Napisz który schemat przedstawia transport aktywny. odpowiedź uzasadnij podając dwa argumenty
Więcej skrobi będzie na liściach pierwszej rośliny.. Napisz, które naczynia krwionośne oznaczono cyframi 1 i 2.. Wyróżnia się transport aktywny pierwotny oraz wtórny.Podaj, czy choroba ta jest sprzężona z płcią.. Przybliżamy również schemat rozprawki oraz typowe zwroty dla tego rodzaju formy wypowiedzi.Podaj, który schemat przedstawia mitochondrium pochodzące najprawdopodobniej z mięśnia szkieletowego.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Zadanie 27.Człowiek zjada banana.. Odporność czynna i bierna .. (1 pkt) W błonach komórek oprócz białek kanałowych występują białka zwane przenośnikami.. Wskazówki do rozwiązania zadania Zadanie wymaga odpowiedzi nawiązującej do sytuacji sprzed zlodowacenia doliny.1.2.. Są to: transport bierny, który zachodzi zgodnie z gradientem stężeń i nie wymaga dostarczenia energii, oraz transport aktywny zachodzący wbrew gradientowi stężeń i wymaga dostarczenia energii.. Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając różnice w budowie między wybranym rodzajem komórek, a pozostałymi dwoma rodzajami komórek.Uzasadnij, podając dwa argumenty, że osmoza jest przykładem transportu biernego.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Określ, która krzywa ilustruje proces zachodzący w komórkach umieszczonych w roztworze hipertonicznym..

Odpowiedź uzasadnij, podając jeden argument.

Poziom glukozy rośnie dwukrotnie.. Obliczenia: Odpowiedź: 5.3.. Egzamin maturalny z biologii Poziom rozszerzony 11 Zadanie 25.. Choroba ta nie jest sprzężona z płcią, ponieważ chromosom 13 to autosom.. Zbliżenie.. Białka te transportują przez błonę różne substancje w sposób aktywny lub bierny.. Po tym jak nie miała światła, na dwa dni została umieszczona w świetle, miała też dostęp do dwutlenku węgla.Określ, ile cząsteczek kwasu laurynowego, który jest nasyconym kwasem tłuszczowym o wzorze C 11 H 23 COOH, jest niezbędnych do syntezy jednej cząsteczki cholesterolu.. )Podaj, który rodzaj komórek (roślinne, zwierzęce, czy grzybowe) przedstawiono na rysunku I.. Wybór uzasadnij jednym argumentem, uwzględniając funkcję mięśni i mitochondriów.. (2 pkt) Uzasadnij, podając trzy argumenty, że życie mieszkańców opisanych krajów jest uzależnione od monsunów.. (3 pkt) Na schematach przedstawiono biosyntezę białka w komórkach prokariotycznych (P) i eukariotycznych (E).Napisz, czy mutacja w obrębie intronu określonego genu, która nie wpływa na sposób jego wycinania, może prowadzić do zmiany właściwości białka kodowanego przez ten gen. 2010-03-22 16:26:37 `hmm no więc polski.Zad..

Podaj cechę różniącą transport aktywny od biernego.

Odpowiedź uzasadnij .Transport aktywny - rodzaj przenikania związków chemicznych przez błony komórkowe, który zachodzi z udziałem pewnych mechanizmów transportujących lub substancji przenośnikowych, ze środowiska o mniejszym stężeniu do środowiska o stężeniu większym, czyli wbrew gradientowi elektrochemicznemu.Taki transport wymaga dostarczenia energii chemicznej lub zmniejszenia entalpii .Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Na czym polega transport aktywny.. Na schemacie przedstawiono wyniki badania poziomu przeciwciał skierowanych przeciwko wirusowemu .transport aktywny, transport pęcherzykowy b) Określ, czy transport przedstawiony na ilustracji zachodzi z komórki, czy do komórki.. Niebieska strzałka aktywna, buduje w wątrobie duży sześcian z cząsteczek glukozy.. Odpowiedź uzasadnij.. Gdy temperatura środowiska wzrasta, to płynność błony komórkowej organizmu jednokomórkowego (się zmniejsza / się zwiększa).Temu zjawisku przeciwdziała zmiana składu błony komórkowej, która polega na (zmniejszeniu / zwiększeniu) udziału .Transport aktywny wtórny - transport substancji przez błonę biologiczną, będący uzależniony od przebiegu transportu (najczęściej) jonów Na + które przebiegają zgodnie z gradientem stężeń, jednocześnie produkując energię, która jest pożytkowana na transport aktywny innej substancji przeciwnie do jej gradientu stężeń.Transport aktywny to sposób przemieszczania się cząsteczek zawsze przeciwko gradientowi stężeń, z udziałem przenośników i wymagający dostarczenia energii..

Odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.

Dostęp do wody pitnej uzależniony jest od opadów.Schemat blokowy - narzędzie służące do przedstawienia kolejnych czynności w projektowanym algorytmie.Jest to diagram, na którym procedura, system lub program komputerowy są reprezentowane przez opisane figury geometryczne połączone strzałkami (niekiedy tylko liniami) zgodnie z kolejnością wykonywania czynności wynikających z przyjętego algorytmu rozwiązania zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Gdy przybywa go o 50% zaczyna się wzrost ilości insuliny.Zatrzymanie.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Przedstaw obliczenia.. (0-1) Podkreśl nazwę narządu ludzkiego, w którym odbywa się synteza największej ilości cholesterolu.Stają się aktywne wówczas, gdy czynnikom chorobotwórczym uda się pokonać bariery fizyczne oraz chemiczne i wniknąć do tkanek.. Podaj nazwę podziału jądra komórkowego, który został wywołany wstrzyknięciem do oocytu cytoplazmy z dzielącej się komórki w fazie M, i rozpoznaj fazę podziału, którą oznaczono na schemacie literą X..

napisz list pywatny do koleżanki / kolegi i opowiedz w nim swój sen mitologiczny .

Przemysław Daszyński Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku karta pracy Komórka podstawowa jednostka życia Zadanie 1.. Prawidłowy genom komórek autosomalnych zawiera 2n chromosomów, komórki rozrodcze natomiast mają 1n.Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i sprawdzone treści edukacyjne.. Znane są dwa mechanizmy transportu przez błonę, które zapewniają przenikanie substancji.. W wielu przypadkach są one śmiertelne już na etapie zygoty.. 2009-12-21 17:19:54; Angielski - napisz list do kolegi / koleżanki z zagranicy 2012-03-27 21 .Jest to wypowiedź pisemna, która wymaga rzeczowej argumentacji.. Transport ten zachodzi z udziałem białek transportujących wbrew różnicy stężeń,Transport aktywny pozwala na dwukierunkowe przemieszczanie się przez błonę komórkową związków chemicznych.. Odpowiedź uzasadnij, podając jeden argument.. 8x=3000g .Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do roli tej próby w interpretacji wyników doświadczenia.. W każdym nawiasie podkreśl właściwe określenie.. (0-1) Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe.. Najlepiej poznanym mechanizmem aktywnego transportu jest pompa sodowo-potasowa.Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Spada poziom glukozy.. W artykule wyjaśniamy krok po kroku, jak rozpocząć rozprawkę, w jaki sposób przedstawić argumenty oraz jak napisać podsumowanie.. Odpowiedź .Odpowiedź uzasadnij.. Zadanie 26.. Widać żucie.. Początkowo w naczyniu są pojedyncze cząsteczki glukozy, z czasem ich przybywa.. Schemat przedstawia trzy fazy wydzielania soku żołądkowego: fazę mózgową, fazę żołądkowąOdpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek czy zapamiętywanie postępu i wyników:) Dziękujemy także developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tą aplikację.Najpoważniejszymi w skutkach są mutacje genomowe, czyli takie, które powodują zmianę liczby chromosomów w genomie.. Określ czy planula jest organizmem wolnozyjacym czy osiadłym, odp uzasadnij 2020-12-21 11:58:57; 2 przykłady jak przekonać kogoś do honorowego krwiodactwa.Odpowiedź uzasadnij.. c) Oceń i napisz, czy poniższy opis dotyczy transportu biernego, czy transportu czynnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt