Przeczytaj tekst z którego usunięto 3 zdania wpisz w luki
Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w luki 4.1.-4.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. jedno zdanie zostało podane dodatkowo .. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno nie pasuje do żadnego.. Wpisz w każdą lukę (5.1.-5.4.). Wpisz w każdą lukę literę, którą oznaczono brakujące zdanie, tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Wpisz w luki (1-4) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę 6.1.-6.3 brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Uzupełnij litery w lukach, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.

Wpisz w każdą lukę (1.-4.). (0-4) Przeczytaj trzy oferty pracy skierowane do nastolatków w sezonie .GA-R1 Strona 5 z 7 Zadanie 4.. Wpisz w luki 1-3 litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Za każda poprawna odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. MIT JEDEM KLICK EIN BISSCHEN GELDPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w luki (1-3) litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Uzupełnij luki podanymi zdaniami tak aby tekst był spójny i logiczny.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.EXAM TASK Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj .Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto pięç zdań.. RAINING POETRYPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.język angielski - uzupełnianie luk w tekście na poziomie podstawowym..

15 pktPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Jedno zdanie podane zostało dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.ZADANIE 5 Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Uzupelnij luki (1-3) w tekscie zdaniami podanymi ponizej (a-d) tak aby byl on spojny i logiczny.. Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.Zakreśl literę A, B, C lub D.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

(0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. College Freshmen: Issues With Which To DealPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; Przeczytaj poniższy tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Zadanie 2.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Zadanie: 1 2 3.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w luki 1-4 litery , którymi oznaczono brakujące zdania [ A-E] , tak aby otrzymac logiczny i spójny tekst .. Wstaw zdania oznaczone literami A-F w luki (7.1-7.5) tak, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. C.Zadanie egzaminacyjne: przeczytaj tekst , z którego usunięto cztery zdania .. Wpisz odpowiednie litery w luki.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Uwaga!. Uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Matura z języka angielskiego 2018 Rozumienie tekstu czytanego zadanie 7 - poziom podstawowy Zadane 7 (3 pkt) Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania..

Przeczytaj ponizszy tekst, z ktorego usunieto 3 zdania.

Wpisz w luki 7.1.-7.3. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Jedni zdanie zostało podane dodatkowo.. 2010-01-05 16:28:34; Przeczytaj poniższy tekst.Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. jedno zdanie zostalo podane dodatkowo i nie pasuje do zadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst z którego usunięto 3 zdania.. Wpisz w luki 5.1.-5.4. litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. 2011-05-23 21:00:05; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Zadanie 8.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09-09 18:49:03; DAM JAN .. lite-rę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj tekst, z którego usunięto 4 zdania.. MEETING A GRIZZLY BEARPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. 8.1.Teksty do zadań 1-3 (wywiad z Niną, cztery wypowiedzi na temat żywności i przemysłu spożywczego i sześć innych tekstów)) zostały odtworzne z płyty CD - transkrypcja dostępna jest tutaj .. Uwaga!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt