Przeczytaj email i napisz w zeszycie zdania z właściwymi wyrazami
Zacznij od There are… + liczba + nazwa pojazduĆwiczenie pisemne: Wybierz jedno ze zdjęć i opisz w kilku zdaniach w zeszycie przedstawioną na wybranej fotografii sytuację.. Wykorzystaj przy tym tabelę gramatyc z zamieszczoną na stronie 116.. Zdania twierdząceDodaj nowy 1.. 1.Przetłumacz do zeszytu zdania i wyrazy z ramki oraz przeczytaj dialog ze strony 60 w podręczniku.. Title: Komplett 1 Zeszyt ćwiczeń, Author: Klett Polska sp.. Zadania sprawdzimy online.. 2.Wykonaj zadanie 4 z zeszytu ćwiczeń ze strony 75.. Zrobić zadania w zeszycie ćwiczeń: strona 40 zadania 1, 2,3 oraz zadanie 5 ze strony 41.. *wersja do wydruku: Lesson 23W pierwszym zadaniu trzeba utworzyć zdania w czasie Perfekt, a w drugim przetłumacz z polskiego na niemiecki 2020-12-16 20:54:07 Praca domowa z niemieckiego liceum.. Zeszyt ćwiczeń: zad.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Rodzajniki pełnią w języku niemieckim ważną funkcję, gdyż fleksja rzeczowników jest bardzo uboga, zaś szyk zdania na tyle swobodny, że bez nich często trudno by było zrozumieć, w którym przypadku dany wyraz się znajduje, a co za tymi idzie, jaką funkcję pełni w zdaniu.Zad 3. .. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. Ex 1 p.77 - Uzupełnij krzyżówkę.. Zapiszcie w zeszycie zgodnie z obrazkami w książce, np. 2 have a shower - brać prysznic, 3 get dressed - ubierać się..

Temat 2: A brilliant idea!Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami czasowników.

Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.. 2.W zeszycie cwiczen wykonaj zadanie 1 ze strony 86.. Temat: Pinokio - opowieść o przygodach drewnianego pajaca, który został chłopcem.Praca z zeszytem ćwiczeń 1.Wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń 1, 2, 3,4 strona 22 oraz zadanie 6 ze strony 23.. Zanim zaczniesz pracę przeczytaj przykład.. Tłumaczenie znajduje się na stronie 96.. Napisz zdania w zeszycie.. Następnie przeczytaj je nagłos pamiętając o wymowie can i can't.. Zadanie 3.. Jeśli używamy czasownika "to be" - "być" (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco: Podmiot + was/were + reszta zdania np.:Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami czasowników.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. ).Opis czasu Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną.. My mum and dad / pop stars 3.Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Lesson 26th November6 Napisz w zeszycie krótkie ogłoszenie, w którym znajdą się co najmniej cztery wyrazy z zadań 1. i 2.. Wykonać zadania 3 - 6 ( załącznik nr 2, załącznik nr 3).Wykonaj pisemnie zadanie 4 str. 26 z podręcznika..

Przeczytaj opis drugiej wyspy i uzupełnij go wyrazami z ramki.

3.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. Może ktoś z Was będzie chętny zgłosić się do pracy domowej.. Przeczytać tetst ze strony 46 i wykonać ćwiczenia 1 -5.. 6) Zadanie 9 - posłuchaj nagrania i zdecyduj czy zdania są prawdziwe czy fałszywe 10_Brainy_WB_kl.5_1_.mp3II.. 5 004-015_Repeta_SB_gimn_15_U1.indd 5 03.06.2015 15:24Ex 12 - Popatrz na ćw 11.. Zad.2 Wyszukaj informacje z bloga i uzupełnij zdania.. Napisz 4 zdania co potrafisz i 4 zdania czego nie potrafisz.. Popatrz na obrazki I uzupełnij zdania formami can I can't .. 1,2 strona 64. majowych świąt (1V, 2V, 3V); - załącznik - przeczytaj zdania, zdecyduj czy są prawdziwe, lub fałszywe, zaznacz odpowiednią literę, odczytaj i zapisz hasło.• Ex.9.p.65 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki • Ex.10.p.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.- przeczytaj opowiadanie ,,Zabawa w sklep" z podziałem na role; - w zeszycie - napisz po 3 zdania oznajmujące i pytające wybrane z opowiadania; - wykonaj ćwiczenie 1, 2 w ćwiczeniach polonistycznych str. 72.. Edukacja matematyczna: - licz z Lenką i Tymkiem - podręcznik do matematyki ze str. 42, zadania 1 - 3 w zeszycie .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Napisz na karcie pracy lub w zeszycie zdania dot.

Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Przeczytaj dialog i napisz go z właściwymi wyrazami w zeszycie.. 2011-11-23 16:05:12; Napisz zdania.. 2012-03-26 14:52:19Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 1.Przeczytaj tekst ze .. Następnie napisz w zeszycie 5 zdań o swoim pokoju.Podręcznik strona 89 zadanie 1.. DANKE ES WIE ♥ Entschuldigung, ich habe k…Napisz zdania w zeszycie z właściwymi formami rzeczowników w celowniku i dopełniaczu.. Zeszyt ćwicze ń Evolution plus 6 .Napisz w zeszycie zdania z właściwymi formami przymiotników.. zad 7/str19 niemiecki 2018-09-12 17:47:54; Napisz w zeszycie zdania z utworzonymi przymotnikami.Możesz zmienić ich rodzaj,na przykład:zamiast wyrazu morski możesz użyć wyrazu morska.. Zadanie 2 - Przeczytaj teksty z zadania 1. i napisz w zeszycie zdania z właściwymi nazwami środków transportu.. Przeczytaj czasowniki złożone ( ćwiczenie 4) oraz uzupełnij zdania w ćwiczeniu 5: Can you clean up the mess at the balcony?. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania w zadaniu 4, np. 1 Yes, I do.. Przeczytaj tekst, wybierz właściwą formę -a little, a lot of, any, many, much • Ex.11.Przetłumacz zaznaczone części zdania na j.angielski • Ex.12 Uzupełnij pytania i napisz odpowiedzi do zeszytu.. JĘZYK.. - rozwiązanie zadania3..

Zapisz odpowiedzi w zeszycie (nie przepisuj całych zdań!).

Dla chętnych: zad.. 2020-12-15 08:46:54 Co oznacza fraza tip pon it (w piosence o tańcu) 2020-12-13 18:42:25- załącznik - połącz pasujące do siebie części zdania, napisz zdania w zeszycie.. Ex 2 p.77 - Policz pojazdy na obrazkach i napisz zdania, takie jak w przykładzie.. Praca z zeszytem ćwiczeń: str. 64, zad.1, 2, 3.. Zadanie 3 - Przeczytaj teksty z zadania 1. jeszcze raz i utwórz właściwe zdania.. Praca z podręcznikiem - str. 92: 1.. 4.Uzupełnij zdania w ćwiczeniu 3 wyrazami z tekstu.. ĆWICZENIÓWKA: Ex.9,10,11,12 p.40 - dla chętnych TOPIC: Extreme .Ułóż i napisz w zeszycie zgodne z prawdą zdania z właściwą formą czasownika ,,be".. Zad.3 Przeczytaj zdania, oznacz je jako true (V) lub false (X).. Przeczytaj tekst ponownie i połącz obrazki A - C z paragrafami 1 - 3..Komentarze

Brak komentarzy.