Podpisz odpowiednimi nazwami typy aparatów gębowych owadów
a) Do każdego z przedstawionych typów aparatów gębowych owadów (A-D) przyporządkuj jego poprawną nazwę wybraną spośród oznaczonych cyframi 1.-5.Aparaty gębowe owadów mają różną postać i są zbudowane z różnej liczby elementów składowych w zależności od środowiska życia.. W narządach płciowych samic - jajnikach powstają komórki jajowe, zaś w narządach płciowych samców - jądrach plemniki.Dochodzi do zapłodnienia komórki jajowej, w wyniku którego rozwija się zarodek i w końcu pojawia się owad dorosły tzw. imago.para żuwaczek ( mandibulae) para szczęk ( maxillae) z głaszczkami.. Aparaty gębowe owadów i ich pokarm: W związku ze specjalizacją owadów w pobieraniu określonego pokarmu, pierwotny, gryzący aparat gębowy przekształcił się w różne typy aparatów, np.: -gryzący do ogryzania pokarmu zarówno roślinnego (chrząszcze, pasikoniki) jak i zwierzęcego (chrząszcze .wykazać się licznymi modyfikacjami w budowie aparatów gębowych.. warga dolna ( labium) z głaszczkami.. 2 pkt.. Taki typ aparatu gębowego spotykany jest zarówno u owadów roślinożernych, jak .Poniżej przedstawiono trzy typy aparatów gębowych owadów - motyla, muchy i komara.. Schemat przedstawia cykl rozwojowy owada.. Wybierz spośród nich i nazwij ten, który przedstawia aparat .Dobierz do odpowiednich grup owadów (1-3) właściwe im typy larw (A-C)..

Na rysunku przedstawiono wybrane typy aparatów gębowych owadów.

Typy aparatów gębowych: • gryzący - to podstawowy typ aparatu gębowego, który składa się z żuwaczki i dwóch par szczęk, występ.odpowiedział (a) 24.01.2011 o 19:30. lokomocyjnych owadów • podaje pozytywne.. W odróżnieniu od innych owadów błonkoskrzydłych część ich aparatu gębowego przekształciła się w długi, owłosiony języczek zwany trąbką ssącą (proboscis), którym mogą wysysać nektar z kwiatów i .Typy narządów gębowych owadów.. Budowa zewnętrzna liścia .. Do każdego rodzaju pożywienia dobierz odpowiedni typ aparatu gębowego i przykład owada.Poczwarki owadów (w pleksi) Zestaw 3 sztuk poczwarek.. Typy aparatów gębowych - plansza dydaktyczna Rozmiar planszy: 100x70 cm Krawędź górna i dolna wykończone są stalowymi wzmocnieniamiNa rysunkach przedstawiono cztery typy aparatów gębowych występujących u owadów.. paraglossa) - parzyste elementy narządów gębowych owadów, wchodzące w skład wargi dolnej, wyrastające z przedbródka.. a rodzajem pobieranego.. w gębowych.. 1. gryząco-liżący 2. gryzący 3. ssący 4. kłująco - ssący 5. liżący A.. 3a Układanka „Jaki mam aparat gębowy i co jem?". Podaj pełną nazwę tkanki, dzięki której uzyskali taki efekt.. gębowych owadów.. Na głowie owadów znajdują się aparaty gębowe, które służą do pobierania pożywienia.. stawonogów w przyrodzie.. 3pkt.. A. wesz ludzka, B. modliszka zwyczajna, C. mucha domowa, D. paź królowej4..

Na poniższych rysunkach przedstawiono dwa typy aparatów gębowych u owadów.

Dokończ zdanie dotyczące rozwoju motyla - rusałki pawika.. Modliszek, ważek Aparat liżący - przystosowane do zlizywania pokarmu płynnego Np. u much Aparat ssący - do wysysania płynnego pokarmu.. poleca 83 %.Na rysunkach przedstawiono cztery typy aparatów gębowych występujących u owadów.. Przyjęzyczki w pierwotnym planie budowy aparatu gębowego stanowią parę narządów osadzonych na wierzchołkowej (odsiebnej) krawędzi przedbródka, po bokach od pary języczków.. budową aparatów.. _____Owady bada nauka zwana entomologią.. Podaj nazwę aparatu oraz rodzaj pokarmu, który pobierają.. Owady to zwierzęta rozdzielnopłciowe.. .Zadanie 11.. 6.„W rozwoju owadów przebiegającym z przeobraŜeniem zupełnym wyróŜniamy następujące fazy: zapłodnione jajo, larwa, poczwarka i owad dojrzały.. W zależności od rodzaju pokarmu oraz sposobu jego pobierania wyróżnić możemy różne ich typy.. Cena: 36,90 zł .. W zależności od sposobu pobierania pokarmu rozróżnia się następujące typy budowy: gryzący (ortopteroidalny) - najbardziej pierwotny typ; inne powstały przez .Owady (Insecta) - stanowią najliczniejszą gromadę wśród stawonogów.Owady to jednocześnie najliczniejsza grupa zwierząt, przewyższająca swoją liczbą wszystkie pozostałe żyjące gatunki.Szacunkowo, na jednego człowieka przypada aż milion przedstawicieli owadziego świata.Liczbę gatunków owadów na całym świecie również przedstawia się szacunkowo.odpowiedział (a) 02.02.2011 o 20:36: * gryząco-liżący (apoidalny) - uniwersalny typ aparatu gębowego występujący m.in. u pszczół miodnych i trzmieli..

A. Nazwij przedstawione na rysunkach typy aparatów gębowych.

Zadanie 8.. Polecenie 1. i negatywne znaczenie.. Rusałka pawik przechodzi przeobrażenie A / B, co oznacza, że jego larwa 1 / 2 od postaci dorosłej.A.. Obniżenie poziomu wód gruntowych 1 222.. Cele lekcji: Uczeń: • Wyjaśnia skąd pochodzi nazwa stawonogi, • Nazywa oraz omawia części budujące ciało owada, • Rozróżnia typy odnóży i aparatów gębowych, • Tłumaczy związek między sposobem odżywiania się owadów a typem narządów gębowych,Owady należą do zwierząt pobierających bardzo różny pokarm, w związku z tym musiały wykazać się licznymi modyfikacjami w budowie aparatów gębowych.. Jedne służą do budowy sieci łownych (pajęczyn) i nici .. odpowiedniej wilgotności potrafi się ona bardzo mocno rozciągać i kurczyć, jest 50 razy bardziej .Rysunki przedstawiają aparaty gębowe owadów.. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1 lub 2.. Do poniższych rysunków Do poniższych rysunków przyporządkuj odpowiednie gatunki owadów wymienione poniżej: poniżej: Zmiany w środowisku przyrodniczymZmiany w środowisku przyrodniczym 111.. (0-4) Owady należą do zwierząt pobierających bardzo różny pokarm, w związku z tym musiały wykazać się licznymi modyfikacjami w budowie aparatów gębowych.. Przyporządkuj odpowiednie zwierzęta do typu aparatu gębowego.. Modliszek, ważek Aparat liżący - przystosowane do zlizywania pokarmu płynnego Np. u much Aparat ssący - do wysysania płynnego pokarmu.Zadanie 7. gębowych owadów • wymienia typy odnóży..

Połącz ze sobą typy aparatów gębowych z ilustracjami.

Zadanie 9.. Populacja .. Na rysunkach przedstawiono różne typy aparatów gębowych owadów (A-D).. U roślin obserwuje się ogromną różnorodność liści liści.Różnią się one od siebie wieloma cechami, jak kształt, wielkość, sposób ułożenia na łodydze.Przyjęzyczki (łac. paraglossae, l. poj.. Podaj przykład owada u którego występuje dany aparat gębowy.. * gryząco-liżący (apoidalny) - uniwersalny typ aparatu gębowego występujący m.in. u pszczół miodnych i trzmieli.. A. ssący / liżący B. liżący / kłujący C. kłująco - ssący / gryzący Źródło: a) Podkreśl prawidłową nazwę aparatu gębowego owada wybierając spośród nazw zaproponowanych pod rysunkami.Typy narządów gębowych owadów.. a .W materiale przedstawiono budowę i funkcje liści.. przez nie pokarmu • wykazuje związek między.. i dla człowieka • dowodzi związku między.. Larwa jest zupełnie niepodobna do postaci dojrzałej.Temat: Owady - budowa, znaczenie w przyrodzie - obserwacje makroskopowe .. W aparacie gębowym gryzącym występują bardzo silnie rozwinięte ząbkowane żuwaczki i szczęki.. Erozja gleby 2przedstawienie typów aparatów gębowych owadów i podanie przykładów owadów, u których one występują .. Pająki przędą różne typy nici.. Przyporządkuj podane nazwy owadów do odpowiednich, przedstawionych aparatów gębowych.. Mając modele owadów, wskaż na nich poznane aparaty gębowe.. Aparaty gębowe owadów odzwierciedlają różnorodność pobieranego przez nie pokarmu.. Zaznacz, które z podanych płetw ryby należą do parzystych .3. zupełne B. niezupełne 1. różni się 2. nie różni sięUzupełnij tabelę przypisując obok nazwy rośliny nagonasiennej po dwie właściwe dla niej cechy oznaczone literami (A-H) .. w tabeli dobierając do niej odpowiednie uzasadnienie (1-3).. Narządy gębowe: Aparat gryzący- do pobierania twardego pokarmu, np. Odpadków organicznych występ.. Budowa aparatów gębowych owadów zależy od rodzaju pokarmu, którym się żywią, oraz sposobu jego pobierania i rozdrabniania.. Typy aparatów gębowych zależą od tego, czy owad żywi się pokarmem pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego.Rozwój owada.. Do każdego z przedstawionych typów aparatów gębowych owadów (A - D) wybierz jego poprawną nazwę spośród oznaczonych cyframi 1 - 5.. Podpisz rysunki oraz podaj nazwę typu przeobrażenia.. Narządy gębowe: Aparat gryzący- do pobierania twardego pokarmu, np. Odpadków organicznych występ.. Motyle - plansza dydaktyczna.. W odróżnieniu od innych owadów błonkoskrzydłych część ich aparatu gębowego przekształciła się w długi, owłosiony języczek zwany trąbką ssącą (proboscis), którym mogą wysysać nektar z kwiatów i .2. budową odnóży..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt