Przepisz dialog do zeszytu i uzupełnij w nim brakujące końcówki przymiotników
Tutaj macie filmik, w którym Pan wyjaśnia poprawną wymowę końcówki -ed, w zależności od głoski stojącej na końcu czasownika:CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r. Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.. .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Posłuchaj wyrażeń z ramki w zadaniu nr 2 i powtórz je za lektorem.. Dodatkowo robicie także zadanie 2 str. 92, zapisujecie do zeszytu tylko czasowniki.. 4 str. 93 -> zeszyt .Zasadnicza część lekcji: notatka do zeszytu (110-111) UWAGA:Ta lekcja jest dzis na Teams.. get dressed-ubierać się, That's true-To prawda, arrive late-przybyć późno, spóźnić się, str. 95 ex.. Formy trybu przypuszczającego tworzymy przez dodanie cząstki -by- w czasie przeszłym, po której wstawia się końcówki osobowe.Język Polski Jaka jest wizja historii w Panu Tadeuszu - optymistyczna czy pesymistyczna i co o tym świadczy?. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Topic: Wymowa końcówki -ed w czasowniku.. Podręcznik: 4/87- połącz wyrażenia z ćwiczenia 3 z ich angielską definicją.. Wszystkie przykłady są w mianowniku .. Praca domowa : wykonaj do zeszytu zadanie 4/ 121 w podręczniku (formy czasownika są już utworzone, należy tylko je dopasować do osoby w zdaniu)..

9: przepisz zdania do zeszytu i wstaw w odpowiednim miejscu przysłówki z ramki.

Topic: Sports.Zad 2 - dopasuj przymiotniki do właściwych włosów; przepisz zwroty do zeszytu; Zad 4 - uzupełnij poniższe pytami formami Have got i Has got.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. Sprawdź czy poprawnie zrobiłeś ćwiczenie odsłuchując nagranie 3.49.. Zapisujemy na .Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Napisz w zeszycie pełne pytania i dopisz odpowiedzi zgodne z prawdą; Zad 6 - Napisz 3 pytania w oparciu o podany przykład.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Proszę o przysłanie mi ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń do czwartku tj. 16.04.2020.. Zróbcie zdjęcie i prześlijcie na maila - termin do 06.05.. 8: wybierz poprawną opcję, str. 95 ex.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Uzupełnij go wstawiając brakujące czasowniki.

03.02.2021 o 13:42 .W ćwiczeniu 6 - uzupełnić zdania przymiotnikami z ramki.. Podręcznik str. 109.. Przepisz go do zeszytu Przeczytaj dialog (ćw 1/77) i odpowiedz na pytania:-jaką niespodziankę Jura przygotował dla Pawła,-o której godzinie rozpoczyna się spektakl,-do jakiego teatru oni pójdą i co będą oglądaćEx.2 / 86 SB - przepisz wyrażenia do zeszytu, przetłumacz na język polski i zapamiętaj; Ex.3 / 86 SB - uzupełnij dialog brakującymi wyrazami.. 03.02.2021 o 22:31 rozwiązań: 0; LaptopFIK Język Polski Wedrówka froda i sama do góry przeznaczenia 03.02.2021 o 18:23 rozwiązań: 0; Majster2005 Język Polski Analiza porównawcza rzeźb i architektury.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. (korzystaj ze słownika z tyłu książki 8.5 lub diki.pl) 4) Ćw.. W zadaniu nr 4 wstaw one lub ones.. 🎓 Przepisz zdania do zeszytu i uzupełnij je wyrazami z tekstu - jedno słowo nie będzie potrzebne.Wykonaj zadanie 1/ str 87-uzupełnij wyrazy brakującymi literami i przepisz te wyrazy do zeszytu, np. 1.train station- G. b) przypomnij sobie odmianę czasownika być w czasie przeszłym (zielona tabelka str.78 lub patrz poniżej): I was - Ja byłem We were- my byliśmyZapoznajcie się z notatką (można ja przepisać lub wkleić do zeszytu).. Proszę wszystkich o systematyczną pracę!.

... Dopisz brakujące końcówki przymiotnika jak w przykładzie.

Napisz w zeszycie diagramy z ćwiczenia 7/109.Uzupełnijcie zdania i też przepiszcie je do zeszytu.. Uwaga!. (0-5 pkt.). Termin realizacji - do poniedziałku 8.06 (lekcja online) 3.06.2020 1.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. ćw.4 - uzupełnij wyrażenia, przepisz je całe do zeszytu .. !Odtwórz plik 3.38.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Można skorzystać z bezpłatnej usługi Google, wpisując wyrażenia i sprawdzając znaczenie oraz wymowę (klikając w miejscu znaku głośnika).Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: przepisz do zeszytu dowolny dialog z podręcznika "Jutro pójde w swiat" klasa 6 a nastepnie zapisz go w formie mowy zależnej.. Praca domowa:ćw.4/25 wpisz do tabeli nazwy ubrań w l.pojedynczej w rubryce is i w l.mnogiej, z końcówką-s do rubryki are.W ćwiczeniu 4/78 uzupełnij podane zdania zwrotami z tekstu.. I jeszcze życzenia świąteczne: H A P P Y E A S T E R!. zapisz: PRESENT PERFECT - wyraża doświadczenia i sytuacje, które wydarzyły się niedawnoPrzepisz do zeszytu: Hurry up-Pospiesz się, arrive in time-przybyć na czas, That's a joke!.

1, str. 16 oraz wpisać brakujące słowa do zdań - zad.

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .Ćw.2/25 Przepisz pozostałe słówka z ramki do zeszytu, korzystaj ze słowniczka ze str.33.Znajdź te rzeczy na rysunku.. Posłuchaj nagrania 3.50.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.Przepisz tabelkę do zeszytu i uzupełnij brakujące w niej miejsca o słówka z ćw.. Dein Traumzimmer Twój wymarzony pokój - wykonaj w zeszycie lub na kartce z bloku A 4 szkic pokoju, „umebluj go" rysując lub wklejając meble, przedmioty, opisz - technika dowolna.Przeczytaj dialog.. 8x=3000g .Ćwiczenie 5/108- przeczytaj i przepisz tekst do zeszytu.. {file104154} Wykonaj zadanie 2 ze strony 74 w podręczniku (zapisz zadanie w zeszycie) oraz zadania 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń strona 53.Do czasowników znajdujących się pod tabelką dopisujecie formę przeszłą i zapisujecie je do zeszytu.. Następnie przepisz je do zeszytu i przetłumacz.. Posłuchaj nagrania i odpowiedzi zapisz w zeszycie.. 1,2,3 str. 93 -> zeszyt ćwiczeń.. Zastosuj zdania podrzedne zlożone.Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Korzystając z przepisanych wyrażeń uzupełnij dialog w zadaniu nr 3 brakującymi zdaniami.. Tłumaczenie znajdziesz w załączniku.. Uzyskasz krótkie streszczenie tekstu.. 🎓 Przepisz dialog do zeszytu i uzupełnij go.Następnie, proszę uzupełnić pytania i odpowiedzi wyrażeniami How many/how much - zad.. 2.Asking about family- dialogue.Przepisz do zeszytu zwroty z ćwiczenia 3/86 z podręcznika a następnie korzystając z WORDLIST ze strony 90 przetłumacz je.. ćw.1 - przepisz czasowniki.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. 4 str. 99 -> podręcznik.. Uzupełnij luki (2.1-2.5) właściwymi wyrazami (A-E).. W zeszycie napisz zdania z ćwiczenia 6/109; Lekcja 3.. !Ten tryb służy też do wyrażania czynności lub stanów, których mówiący sobie życzy, do wyrażania wątpliwości, niepewności, wahania oraz złagodzonego rozkazu i prośby.. 5/87- uzupełnij zdania..Komentarze

Brak komentarzy.