Napisz wzory soli o podanych nazwach węglan wapnia wodorofosforan v sodu
Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a) siarczek sodu b) azotan(V) magnezu c) siarczan(VI) cynku 2. Podaj nazwy następujących soli: a) PbSO4 b)CuCO3 c)AgCl 3.. Napisz, jaka jest wartość ładunku kationu żelaza w soli o wzorze FePO4, a jaka w soli o wzorze FeSO4.Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek magnezu f) węglan baru g) wodorowęglan potasu h) chlorek wodorotlenek wapnia i) siarczan(IV) chromu(III) j) bromek lituZaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w następującej kolejności: siarczek sodu, azotan(V) wapnia, siarczan(IV) magnezu.. Fosforan(V) wapnia, o wzorze Ca 3 (PO 4) 2 wchodzi w skład fosforytów i apatytów, wykorzystywanych do produkcji nawozów fosforowych.. Stosowany głównie w nawozach, ale także w .Podaj wzory sumaryczne kwasu od którego pochodzi ta sól: -Chlorek sodu -Azotan(V) żelaza(II) -Siarczek fransu -Siarczan(VI) srebra -Chlorek potasu - Azotan(V) ołowiu --Fosforan(V) chromu(III) -Siarczan (IV) magnezu -Azotan(III) baru -Bromek srebra -Weglan potasu -Chlorek wapnia -Chloran (I) wapnia -Fosforan(V) rtęci(II) -Siarczan(VI) wapnia -Azotan(V) srebra -Jodek rtęci(I) -Siarczek .Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach: a) chlorek potasu b) siarczan(VI) sodu c) azotan(V) żelaza(III) d) fosforan(V) glinu e) siarczek magnezu f) węglan baru g) wodorowęglan potasu h) chlorek wodorotlenek wapnia i) siarczan(IV) chromu(III) j) bromek lituUzupełnij tabelkę..

Napisz wzory soli o podanych nazwach.

Węglan potasu K2CO3 - stosowany jest w przemyśle ceramicznym, do wyrobu szkła i mydła; - służy do otrzymywania innych związków potasu.1.. a.MgSo3 b.FeCl3 c.Cu2s 3.Napisz reakcjię otrzymywania azotanu(v)sodu NaNO3 trzema metodami a.słownie b.cząteczkowo Reakcjie zobojętnienia zapisz równiez jonowo.1.. chlorek niklu(III), azotan(V) żelaza (II), siarczan (IV) cynku, fosforan(V) sodu, siarczan (VI) srebra(I) 2009-04-04 12:11:56 Czy siarczan miedzi jes niebezpieczny?. Pb(NO3)2 - azotan(V) ołowiu .Nazwa systematyczna soli Wzór sumaryczny soli siarczek srebra(I) węglan żelaza(II) azotan(V) potasu fosforan(V) żelaza(III) chlorek baru siarczan(VI) glinu jodek sodu siarczan(IV) amonu siarczan(VI) wapniaWęglan wapnia można znaleźć również w kosmetykach (np. w pudrze do twarzy), a także w wybielaczach, tabletkach z witaminami oraz w papierosach.. Stosuje się go również podczas wytwarzania szkieł optycznych.. 2 Napisz nazwy soli : a ) NH4NO3 Azotan V amonu b ) FeS siarczek zelaza II c ) CuCl2 .PbI2 jodek ołowiu .. W technologii oczyszczania wody wykorzystywany do wzrostu zasadowości oraz związania agresywnego dwutlenku węgla .napisz wzory sumaryczne podanych soli 2008-09-15 19:14:33; Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem..

CaCl2*6H2O sześciowodny chlorek wapnia .

Nazwy soli sa dwuwyrazowe.. Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny.1.. 2010-09-17 14:50:17Napisz wzory następujących soli: 2014-01-21 22:06:34 Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31 Napisz wzory sumaryczne wymienionych soli : 2011-05-25 15:07:04Napisz wzory sumaryczne soli : fosforan(V) sodu - Na3PO4 .. Nazwy soli sa dwuwyrazowe.. 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli?. Wodorowęglany służą głównie do przygotowania roztworów buforowych (roztworów o stałej wartości PH).. 2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00Zadanie: 1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach Rozwiązanie:1 napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach fosforan v cynku, zn3 po4 2 siarczan vi wapnia, caso4 siarczek litu, lis2 fluorek wapnia, caf2 bromek sodu, nabr chlorek żelaza iii , fecl3 siarczan iv sodu, na2so3 chlorek miedzi i , cucl węglan baru, baco3 siarczan vi amonu, nh4 2so4 azotan v miedzi ii , cu no3 2 .Napisz wzory sumaryczne soli o podanych nazwach.. K3PO4b) Napisz wzory następujących soli: Węglan wapnia, dwuwodorofosforan(V) sodu, jodek żelaza(II), wodorowęglan potasu, dziesięciowodny siarczan(VI) sodu, chlorek wodorotlenek magnezu, fosforan(V) amonu, azotan(V) żelaza(III), siarczan(VI) bizmutu(III), węglan amonu; a) KI - BaS - ZnBr2 - Fe(NO3)3..

a) siarczan(VI) sodu-woda(1/10) b) siarczan(VI) wapnia - woda(2/1) c) fosforan(V) amonu.

Podaj wzory soli: a) węglanu sodu, siarczanu (VI) glinu, azotanu (V) wapnia b) chlorku potasu, fosforanu (V) magnezu, siarczku ołowiu (II) c) siarczanu (IV) sodu, siarczanu (VI) żelaza (III), chlorku glinu 2.. Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : Sn(NO3)2 - azotan(V) cyny(II) CaCO3 - węglan wapnia.. Napisz równania cząsteczkowe i jonowe wszystkich znanych ci sposobów otrzymywania soli: a) siarczanu (VI) magnezu, chlorku litu b) węglanu potasu, azotanu (V) magnezu c .Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli?. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zadanie ID:1339.. Wzory sumaryczne soli K 2 CO 3 - węglan potasu Na 2 CO 3 - węglan sodu Li 2 CO 3 - węglan litu AgCO 3 - węglan srebra MgCO 3 - węglan magnezu CaCO 3 - węglan wapnia BaCO 3 - węglan baru FeCO 3 - węglan żelaza (II) CuSO 4 - siarczan (VI) miedzi (II) MgSO 4 - siarczan (VI) magnezu K 2 SO 4 - siarczan (VI) potasu Na 2 SO 4 - siarczan (VI) sodu Na 2 CO 3 - węglan sodu Al 2 (SO 4) 3 .Wodorofosforan(V) sodu, o wzorze Na 2 HPO 4 wykorzystywany jest podczas ognioodpornej impregnacji tkanin.. chlorek niklu(III), azotan(V) żelaza (II), siarczan (IV) cynku, fosforan(V) sodu, siarczan (VI) srebra (I) 2009-04-04 12:11:56Diwodorofosforan wapnia, E341a, Ca(H 2 PO 4) 2 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy fosforanów, wodorosól wapniowa kwasu fosforowego.Umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie..

2) węglan wapnia - zależy czy III czy V .

Bardzo łatwo tworzy monohydrat.Zanieczyszczony diwodorofosforan wapnia jest higroskopijny ze względu na śladową ilość kwasu fosforowego i innych substancji.. A. Aniony baru i kationy .Uporządkuj nazwy podanych środków czystości zgodnie z ich malejącą kwasowością: 1 soda oczyszczona pH=9 2 woda z solą kamienną pH=7 3 mydło pH=5 4 płyn do czyszczenia piekarnika pH=12 5 odkamieniacz pH=3 6 wybielacz pH=11Sole Sole są związkami chemicznymi o ogólnym wzorze chemicznym MnRm, gdzie M oznacza metal, a R resztę kwasową..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt