W miejsce kropek wpisz odpowiednie liczby 120 dm
Wpisz cyfry w odpowiednich miejscach przy tekście.. Narrator opowiada o wydarzeniach.Nowy Pytanie.. 2011-03-01 14:57:10 W miejsce kropek wpisz odpowiednie słowa 2010-05-25 17:24:42Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. TAK, ponieważWpisz w miejsce kropek odpowiednie jednostki objętości cm kwadratowych, m kwadratowy , dm kwadratowy , mm kwadratowych , km kwadratowych .powietrze sali lekcyjnej objętość 250 ,Morze Bałtyckie objętość 21 700 ,gumka do ścierania objętość 12 ,grafit w ołówku objętość 120 kreda do tablickreda objetosc 12Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Wpisz w miejsce kropek odpowiednie jednostki objętości (cm 3, m 3, dm 3 , mm 3, km 3).w miejsce kropek wpisz odpowiednie liczby 2014-01-29 16:58:24 wpisz w odpowiednie miejsca liczby 2010-10-05 19:42:01 Wp\ puste miejsca wpisz odpowiednie liczby 2015-10-18 15:43:53a) 3km=3000m=30000dm 40m=400dm=4000cm 180m=1800dm=18000cm 5km=5000m=5000000cm sorki ale przykładu b nie potrafięDarmowy przelicznik (kalkulator) online jednostek długości (metry, mile, cale, jardy) - bez rejestracji!Brainly to platforma social learningowa, dzięki której otrzymasz pomoc w zadaniu domowym.. Zaznacz poprawną odpowiedź TAK lub NIE i jej uzasadnienie I lub II.. Oblicz wartość wy-rażenia dla c = 43 cm i d = 3 dm..

W miejsce kropek wpisz odpowiednie liczby.

Proszę o pomoc jest na jutro Zad.. wpisz podane związki wyrazowe do odpowiednich rubryk tabeli; Odszukaj w podanym akapicie wyrażenie synonimiczne do słowa banał: Z Brunonem Schulzem kłopot jest taki: wszyscy wiedzą, że jest genialny, wszyscy mówią o jego potężnym wpływie, ale kiedy przychodzi co do czego, to kończy się na banałach, jakby miarą wielkości pisarza była wspólnota obiegowych sądów.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. W przypadku pomyłki skreśl błędną odpowiedź.. 2 p. Narysuj kwadrat, a następnie podziel go na 3 części tak, aby można było z nich ułożyć taki.. Wpisz litery we wlasciwe miejsca tak by ulozyly siw w kolejnosci a smierc aleksandra wielkiego b wojna peloponska c obrona woli d utworzenie cesarstwa zymskiego e bitwa pod wizna.. 6 Plis na dzisiaj, wynagradzam!. Matematyka , opublikowano 14.05.20182.. Zadanie premium.. 81dm 4.810dmJakie jest prawdziłe?. W zadaniu 3 prawidłową odpowiedź otocz pętlą.. 2013-01-14 18:59:40 w miejsce kropek wpisz odpowiednie liczby 2014-01-29 16:58:24a) Jeśli kwadrat ma bok o długości 3 1 / 2 cm, to oznacza to, że wszystkie cztery boki tego kwadratu mają długość 3 1 / 2 cm.. Czy Tomek zbuduje trójkąt z odcinków o długościach 5 dm, 40 cm, 9 dm?.

Proszę daje najWpisz odpowiednie liczby w miejsce kropek.

Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.Napisz wyrażenie algebraiczne opisujące obwód narysowanej figury.. Ile ton owoców znajdowało si we wszystkich tych hurtowniach?Zadanie: wpisz odpowiednie liczby 2 cm mm Rozwiązanie:1 cm 10 mm 1 m 100 cm 2 cm 2 10mm 20mm 7 cm 9 mm 7 10 mm 9 mm 79 mm 12 cm 12 10 mm 120 mm 15cm 1 mm 10 15 mm 1 mm 151 mm 6 m 6 100 cm 600 cm 5 m 2 cm 5 100 cm 2 cm 502 cm 11 m 11 100 cm 1100 cm 13 m 30 cm 13 100cm 30 cm 1330 cm 9 km 9 1000 m 9000 m 2 km 521 m 2 1000 m 521m 2521 m 10 km 10 1000 m 10000 m 4 km 35 m 4 1000 m 35 m 4035 m 30mm .. prostokąt, w którym jeden z boków jest 2 razy dłuższy od drugiego.Zadanie: 23 w miejsce kropek wpisz odpowiednią liczbę a 4cm Rozwiązanie: a 4cm 40mm b 250 dm 25 m c 2 km 200000 cm d 0,03 m 0 003cm e 1,2 dm 0 0001km15 i 16 błagam proszę o obliczenia również nie tylko wynikiDam naj ️ Zadanie w załączniku Matematyka wokół nas klasa 8 zadanie 11 strona 22 Matematyka z plusem wersja B klasa 6 strona 7 zadanie 5 Proszę o szybką pomoc jest na jutro !. -dziewięć milionów sześćset tysięcy czterdzieści pięć -pięćset trzy miliony siedemset dziewięć.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: W miejsce kropek wpisz odpowiednie liczby : 53cmsześcienne = ..

2013-01-14 18:59:40 wpisz w miejsce kropek liczby !

Zapisz słownie to wyrażenie.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. 5.Jakie pole ma kwadrat o obwodzie 36 dm ?1.. Nie używaj korektora, a błędne zapisy przekreśl.. Dołącz do nas i ucz się w grupie.Zadanie: wpisz w miejsca kropek odpowiednie jednostki cm 3 m 3 dm 3 mm 3 km 3 kreda na tablicy objętość 20 , powietrze w sali Rozwiązanie: zad 1 kreda na tablicy objętość 20 cm 3 powietrze w sali lekcyjnej objętość 250 m 3wpisz odpowiednie liczby 4 5 dm m. pokaż więcej.. 1 mm = 0,1 cm, czyli 1 cm = 10 mm 1 mm = 0,01 dm, czyli 1 dm = 100 mm 1 mm = 0,001 m, czyli 1 m = 1000 mm 1 mm = 0,000001 km, czyli 1 km = 1000000 mm 1 cm = 10 mm, czyli 1 mm = 0,1 cm .Zapisz podane liczby cyframi -siedem milionów dwadzieścia tysięcy pięćset trzy.. a) 123 cm sześcienne = .. dm sześcienne 2400 cm sześcienne … Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Jednostki długości Podstawową jednostką długości jest metr milimetr [mm] = 0,001 m, centymetr [cm] = 0,01 m, decymetr [dm] = 0,1 m, kilometr [km] = 1000 m..

Aby wyzbaczyć długość boku tego ...Wpisz w miejscach kropek odpowiednie liczby.

Z bloku sera odcięto trzy kawałki sera różnej wielkości.Przeczytaj zamieszczony poniżej frafment Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, a następne w miejsce kropek wpisz, który to krok w tworzeniu Rady Ministrów 1.. Obwód tego kwadratu będzie więc wynosić: Obwód kwadratu o boku długości 3 1 / 2 cm wynosi 14 cm b) Kwadrat ma obwód 68 dm.. Art. 154Zadanie: wpisz odpowiednie liczby 2 cm mm Rozwiązanie:2 cm 20 mm 7 cm 90mm 79 mm 12 cm 120 mm 15cm 1mm 151 mm 6 m 600 cm 5 m 2cm 502 cm 11 m 1100 cm 13 m 30cm 1330 cm 9 km 9000 m 2 km 521m 2521 m 10 km 10000 m 4 km 35 m 4035 m 30mm 3 cm 800cm 8 m 120mm 12 cm 17oocm 17 m 200mm 20cm 5000cm 50 m 90dm 9 m 8000m 8 km 300dm 30 m 25000m 25 km 1400dm 140 m 40000m 40 kmW pierwszej hurtowni zmagazynowano 891,5 t owoców, w drugiej o 246,56 t wi cej, a w trzeciej 10 razy mniej ni w pierwszej i drugiej razem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt