Opisz elementy składowe układu rozruchowego silnika spalinowego
Jako maszyna Gimnazjum nr 3 im.. Porównaj wynik obliczeń z przekrojem czynnym przewodu o długości 3 m.. Prawidłowe funkcjonowanie układu chłodzenia jest niezbędne dla osiągnięcia przez silnik odpowiednich warunków pracy.. Akumulator - źródło siły elektromotorycznej (SEM), gromadzi energię elektryczną, pobieraną podczas rozruchu silnika.. Umożliwia to zmianę przełożeń oraz pomaga w płynnym .Urządzenia wtryskowe silnika z zapłonem samoczynnym składają się z pompy wtryskowej z regulatorem obrotów, przewodów wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczy.. Elementu tego nie wymieniamy cyklicznie, a dopiero kiedy się zepsuje.Metoda diagnozowania układu mechanicznego okrętowego turbinowego silnika spalinowego 3 (158) 2004 7 a zmianą ustalonych wartości parametrów kontrolnych pracy układu rozruchowego w wariancie elektrycznego obracania wirników oraz opracowanie metody jego dia-gnozowania.. Aby proces spalania przebiegał prawidłowo iskra musi posiadać odpowiednią energię i wystąpić w ściśle określonym momencie.. Po uruchomie- niu silnika spalinowego akumulator hydrau- liczny jest ponownie doładowywany.Najczęściej stosowanymi są rozruszniki elektryczne, choć spotyka się też pneumatyczne, jak i małe silniki spalinowe.. 1- Miska olejowa, 2- Smok olejowy, 3 - Pompa oleju, 4 - Zawór zwrotny ciśnienia oleju, 5 - Czujnik ciśnienia oleju, 6 - Filtr oleju, 7 - Zawór chłodnicy oleju, 8 - Chłodnica oleju, 9 - Wałki rozrządu,10 - Regulator ciśnienia, 11 - Fragment magistrali olejowej w bloku silnika, 12 - Fragment magistrali olejowej w .Cechy diagnostyczne procesu rozruchu silnika spalinowego mo *na rozwa *yü na podstawie prostego modelu diagnostycznego, który przedstawiono na rys.1..

Elementy składowe systemu rozruchowego silnika spalinowego: 1.

Jego zadaniem jest zainicjowanie procesu spalania mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrach silnika .• rozruch silnika, od którego zależy napędzanie alternatora i przejęcie przez niego zasi- lania odbiorników energii.. Rozrusznik elektryczny to silnik prądu stałego, który służy do obracania wału korbowego silnika i nadawania mu odpowiedniej prędkości obrotowej, przy której silnik może rozpocząć samodzielną pracę.Za skład mieszanki podczas rozruchu, zarówno w silniku z zapłonem iskrowym z wtryskiem paliwa, jak i w silniku z zapłonem samoczynnym odpowiadają odpowiednie mechanizmy pomp wtryskowych.. Głowica jest to część silnika spalinowego zamykająca od góry wnętrze jednego lub kilku cylindrów, złączona z blokiem cylindrów przy pomocy śrub dwustronnych.Zapewnia to układ chłodzenia silnika, który równocześnie służy do ogrzewania przestrzeni pasażerskiej.. Są to jednak niewielkie wartości, bo w większości straty generowane są jednak przez tarcie występujące pomiędzy tłokiem a ścianą cylindra.Ważnym elementem, mającym wpływ na poprawne działanie układu zapłonowego, jest pompa paliwowa - umiejscowiona najczęściej w baku..

Układ smarowania silnika spalinowego.

Akumulator to odwracalne elektrochemiczne źródło energii elektrycznej.W skład układu napędowego wchodzi: Skrzynia biegów - odpowiedzialna jest za zmianę przełożenia, a tym samym za dostosowanie prędkości samochodu do obrotów wału korbowego silnika.. Wykonuje się go w formie odlewu żeliwnego lub ze stopów aluminium.. Badania dotyczyły elektrycznych układów rozruchowych okrętowych turbi-Kiedy silnik jest zimny, jego elementy składowe zużywają się szybciej, silnik działa mniej efektywnie i emituje więcej zanieczyszczeń.. Jana Pawła II w Hrubieszowie 22 elektryczna prądu .To element nazywany również blokiem cylindrowym lub w wersji skróconej - blokiem.. Omówiono .. Wszystkie elementy obwodu rozruchowego są uziemione do metalowej karoserii, zatem do przewodzenia prądu do każdego .. Składowa zmienna momentu oporu silnika, podczas napędzania wału korbowego przez rozrusznik, zależy od ciśnieniaWał korbowy to ostatni opisywany przeze mnie element układu tłokowo-korbowego - układu, który zamienia ruch posuwisto-zwrotny na ruch obrotowy.. Źródło energii stanowi akumulator kwasowo-ołowiowy, który jest elementem układu rozruchowego sil- nika.. W razie braku chłodzenia następuje szybki wzrost temperatury .Silnik spalinowy tłokowy - silnik cieplny o spalaniu wewnętrznym, w którym energia eksplozji spalanego paliwa zamieniana jest w energię mechaniczną.Spalanie mieszanki odbywa się w komorze spalania..

... spada sprawność takiego silnika.

Układ smarowania samochodu można porównać do krwioobiegu człowieka - czyli układu naczyniowego rozprowadzającego krew poprzez serce (pompę) , tętnice .działania silnika Gimnazjum nr 3 im.. Energia elektryczna pobierana z akumulatora podczas rozruchu zamieniana jest przez rozrusznik na energię mechaniczną.Opisy Silnika Spalinowego i Jego Typowych Uszkodzeń;Opis Sposobów Diagnozowania Silników Spalinowych; Opis Przyczyn Wadliwej - Złej Pracy Silnika Spalinowego; Jak Sprawdzić Silnik Spalinowy; Jak Diagnozujemy Silnik Spalinowy; Uszkodzenia Silników Spalinowych; Przyczyny Złej Pracy Silnika Spalinowego; Jak Sprawdzić czy Silnik Spalinowy jest Dobry; Podstawowe Układy - Urządzenia .REFORMA 2012 Silniki pojazdów samochodowych • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podręcznik do nauki zawoduRys.. Jana Pawła II w Hrubieszowie 11 elektrycznego Silnik elektryczny Silnik elektryczny przetwarza energię elektryczną na energię mechaniczną, czyli prąd elektryczny dostarczony do silnika powoduje wprawienie go w ruch..

Sprzęgło - umożliwia rozłączenie napędu czyli odłączenie silnika od skrzyni biegów.

Tłoczek pompy wtryskowej przesuwając się pod działaniem sprężyny w kierunku napędzającej go krzywki od¬słania szczelinę ssącą, przez którą napływa paliwo do cylinderka.Zespół zasilania paliwem -jego zadaniem jest dostarczanie paliwa do silnika w sposób zapewniaj cy jego poprawn prac w ró *nych stanach obci *e .. Ponadto dostępny tu film pokazuje prawidłową wymianę sprzęgła wiskotycznego.Układ chłodzenia silnika spalinowego - układ, którego zadaniem jest zapobiegania wzrostu temperatury silnika ponad maksymalną (do 150 °C) oraz utrzymanie jej w optymalnym zakresie 90 °C do 100 °C.. Dostarcza ona paliwo do tego układu - zasysa benzynę i tłoczy ją do listwy rozprowadzającej.. Moc rozrusznika P r musi być większa lub równa mocy rozruchowej P R silnika spalinowego.Każdy silnik spalinowy składa się z tych samych elementów dostosowanych tylko do danego mu zadania.. Dlatego też innym ważnym zadaniem układu chłodzenia jest to, aby silnik jak najszybciej osiągał optymalną temperaturę roboczą, a następnie utrzymywał ją na niezmiennym poziomie.. 2.Zainicjowanie pracy silnika spalinowego następuje z reguły poprzez rozrusznik hydrau- liczny.. Dobór rozrusznika Znajomość mocy maksymalnej jest konieczna do prawidłowego doboru rozrusznika w przypadku jego uszkodzenia.. Czynnikiem napędzającym rozrusznik jest olej pod wysokim ciśnieniem, generowany w akumulatorze hydraulicznym.. posiadają również wspólne elementy (cewki zapłonowe, świece).Układ zapłonowy - układ wytwarzający iskrę elektryczną między elektrodami świecy zapłonowej w celu zapalenia mieszanki paliwowo-powietrznej w silnikach spalinowych zwanych silnikami o zapłonie iskrowym.Jest urządzeniem mechaniczno-elektrycznym (coraz rzadziej) albo elektronicznym.. Skonstruowanie pierwszego spalinowego silnika tłokowego datuje się na 1860 rok, jego konstruktorem był Étienne Lenoir.Podjęcie przez silnik spalinowy samodzielnej pracy wymaga do- starczenia dodatkowej energii.. Główną częścią silnika jest kadłub w którym znajdują się cylindry z tłokami w których zachodzi zamiana energii chemicznej na mechaniczną.Układ smarowania silnika spalinowego Zadaniem układu smarowania silnika jest dostarczenie oleju silnikowego do współpracujących ze sobą części w celu zmniejszenia ich zużycia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt