Popatrz na obrazek napisz zdania zastosuj there is i there are
Napisz obok nich Yes lub No, w zależności od tego, czy są prawdziwe, czy fałszywe; - zad.. (market) Zad.3 - posłuchaj nagrania CD 3.26 i powtórz.. Posłuchaj nagrania i sprawdź odpowiedzi.. Ex 1 p.77 - Uzupełnij krzyżówkę.. Następnie napisz poprawne odpowiedzi.. Dla chętnych: Wykonaj zadanie 4.. Uzupełnij zdania, wpisując There's, There isn't, There are lub There aren't.. - zaczynamy od "Are there" + rzeczowniki policzalne liczby mnogiej.. Jeśli zdanie jest prawdziwe napisz yes, jeśli nie napisz no.. Zacznij od There are… + liczba + nazwa pojazdu2 Popatrz na obrazek.. Powodzenia :)drodzy uczniowie klasy 5. jĘzyk angielski- klasa v. plan zajĘĆ: wtorek: 10:50 - 11:35. czwartek: 8:55 - 9:40. piĄtek: 9:50 - 10:35Popatrz na zdjęcia w zadaniu 4 , jak myślisz o jakich problemach mówią te dzieci na obrazkach?. Nie ma żadnej miłości na świecie) There's any suger in my tea.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W przypadku pytań dyżuruję na Skype w piątek (24 kwietnia) od 10.30 - 12.00 i od 16.00-17.002 Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania.. Zadawajcie sobie nawzajem pytania dotyczące dnia wczorajszego i odpowiadajcie na te pytanie.- zad.. (Nie ma wody w mojej szklance).. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przydatność 70% Części zdania ..

Popatrz na obrazek i na kartę dań.

5 a railway station .Grammar practice 7 Popatrz na obrazek przedstawiający Dream Town.. Posłuchaj nagrania 3.33 powiedz czy odgadłeś.. (ponieważ pytania tworzymy przez inwersje pytań twierdzących) 4.There are any tomatoes in the bag.. 6 - popatrz na zad.. How much, how many 5 Napisz pytania dotyczące rzeczy z ćw.. "There is/are" używamy, jeśli chcemy wskazać gdzie znajduje się dany przedmiot.. zad 4/60 .Zad.2- popatrz na obrazki i napisz zdania tak jak w przykładzie.. Zad.11, str.47 w ćwiczeniach.. (Nie ma żadnego powietrza w tej butlce) There's no love in the world.. Następnie przeczytaj je nagłos pamiętając o wymowie can i can't.. W odpowiedziach dopisz godziny, o których wykonujesz dane czynności.. ORZECZENIE - nazywa stan, w którym podmiot się znajduje lub wykonywaną przez niego czynność.Zad 3.. - Na twoim ramieniu znajduje się kilka robaków.. 1 Przeczytaj zdania i zaznacz: prawda lub fałsz .. "There is" oznacza "jest, znajduje się", a "there are" - "są, znajdują się".. 3 Popatrz na poniższy obrazek.. zad 2/53 - nagranie.. Całe wyrażenie to „have something back", czyli „dostać coś z powrotem".. Popatrz na obrazek i dokończ zdania.. There's a bottle of water.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Angielski.Uzupełnij zdania, wstawiając there is,there are,is there,are there,there isn't,there aren't.There's / There are 1 Uzupełnij zdania, wpisując There's lub There are..

Przeczytaj zdania i zaznacz "there is" lub "there are".

0 8 eight 1 11 .. Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania słowami z ramki.. Napisz 4 zdania co potrafisz i 4 zdania czego nie potrafisz.. 4 It .W zadaniu 2 przeczytaj zdania i zdecyduj, do którego obrazka pasują - a lub b. W zadaniu 3 przeczytaj zdania, następnie popatrz na obrazek.. napisz zdania używając there is , there are , there isn't lub there aren't oraz podanych nazw miejsc.. Przeczytaj ten opis na głos.. Ex 2 p.77 - Policz pojazdy na obrazkach i napisz zdania, takie jak w przykładzie.. Uzupełnij pytania w czasie past simple i napisz odpowiedzi.. Posłuchaj nagrania i sprawdź swoje odpowiedzi.. Napisz zdania w zeszycie.. .Przepisz zdania i uzupełnij je, wstawiając There is/There isn't/There are/There aren't.. Budowa zdania z użyciem tej konstrukcji wygląda następująco: ZDANIA TWIERDZĄCE Dla rzeczowników w liczbie pojedynczej: There + is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania There + is + a.- używamy "there aren't" z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej.. Przeczytaj opis drugiej wyspy i uzupełnij go wyrazami z ramki.. Uzupełnij zdania, wpisując .5 Revision Unit Test A There is, there are 4 Uzupełnij zdania o rzeczach znajdujących się na stole, wstawiając There islub There are.. PODMIOT - nazywa wykonawcę czynności, kogoś (coś), o kogo (czego) stanie się informuje..

Popatrz na obrazki I uzupełnij zdania formami can I can't .

zdań musi być 8. restaurants , shops , a cathedral , statues , museums , a market , a theatre , a cinema , a oto są przykłądy zdań z1.. Rozwiąż quiz - patrz uważnie na obrazki i sprawdź czy zdanie jest poprawne (is lub are).Na końcu zdania jest wyraz „back".. Zad.12, str.47 w ćwiczeniach.Popatrz na obrazek z ćw.. 2 Popatrz na obrazek.. - Na płocie znajdują się dwa koty.. *wersja do wydruku: Lesson 234.. 2 Przeczytaj przykład i napisz cztery zdania o nosorożcu.. 5 Pracujcie w parach.. Uzupełnij zdania przyimkami z ramki.. Napisz zdania.. Przykładowe zdania: 1.. Posłuchaj nagrania CD 3.27 i sprawdz czy twoje odpowiedzi były poprawne.. - Istnieje wiele przykładów jak używać tej struktury.. W pytaniach: - zaczynamy od "Is there" + rzeczowniki policzalne liczby pojedynczej oraz rzeczowniki niepoliczalne.. 5 i podkreśl odpowiedni zwrot (He - on, She - ona).. Zacznij od punktu 3.. Zadanie 4- popatrz na obrazek i powiedz, jakie sklepy tam widzisz, a jakich nie ma?. W okienku przy każdej potrawie napisz numerek 1, jeśli zamówi to dziadek, zaś numerek 2, jeśli zamówi to babcia (usłyszysz, co każde z nich lubi albo nie lubi)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt