam ale mało mi wyszło 2009-10-27 19:06:21Stan powietrza w Polsce Polska zajmuje niechlubne, trzecie miejsce w zanieczyszczeniu powietrza na świecie, gdyż krajowa energetyka oparta jest na węglu, który jest paliwem uciążliwym dla środowiska.Minusem są też wadliwe technologie spalania i brak skutecznych instalacji oczyszczających..

), která vzniká při...O konsekwencjach smogu, jego wpływu na zdrowie nasze, naszych dzieci nawet nie ma co dyskutować.

Są to głównie pyły i gazy pochodzące ze spalania węgla w piecach, spalin samochodowych, zakładów przemysłowych..Komentarze

Brak komentarzy.