Opisz zasadę działania sprzęgła ciernego jednotarczowego
Jest ona zdolna do ruchu obrotowego, o kilka stopni w przód i w tył względem środkowej, wewnętrznej części tarczy.Sprzęgło - mechanizm stosowany w budowie maszyn do łączenia oraz rozłączania wałów w celu przekazywania momentu obrotowego.Inaczej jest to zespół części służących do połączenia dwóch niezależnie obrotowo osadzonych wałów, czynnego - napędowego i biernego - napędzanego, w celu przeniesienia momentu obrotowego.Sprzęgło cierne - rodzaj sprzęgła poślizgowego, w którym przeniesienie momentu następuje poprzez połączenie cierne.. Połączenie to wywarte jest przez sprężyny umieszczone w zespole dociskowym.. Wymień elementy przeniesienia napędu z silnika na koła jezdne w układzie silnik z przodu z napędem na koła przednie.. Najczęściej spotykanym rodzajem sprzęgła jest sprzęgło tarczowe cierne , które z kolei dzielimy na jednotarczowe, dwutarczowe lub wielotarczowe.. Zasady obliczania przekładni ciernych.W dzisiejszym odcinku opiszę ogólne zasady, rządzące działaniem sprzęgła tarczowego, stosowanego w samochodach.. O wyborze typu sprzęgła decyduje średnia moc tarcia odniesiona do godziny pracy sprzęgła, pożądana żywotność, wartość potrzebnego momentu tarcia, wartość pracy potrzebnej do .Tarcze cierne sprzęgła wielotarczowego są podobne do tarcz sprzęgła jednotarczowego.. Sprzęgło służy do przekazywania momentu obrotowego z silnika do skrzyni biegów w samochodzie..

Najpopularniejszym z nich jest typ sprzęgła ciernego.

Okładziny muszą mieć bardzo dobrą odporność na ścieranie oraz wysoką temperaturę.8 Sprzęgło hydrokinetyczne Zasada działania: Obracający się, napędzany od silnika wirnik pompy wprawia ciecz w ruch wirowy dookoła osi obrotu wirnika.. Ponadto umożliwia zmianę przełożeń i wyrównanie obrotów silnika.Zasada działania sprzęgła ciernego jest dość prosta, ale mimo to można się pogubić, dlatego postaramy rozwiać wszelkie wątpliwości.. Połączenie cierne powstaje dzięki pracy odpowiedniej konstrukcji części pomocniczych dociskających do siebie zazwyczaj 2 elementy cierne.Zasada działania sprzęgła ciernego jednotarczowego polega na zaciśnięciu tarczy sprzęgła pomiędzy tarczą dociskową a wałem korbowym silnika.. W obliczeniach uwzględniamy, że .. Koło zamachowe jest przykręcone do wału korbowego silnika i pełni rolę akumulatora energii, którego zadaniem jest wyrównoważenie pracy silnika.Mówiąc najprościej: gdy wciskamy pedał sprzęgła, przesuwna tarcza dociskowa jest odsuwana od napędzanej tarczy sprzęgłowej osadzonej na wielowypuście wałka sprzęgłowego.. Jest ono wymagane do bezpiecznego uruchomienia silnika i podtrzymywania jego pracy podczas postoju bez przenoszenia napędu na koła.. Aby opisać zasadę działania sprzęgła w samochodzie, należy zwrócić uwagę również na takie elementy jak wał korbowy .Zastosowanie sprzęgła podwójnego działania (dwustopniowego) umożliwia wyłączenie napędu na koła jezdne ciągnika bez zatrzymywania wału odbioru mocy..

Materiały użyte do wykonania sprzęgła ciernego muszą zdać bardzo trudny egzamin.

W samochodach osobowych wykorzystuje się sprzęgło cierne, które skutecznie przenosi moment obrotowy między silnikiem a skrzynią biegów.Sama zasada działania jest podobna jak w przypadku pozostałych typów sprzęgła ciernego tarczowego - dociski utrzymują tarczę przy kole zamachowym, co pozwala na przekazanie mocy przy wykorzystaniu siły tarcia.Materiały cierne : stal - węgiel grafityzowany.. Cały proces wywierany jest przez kierowce który naciska lub puszcza pedał sprzęgła.Jak działa sprzęgło cierne?. W tym celu należy przesunąć pedał sprzęgła do położenia pośredniego, wyczuwalnego w niektórych ciągnikach jako dodatkowy opór.. W zależności od typu pojazdu instaluje się odmienne sprzęgła o nieco innej budowie i sposobie działania.. Aby opisać zasadę działania sprzęgła w samochodzie, należy zwrócić uwagę również na takie elementy jak wał korbowy, koło zamachowe oraz wałek sprzęgłowy.Sprzęgła, jakie montuje się w samochodach to sprzęgła jednotarczowe cierne.. Wszystko polega bowiem na zaciśnięciu wspomnianej tarczy sprzęgła pomiędzy kołem zamachowym a tarczą dociskową (oba te elementy są połączone z wałem korbowym silnika).Dodatkowo, chcąc opisać zasadę działania sprzęgła ciernego, konieczne jest zwrócenie uwagi na takie części jak koło zamachowe, wał korbowy i wałek sprzęgłowy, które ściśle współpracują z wymienionymi wcześniej elementami, tworząc układ sprzęgła..

Jest to najbardziej rozpowszechniony typ sprzęgła.

Maksymalny moment obrotowy, jaki moŜe przekazać sprzęgło cierne tarczowe wynosi: Rz. Sprzęgła tarczowe W sprzęgłach ciernych może ulec zamianie na ciepło do energii.. Siła napędowa przenoszona jest między wałem korbowym a skrzynią biegów.Warto jednak zauważyć, że mechanizm działania sprzęgła bywa bardzo różnorodny.. Podstawowymi elementami zestawu sprzęgła są: tarcza sprzęgła, tarcza dociskowa (docisk) sprzęgła oraz łożysko sprzęgła.. Aby jego moment obrotowy mógł być przeniesiony do skrzyni biegów, pomiędzy nimi znajdują się pośrednie tarcze stalowe, połączone z obudową sprzęgła i razem z nią się obracające.Podstawowymi elementami zestawu sprzęgła są: tarcza sprzęgła, tarcza dociskowa (docisk) sprzęgła oraz łożysko sprzęgła.. Ustaje wtedy nacisk na tarczy sprzęgła i znika siła tarcia.Działanie sprzegła ciernego Przeniesienie momentu obrotowego w sprzęgle ciernym odbywa się za pomocą połączenia ciernego.. Drugi to przepływ płynu.. Jej zewnętrzna część - ta, do której przymocowane są okładziny cierne - ma możliwość ruchu za sprawą kilku sprężyn.. Wymień rodzaje pierścieni tłokowych i omów ich zadania.Okładziny cierne sprzęgła.. Ponadto sprzęgło dzieli się na: suche i mokre.Tarcza sprzęgła posiada okładziny cierne przymocowane za pomocą nitów i elementów sprężystych, aby wyeliminować szarpanie w trakcie ruszania z miejsca..

Wyróżnia się trzy typy sprzęgła ciernego: wielotarczowe, dwupiórkowe i jednotarczowe.

W przeciwnym wypadku przy większych obciążeniach (np. podczas pkonywania wzniesień) mogłoby dochodzić do pośligu sprzęgła.Zasada działania sprzęgła Sposób funkcjonowania standardowego sprzęgła ciernego jest bardzo prosty.. Różni się nieco budową samych elementów sprzęgła - muszą tam być zastosowane okładziny cierne przystosowane do pracy w kąpieli olejowej.Pierwszy typ sprzęgła przenosi moment obrotowy za pomocą siły tarcia.. Wciskając pedał sprzęgła, odsuwamy przesuwną tarczę dociskową od napędzanej tarczy sprzęgłowej znajdującej się na wielowypuście wałka sprzęgłowego.Sprzęgła cierne, tarczowe - trochę teorii Sprzęgło musi być tak dobrane do silnika, aby wartość przenoszonego momentu obrotowego przez sprzęgło była wyższa niż maksymalny moment obrotowy silnika.. Pod wpływem działania siły odśrodkowej powstaje przepływ cieczy w kierunku od środka na zewnątrz, po torze będącym kształtem wirnika.. Moment obrotowy przekazywany jest przez płyn krążący między łopatkami pompy i turbiny (ustawione są przeciwlegle).. Podstawowe funkcje elementów sprzęgła ciernegoTarcza sprzęgła nie jest sztywnym elementem.. Zwykle para lub więcej elementów ciernych dociskanych jest do siebie za pomocą elementów pomocniczych zwykle cięgien lub sprężyn.. Zajmiemy się tylko pierwszym etapem obliczeń.. Pełni ono rolę ogranicznika maksymalnego momentu obciążającego mechanizmy.Zasada działania sprzęgła ciernego mokrego jest bardzo podobna do sprzęgła suchego.. Wybór odpowiedniego modelu jest zatem niezwykle ważny.Ze względu na zasadę działania sprzęgła dzieli się na trzy podstawowe grupy: sprzęgła cierne, hydrokinetyczne oraz elektromagnetyczne .. Zapraszam do oglądania oraz komentowania filmów.Rolą sprzęgła samochodowego jest umożliwienie przeniesienia napędu wytwarzanego przez silnik do skrzyni biegów.. Konkretnie służy ono do rozłączania oraz sprzęgania wału korbowego silnika z elementami układu napędowego pojazdu.. Sprzęgło pracuje w ciężkich warunkach - oprócz przenoszenia wyjątkowo dużych obciążeń, pracuje również bardzo często w ekstremalnych temperaturach..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt