Przeczytaj tekst wybierz poprawne uzupełnienie luk 2-6
_____ zu haben.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Zadanie 9.2.. Uzupełnij luki w zdaniach 1-3 zgodnie z treścią tekstu.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4 (a, b lub c).. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo.. Spośród podanych wyrazów wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznymi leksykalnym, uzupełnienie luk (1-3).. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym uzupełnienie luk 1-3.. A. looked B. little C. few D. said E. saw F. talked Na podstawie: factmonster.com Zadanie 12.Przeczytaj tekst.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Zakreśl .Przeczytaj tekst.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) dla każdej luki.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.1 Przeczytaj tekst.. Uw aga!Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-5.

D Przeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C. KASSIERERIN NIMMT 30-EURO-SCHEIN AN.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Przeczytaj tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 11.1.--11.3.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 1.-3.. A yurt is a round .Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Zakreśl literę: A, B albo C.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Uwaga!. Uwaga!. Uwaga!. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, dopasuj do każdej wypowiedzi odpowiadające jej zdanie.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wybierz właściwe ,poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym , uzupełnienie luk 1-5 .. (0-3 .Przeczytaj tekst.. Spośród wyrazów podanych wramce wybierz te,które poprawnie uzupełniają luki 10.1.-10.3..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1-4.

Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 8.1.-8.5., wybierając spośród słów podanych w ramce.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1.1.-1.3.. Uzupełnij w e-mailu luki 10.1.-10.3. zgodnie z treścią tekstu, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać jego sens.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 10.1.-10.3.. Przeczytaj tekst.. Uwaga!. Uwaga!. Spośród wyrazów podanych poniżej wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk.. Wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luki 1-5.. Mit 12.1.Przeczytaj tekst.. Zadanie 11.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (0-3) Przeczytaj tekst.. Wpisz odpowiednią literę (A-G) w miejsce obok numeru luki.. Wybierz odpowiednią literę (A-F) obok każdej luki .Przeczytaj tekst.. If you .Przeczytaj opinię o kwiaciarni.. _____ the idea.Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A, B lub C. Host: Hello, this is TeenRadio 3 .Zadanie: zadanie 9 przeczytaj tekst wybierz właściwe, poprawne pod względem gramatycznym i leksykalnym, uzupełnienie luk 9 1 9 5 zakreśl literę a, b lub c Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4..

Wybierz poprawne uzupełnienie luk 1.-4.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Przeczytaj tekst.. Zakreśl literę A,B lub C.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.. Wybierz odpowiedź A, B lub C, aby poprawnie uzupełnić luki 1-4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt