Wpisz odpowiednie nazwy rozpoczynające się cząstkami ża żo żu ży
Starannie przeczytaj wiersz "Żaba i żuk".. Pamiętaj , żeby we wstępie napisać jak to się zaczęło?. - Wykonaj ćwiczenie 2.. Zeszyt ćwiczeń: str. 37 - 38 - Wykonaj ćwiczenia 1 - 5.. Prowadzący tłumaczy dziecku, że głoska [ż] może być zapisywana w dwojaki sposób (wyjaśnia reguły ortograficzne).Zwierzęta z ż w nazwie - 10 wyrazów Znajdź słowo.. Otocz fioletową pętlą [ż] i [rz].. Podkreśl te wyrazy.. Pokoloruj rysunki.. ża-, żo-, żó-, żu-, ży- na początku wyrazu Sortowanie grup.. Ten sam gatunek rośliny może mieć wiele nazw, obok nazwy głównej występują wtedy synonimy.Napiszcie krótkie opowiadanie, w którym użyjecie co najmniej ośmiu wyrazów rozpoczynających się cząstkami ża-, żo-, żu-, ży-.. Wyrazy rozpoczynające się lub kończące się sylab .Odgadnij na podstawie definicji nazwy roślin i zapisz je poprawnie z rz bądź ż. .. Znajdź w słowniku ortograficznym po trzy wyrazy rozpoczynające się podanymi literami.. Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Wyrazy z cząstkami- ża , żo , żu , żyZobacz 5 odpowiedzi na zadanie: Ułóż jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się na : ża - , żo -, żu -, ży - (po 5 )ż w cząstkach ża-, żo-,żu-, ży-.. Wykorzystuje wiedzę o tworzeniu wyrazów pochodnych w zapisie wyrazów z cząstkami typu: -ów, -ówka, -ówna, -uś,-unek, -ura.Temat: Pierwsza wizyta w Mirmiłowie.. Baśń o rybaku i złotej rybce.. Wykorzystuje wiedzę o tworzeniu wyrazów pochodnych w zapisie wyrazów z cząstkami typu: -ów, -ówka, -ówna, -uś,-unek, -ura.Kacperku - najpierw zrób ćwiczenia buzi i języka - tak jak w szkole, dalej sylaby[ż]: ża, żo, żu, że, ży, aża, ożo, eże, yży itp. Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Polski Ortografia Zajęcia korekcyjno ..

Wpisz odpowiednie nazwy rozpoczynajqce sie czastkami ža-, žo-, žu- lub žy-.

Treści z podstawy programowej: I.1.2 i I.1.3; II.3.1; II.3.2; II.4.. Pokoloruj rysunki.. ystać wszystkie mo.. Język polski.. Otocz fioletową pętlą [ż] i [rz].. Nastqpnie odczytaj haslo.. Dziś znów ortografia.. Naucz się jej na pamięć.. Powtarzaj za dorosłym rymowankę.. Wykorzystuje wiedzę o wyrazach pokrewnych do poprawnego zapisu wyrazów.- omówimy, czego nauczyły się świnki po przygodzie z wilkiem (jaka nauka dla nas płynie z tej bajki)-dowiemy się, kim jest narrator.. Pokoloruj rysunki.. szkola-podstawowa-klasa-4.. Żo, żo, żo - żołędzie wiewiórka wyjadła.. żar łok ży czek żył łą żar żoł cik żu zny żo ty żu giel żo ża ba ży chwa ka dek żu żół ży nierz lu to żółt żu czyć ło na żół zja wik .Skorowidz nazw zaczynających się na literę Ż. Indeksy nazw roślin obejmuje wszelkie nazwy roślin.. W rozwinięciu napisz co wydarzyło się poźniej.. Ża, ża, ża - żabka do kałuży wpadła.. W razie wątpliwości związanych z zapisem wyrazów dociera do informacji w słowniku ortograficznym.. - Przepisz zasadę ortograficzną zamieszczoną w ramce na stronie 150.. Potem: - Ćwicz wymowę.. Czytamy - ze zrozumieniem - tekst z podręcznika str. 149- 150.. (on - line) 19.01.2021 Temat: O co można by zapytać osobę ze starej fotografii .Wykorzystuje wiedzę o sylabach w zapisie wyrazów rozpoczynających się cząstkami: ża-, żo-, żu, ży-..

Są to nazwy naukowe (łacińskie), jak i nazwy polskie.

W razie wątpliwości związanych z zapisem wyrazów dociera do informacji w słowniku ortograficznym.. Karta pracy ucznia Położenie - wśród lasów i borów na terenach dawnych Słowian gród - niewielki, drewniany i obronny, otoczony wałami, zabezpieczony bramą i mostem zwodzonym; znajdują się w nim chaty mieszkańców, dwór kasztelana Mirmiła i .- posługuje się frazeologizmami pochodzenia baśniowego - poprawnie zapisuje wyrazy z ż w sylabach ża-, żo-, żu-, ży-Przekaza-nie informacji zwrotnej (ocenianie kształtu-jące) Świat dorosłych, świat dzieci.. Dopisz po jednym własnym przykładzie.. liwości, by wygrać.. Czytaj więcej o: Poznajemy baśń o trzech małych świnkach.. Starannie przeczytaj wiersz "Żaba i żuk".. Potem: - Ćwicz wymowę.. patryk2006 2015-10-26 15:39:22 UTC #1. źródło: Między nami-ćwiczenia.. (dzięcioł, ścinek, parawan, wypis, towar, rulonik, ziemianin).. 12 10 10 12 przecietnie osiqgaQuiz sprawdza znajomość reguły pisowni wyrazów z cząstkami "ża", "żo", żu", "ży", oraz wyjątków od niej.Pisownia ż w cząstkach ża, żo, żu, ży.. wątek - ciąg zdarzeń w porządku przyczynowo- skutkowym skupiony np. wokół jakiejś postaci.. 19.01.2021 Temat: Części mowy - przysłówek.Starał się wyko.. Trener drugiej dru -- ż rz yny pokazał, -- ż rz e docenia ka -- ż rz dego zawodnika.Pisownia „ż" w cząstkach ża-, żo-, żu-, ży- Podręcznik: str. 149 - 150 - Wykonaj ćwiczenie 1. ze strony 149..

- Ćwicz wymowę wypowiadając głośno nazwy rysunków.10 11 • Ćwicz wymowę.

Wpisz do tabeli przykłady wyrazów z tekstu powyżej - do odpowiednich rubryk.. Napisz treść zadania lub dodaj jego skan nie mam tych ćwiczeń więc inaczej nie pomogę.1) pisownię wyrazów rzadko, rzodkiewka, Rzym uzasadnia reguła a) rz na początku wyrazu b) wyjątki od zasady cząstka ża - , żo -, żu-, ży- na początku wyrazu c) rz przed samogłoskami d) rz w cząstkach rza-, rzo-, rzu-, rzy- na początku wyrazów 2) wskaż szereg, w którym pisowni wyrazów nie uzasadnia ta sama reguła a) brzeg, grzmot, wrzask b) tatuś, pakunek, babunia c) schody .Materiał dotyczy pisowni ż, zawiera 1 ilustrację, 14 ćwiczeń, w tym 11 interaktywnych.Później podkreśla kolorową kredką cząstki: żu- lub rzu- , ża- lub rza-, żo- lub rzo- , że- lub rze-, ży- lub rzy-.. W zakończeniu opisz jak to się skończyło.. Zarówno te oficjalne jak i zwyczajowe, czasem nawet bardzo potoczne.. 2) zaczynają się spółgłoską dźwięczną, twardą kończą bezdźwięczną.Wykorzystuje wiedzę o sylabach w zapisie wyrazów rozpoczynających się cząstkami: ża-, żo-, żu-, ży-.. Wyrazy 1 zaczynają się spółgłoską bezdźwięczną, twardą, kończą dźwięczną.. Zawodnicy bardzo się starali, a bramka -- ż rz dzielnie bronił bramki p -- ż rz ed piłka -- ż rz ami wrogie dru -- ż rz yny..

Praca na podstawie lektury - kl. IVaWykorzystuje wiedzę o sylabach w zapisie wyrazów rozpoczynających się cząstkami: ża-, żo-, żu-, ży-.

Dobiera wyrazy pokrewne, tworzy rodziny wyrazów.. Odbiór wypowiedzi - identyfikuje narratora - uczestnika wydarzeńwyrazy rozpoczynające się podanymi literami i wypisz je: brz, drz, grz, chrz, krz, wrz, prz .. giel żo ża ba ży chwa ka dek żu żół ży nierz lu to żółt żu czyć ło na żół zja wik ża ko rek ża wa raw.. Ze strony 150.. Że, że, że - że nikt o tym nie wie.Dziś (środa 16.12.2020) Treści z podstawy programowej: II.4.1-poznamy zasadę ortograficzną dotyczącą pisowni ,,ch" wymiennego - poćwiczymy znajomość tej zasady w praktyceWpisz podane wyrazy we właściwe rubryki tabeli.. Lekcja online.. (on - line) 22.01.2021 Temat: Opowiadanie - ćwiczenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt