Popatrz na obrazki napisz zdania rozkazujące
Zadanie 2.. Napisz dwa zdania o tym co dziś zrobiłeś i dwa zdania o tym czego dziś nie zrobiłeś.. Otworzyć książki.. 2Frank is Suzanne's .11. Patrz na obrazki i powtarzaj za logopedą (mamą) zdania.. W .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Popatrz na obrazek .. PODMIOT - nazywa wykonawcę czynności, kogoś (coś), o kogo (czego) stanie się informuje.. 2: Ułóż wyrazy we właściwej kolejności, tak aby powstały zdania przeczące.Popatrz na obrazki i napisz zdania 2011-09-13 20:12:05 Popatrz na obrazki na s 68.. On biegnie.DAJE 27 PUNKTÓW!. Następnie przeczytaj je nagłos pamiętając o wymowie can i can't.. Użyj some, any, a,.. Kim jest Beefeaters odpowiedź po polskuPopatrz na obrazki i napisz zdania.. Liczba pojedyncza - there is.. W których nazwach jest sylaba ko.. Co na nich widzisz?. Ex 2 - przeczytaj zdania, które opisują dziewczynkę z zadania 1 i wybierz odpowiednie .Napisz słowami podane liczby.. 2015-05-28 15:36:25Aby zdanie rozkazujące miało formę nieco bardziej grzecznościową, to na końcu zdania dodaje się słówko please np.: Turn that music down, please.. Odłożyć pióra.Popatrz na obrazek.. Popatrz na rysunki.. Ex 14 - Napisz zdania ustawiając wyrazy w odpowiedniej kolejności.. Otwórz podręcznik str 94.. Możesz skorzystać ze słowniczka obrazkowego na stronie 85 w podręczniku.. W których nazwach występuję głoska k. Otocz je kółkiem.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.zadanie 2/64 napisz jak przedstawiono drzewo w wierszu Danuty Wawiłow pt.: "drzewo" a) znajdź fragmenty, które opisują je o różnych porach roku, a następnie porównaj wygląd drzewa i to , co się z nim dzieje wiosną, latem, jesienią i zimą.Zad 3..

Popatrz na obrazki i uzupełnij słowa.

Co zrobiły dzieci?. To zadanie proszę wyślij mi na maila• zdania rozkazujące - w sposób wyraźny chcemy wywołać odpowiednią reakcję otoczenia, używamy ich w celu wyrażenia prośby, życzenia, żądania czy rozkazu; Niech wszyscy otworzą książki.. Napisz odpowiedzi na pytania w ćw.. nial a 2 Przeczytaj zdania i zaznacz: prawda lub fałsz .. Napisz zdania w czasie Present Perfect.. Zeszyt ćwiczeń p.. Popatrz na obrazki w zadaniu 5 i zapisz zdania w formie twierdzącej czasu Present Perfect, w razie potrzeby korzystając z tabeli czasowników nieregularnych na str 128.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu.. Zaznacz w zdaniach kolorem czerwonym litery oznaczające ćwiczone głoski.. Przydatność 70% Części zdania .. Odpowiedz na pytania dotyczące ćwiczonych głosek (np. Co bocian lubi ła-Ta tablica wyników jest obecnie prywatna.. ORZECZENIE - nazywa stan, w którym podmiot się znajduje lub wykonywaną przez niego czynność.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.. oprócz czasownika w podstawowej formie używa się czasownika let, a zaimek występuje w formie dopełnienia.. 4.zwei Brötchen,.Popatrz na obrazki i napisz o nich zdania, używając czasu PAST SIMPLE lub PAST CONTINUOUS..

Powtórz samodzielnie zdania.

Powtarzamy wiadomości z rozdziału 6.. I want to 2 Popatrz na obrazki i uzupehii zdania.. There is + rzeczownik w liczbie pojedynczej + reszta zdania There is a cat on the fence.. Napisz 4 zdania co potrafisz i 4 zdania czego nie potrafisz.. Proszę odłożyć pióra.. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.Nie zawsze takie miejsce musi być wskazane - czasami jest to kwestia abstrakcyjna, czego przykład możecie zauważyć w trzecim zdaniu w przykładach w liczbie mnogiej.. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu.Opis czasu Czasu Present Continuous używamy jeśli mówimy o: czynnościach, które odbywają się w chwili mówienia o nich - możemy powiedzieć, że w tej chwili czytamy książkę albo uczymy się angielskiego, często w tych zdaniach na koniec piszemy "now" (teraz) albo "at the moment" (w tej chwili); stanach chwilowych, np. I'm staying in a hotel.- zad.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Popatrz na obrazki.. - Na płocie znajduje się kot.. Ex 10 - Popatrz na obrazki, przeczytaj pytania i napisz odpowiedzi.. Użyj.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. W zadaniu 2 popatrz na ilustarcję i napisz zdania jakie czynności wykonują dzieci..

Popatrz na obrazki I uzupełnij zdania formami can I can't .

(Proszę ścisz tę muzykę.). *wersja do wydruku: Lesson 23help na jutro?. Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić.. Napisz odpowiedzi na pytania w ćw.. Gdzie były te osoby , kiedy zadzwonił telefon ?Ex 13 - Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania wpisując wybrane wyrazy z ramki.. Zamiast zaimka w zdaniu .Utwórz zdania rozkazujące i napisz je w zeszycie.. Czy wiesz, jakie zwierzęta przedstawiają?. Do pomocy wykorzystaj wyrazy z ramki.Otwórz sobie ćwiczeniówkę na str 22: 1) Exercise 9 - napisz a następnie ponumeruj obrazki (wyrazy te pisaliści także wystarczy zerknąć do zeszytu) 2) Exercise 11 - popatrz a następnie napisz zdania.. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Popatrz na obrazki i uzupełnij zdania 0. it's nine o'clock 1 jest duża wskazówka na 3 a mała na 12 troche dalej od 12 w połowie 12 a 1Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników w nawiasach.Użyj czasu Present.. zróbcie mi to zadanie musze opisać mój ulubiony film i aktora prosze mój.. Popraw nieprawdziwe zdania; Popatrz na obrazek.. 0 n o t e b o o k 1 c .. Popatrz na obrazek i uzupełnij zdania.. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.Otwórz podręcznik na str. 92. uzupelnij zdania.Napisz podane czasowniki w czasie present Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa: 3 rozwiązania: autor: mama2 26.9.2010 (19:08) Rozwiąż zadzania 1).Popatrz na dzień z kalendarza amber i napisz co robiła Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa: 3 rozwiązania: autor: kjara8 6.10.2010 (15:10)- Popatrz na obrazki przedstawiające nazwy zawodów (str.45) i powtórz nazwy korzystając z nagrania 2.43. język angielski, 1 gimnazjum, zadanie 6 ze str 60 w ćw..

Napisz zdania w zeszycie.

3 Znajdź i zapisz ukrytą literę.. Napisz zdania o tym , jak spedza swoj dzien ta dziewczyna.. 4 Uzupełnij zdania wyrazami z ramki.. 1 - popatrz na obrazki, podpisz je odpowiednimi wyrazami z ramki; - zad.2 - przeczytaj zdania od 1 do 6, przy każdym z nich napisz a lub b, w zależności do którego obrazka pasują; Strona 51: - zad.. Nie zjadłem śniadania.. 3 - popatrz na obrazek i przeczytaj opisujące go zdania; przy zdaniach prawdziwych napisz Yes, przy fałszywych - No;Ex 9 - Popatrz na zdania, ułóż litery z nawiasów w odpowiedniej kolejności, aby powstały nazwy czynności, następnie dopasuj zdania do obrazków wpisując odpowiednie numery w okienka ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt