Napisz formy past participle poniższych czasowników klasa 6
Poziom: Pre-intermediate.Test rozwiązano 7284 razy.. lub „amer.„, co oznacza, że dana forma jest charakterystyczna dla .1.. Pozostałe czasowniki mają formy nieregularne (znajdują się w tabelce na stronie 122).Uwaga!. 2014-01-11 15:01:33Napisz formy czasu przeszłego podanych czasowników 2012-02-26 21:23:25 Przetłumacz zdania używając Past Simple .. Past Simple - zdania twierdzące 4.. 3 4.Do czasowników poprzedzonych samogłoską dodajemy '-ed' (np. play - played), a od czasowników poprzedzonych spółgłoską odejmujemy '-y', a w jego miejscu stawiamy '-ied' (np. study- studied).. Używamy go również opisując rozwijającą się sytuację (np.. Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie cz. 2.. Sortowanie grup.. Podany czasownik wstaw w odpowiedniej formie czasu past simple.. obce czasowniki past simple z tłumaczeniem dla 6 past simple czasowniki nieregularne klasa 6 czasowniki nieregularne dla klasy 6.. Średni wynik: 82,66 %.Past Simple opisuje czynności, które zakończyły się w przeszłości.. 2013-02-11 16:21:51W przypadku wiekszosci czasownikow czas ten tworzy sie przez dodanie do formy podstawowej koncowki -ed lub -d np : lives - mieszkałem visited - odwiedziłem learned - uczyłem się We lived in Paris for two years Mieszkalismy w Paryzu dwa lata Niektore czasowniki maja nieregularną formę czasu przeszłego Oto formy podstawowe oraz formy czasu .Opis czasu Czas Past Continuous opisuje przeszłe zdarzenia niedokonane, trwające w danym momencie w przeszłości, a także czynności odbywające się w tym samym czasie bądź przerwane przez inną czynność..

Napisz formy past participle poniższych czasowników.

Zobacz podobne fiszki: .. gienia napisał: 2010-10-21 19:32:01.Napisz formę past simple podanych czasowników 2012-11-06 20:09:37 Utwórz formę past simple poniższych czasowników regularnych, dodając -d lub -ed.. Zdania twierdzące w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have lub has oraz formy past participle.. Forma podstawowa Forma przeszła 3 forma - Past participle Po polsku be was/were być do did robić swim swam pływać sleep slept spać go went IśćTutaj możemy poznać formy Past Simple czasowników nieregularnych.. Klasa 7 Angielski Macmillan .Napisz drugą formę podanych czasowników i przetłumacz je na j. polski.. Określ, w jakim czasie napisane jest zdanie: Past Simple (PS) czy Present Perfect (PP).. Podstawowe formy czasowników Past Participle kl. 7 Teleturniej.. wg Agwojdowicz.. Zapoznaj się z budową czasu oraz opisem jego użycia w różnych sytuacjach.. Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. Poćwiczę użycie czasowników w formie Past Participle, utworzę zdania w czasie Present Perfect.. Wstaw podany w nawiasie czasownik w odpowiedniej formie czasu past simple.. Przy niektórych czasownikach zapisane są skróty „bryt.". Materiał do zajęć 1; Materiał do zajęć 2; Lekcja 9.. Przećwicz swoją wiedzę w dziesiątkach ćwiczeń online.Tworzenie: W czasie Past Simple do czasowników regularnych dodajemy końcówkę -ed, natomiast czasowniki nieregularne mogą przybierać różne formy..

Naucz się form poniższych czasowników nieregularnych:.

Past Simple - czasownik "być" 3.. Formę past participle tworzymy poprzez dodanie do czasowników regularnych końcówki -ed.. Past Simple - zdania pytające 6.. Regular IrregularNapisz formy past participle poniższych czasowników : 1. be 2.sit 3. live 4. fly 5. do 6. tell 7. study 8. stop 9. tidy 10. begin 11. make 12. eat 13. chatNapisz formy past participle poniższych czasowników 1. sprain 2. live 3. fly 4. do 5. drink 6. study 7. stop 8. tidy 10 cut 11. make 12. eat 13. chat 14. take 15. fall 15. tryOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Past Simple - zdania każdego typu 7.. Oznacza to, że obydwie formy są poprawne, ale niektóre z nich mogą być przestarzałe lub rzadziej używane.. Pozostałe czasowniki mają formy nieregularne (znajdują się w tabelce na stronie 122).lend [lend] lent [lent] lent [lent] pożyczać (komuś) let [let] let [let] let [let] pozwalać lose [luz] lost [lost] lost [lost] gubić, tracić make [mejk] made [mejd] made [mejd] produkować meet [mit] met [met] met [met] spotykać pay [pej] paid [pejd] paid [pejd] płacić put [put] put [put] put [put] kłaść read [rid] read [red] read [red] czytać ride [rajd] rode [rołd] ridden [rydn .Katalog testów Gramatyka Czasy angielskie Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie..

Formy czasowników w różnych czasach.

II forma (past tense) III forma (past participle) Tłumaczenie więcej; .. czasownika "do" nagranie wymowy 2-giej formy --> nie jest od czasownika "do" lecz jest (bezokolicznikiem) formą podstawową .Niektóre czasowniki mają dwie formy w kolumnie „Simple past" oraz „Past participle„.. Sprawdź w tabeli w podręczniku na str. 122 past participle poniższych czasowników i uzupełnij tabelę.. Past Simple - tłumaczenie zdań na język angielskiFormy czasowników - Połącz w pary formy czasowników - Formy nieosobowe czasownika - Formy osobowe i nieosobowe czasownika .. Klasa 6 Polski.. Krótkie czasowniki regularne zakończone na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską otrzymują podwojoną spółgłoskę (np. plan- planned).Do czasowników poprzedzonych samogłoską dodajemy '-ed' (np. play - played), a od czasowników poprzedzonych spółgłoską odejmujemy '-y', a w jego miejscu stawiamy '-ied' (np. study- studied).. 2010-11-23 19:49:41 Wpisz w odpowiednich kategoriach formę Past simple podanych czasowników .Uwaga!. Klasa 4 Polski.. Zdania twierdzące Aby utworzyć zdanie twierdzące, należy .Katalog testów Gramatyka Czasy angielskie Past simple - wstaw czasownik w odpowiedniej formie cz. 2.. Następnie, wstaw czasownik w odpowiedniej formie.. Poziom: Beginner.Test rozwiązano 36319 razy..

Teraz z nagraniami mp3 - posłuchaj wymowy wszystkich czasowników.

Past Simple - zdania przeczące 5.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.1.. Past Simple - druga forma czasowników nieregularnych Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5 2.. 1.Przeczytam komiks, ponzam nową formę gramatyczną w nim użytą, zastanowię się, kiedy się jej używa.. 2010-10-03 15:00:27 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie .. Robiło się ciemno.. Napisz formę czasowników w czasie Present Perfect i tłumaczenie.. Średni wynik: 76,57 %.Napisz zdania, używając podanych wyrazów oraz odpowiedniej formy czasowników be i have got.. Wprowadzenie do czasu Present Perfect - cz. 2, ćwiczenia z użyciem czasu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt