Opisz przyczyny powstawania slumsów w ameryce południowej
na przykładzie .przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej; 7) na przykładzie Doliny Krzemowej wyjaśnia przyczyny rozwoju technopolii oraz jej znaczenie w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy; 8) korzystając z danych statystycznych, określa rolę Stanóww Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu •omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł •podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie •podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej •przedstawia zasięg występowania lasów• podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej • przedstawia zasięg występowania lasów w Kanadzie na podstawie mapy tematycznej • przedstawia miejsce Kanady w światowym eksporcie wybranych płodów rolnych na podstawie wykresuWymagania edukacyjne z geografii dla klasy 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic Wymagania na poszczególne oceny konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) w Ameryce i wskazuje je na mapie • podaje przyczyny powstawania.. w Ameryce na przestrzeni lat • omawia rozwój miast Ameryki.. Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną..

🎓 Opisz przyczyny powstawania slumsów w Ameryce Południowej.

-przestępczość, bezrobocie, nasilenie patologii społecznych, obecność gangów itp. -chaotyczna zabudowa negatywnie wpływa na wizerunek miasta.Powstają one w wyniku procesu suburbanizacji (rozwoju strefy podmiejskiej).. To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-SA ← Przyjrzyj się mapie (masz taką w podręczniku str. 127).. Slumsy zazwyczaj są pozbawione utwardzonych dróg, elektryczności, kanalizacji oraz bieżącej wody.. Znajdź na mapie największe megalopolis.. Bankierzy i finansiści mijają się na ulicy z żebrakami.. zmiany liczby ludności .. Tu nędza miesza się z luksusem, a szklane drapacze chmur sąsiadują ze slumsami.. System takich lodowców nosi nazwę Lądolodu Patagońskiego (łączna powierzchnia lodowców w Ameryce Południowej to około 33 tys. km² , z czego większość znajduje się w Patagonii na granicy Argentyny i Chile).Wpływa to bezpośrednio na znaczne i odznaczające się wyraźnie w przestrzenie zahamowanie procesu urbanizacji pod względem demograficznym i fragmentarycznie również ekonomicznym.. Gwa - Pytania i odpowiedzi - GeografiaObecnie większość budynków w slumsach to prowizoryczne konstrukcje zbudowane z tego, co mieszkańcy zdołali znaleźć (np. desek, skrzynek, blachy falistej)..

- Do przyczyn powstawania slamsów należy zaliczyć : 1.

Amerykę Południową oblewa od wschodu Ocean Atlantycki, a od zachodu Ocean Spokojny.Od północy, przez Przesmyk Panamski oraz Morze .W Ameryce Południowej nie ma de facto lądolodów, choć występują duże lodowce górskie.. Najważniejszą przyczyną tego zjawiska jest postępujący kryzys na terenie śródmiejskim.Ameryka Północna i Ameryka Południowa Uczeń: • określa położenie geograczne .. • podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej • przedstawia zasięg występowania lasów w Kanadzie na podstawie mapy tematycznejw Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu • omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł • podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie • podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej • przedstawia zasięg występowania lasówDharavi to dzielnica biedy w Bombaju.. Sporządź notatkę w zeszycie przedmiotowym, w której wyjaśnisz znaczenie terminów: urbanizacja, wskaźnik urbanizacji, aglomeracja, megalopolis.. Największe slumsy w Azji - mieszka tu ok. 1 miliona ludzi - są najlepiej znane z filmu "Slumdog - milioner z ulicy".w Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu •omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł •podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie •podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej •przedstawia zasięg występowaniaw Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu •omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł •podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie •podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej zaawansowanych technologii na rozwój- podaje przyczyny powstawania slumsów..

slumsów w wielkich miastach.

Przeczytaj temat w podręczniku na str. 126-131. informacji • podaje przykłady megalopolis.. Charakteryzuje je bardzo gęsta zabudowa.. Pragnienie posiadania własnego domu z ogródkiem to część american dream.. na podstawie wybranych źródeł.. Proces ten często pejoratywnie nazywany jest "rozlewaniem się miasta" (ang.8.. Napisz krótko, jakie są przyczyny powstawania slumsów.wskażę na mapie megalopolis Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, określę cechy megalopolis w Ameryce Północnej, przedstawię negatywne skutki urbanizacji, podam przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej, opiszę problemy ludności mieszkającej w slumsach.w Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu •omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł •podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie •podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej •przedstawia zasięg występowania lasówpodaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie • podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej • przedstawia zasięg występowania lasów w Kanadzie na podstawie mapy tematycznej •w Ameryce na przestrzeni lat na podstawie wykresu •omawia rozwój miast Ameryki na podstawie wybranych źródeł •podaje przykłady megalopolis w Ameryce i wskazuje je na mapie •podaje przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej •przedstawia zasięg występowania lasów•wyjaśnisz przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej..

Określa cechy megalopolis w Ameryce Północnej oraz wyjaśnia przyczyny powstawania slumsów w wielkich miastach na przykładzie Ameryki Południowej.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt