Napisz przemówienie skierowane do kolegów i koleżanek

Od tego będzie zależała forma przemówienia.. Stanowi on rozpoczęcie tekstu, a czasami pozwala też zidentyfikować adresata.. Temat 1.. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego i wykaż, że ich przeczytanie może uczynić czytelnika mądrzejszym".Przypomnij sobie, co wiesz na temat przemówienia i zaznacz poprawne odpowiedzi.. Gotowe prace przysyłacie na mój adres mailowy:- Na dzisiejszym egzaminie uczniowie mieli napisać przemówienie skierowane do ko…


Czytaj więcej

Napisz kim dla ciebie jest jezus

To najważniejsze pytanie, które każdy musi sobie zadać.. Zwróćcie uwagę, że Jezus powiedział Piotrowi, kim jest i kim zostanie po tym, jak najpierw zapytał go o siebie.. Ktoś zapyta: a jaka to różnica?. Za kogo Mnie uważasz?. Jest miłością, na którą nie zawsze w pełni zasługuję.. Bohaterowie pierwszego odcinka pt. "Kim jest dla Ciebie Pan Jezus?". Tylko on został powołany do istnienia bezpośrednio przez Jehowę i dlatego nazwano go „jednorodzonym" Synem Boga.Kim jest Jezus?. Czy w takim razie, j…


Czytaj więcej

Opisz jak podzielić dany odcinek w stosunku 1 pierwiastek z 2

Twierdzenie Talesa.🎓 a) x - długość jednej części odcinka AB [w cm] x-2 - długość drugiej części odcinka AB [w cm] (bo j Odpowiedź na zadanie z Matematyka z plusem 8. rysunek obok).Z trzech odcinków można zbudować trójkąt tylko wtedy, gdy suma długości dwóch najkrótszych jest większa od długości najdłuższego.. W grupach głównych okresy występują co osiem kolejnych atomów, co wynika z faktu, że na powłokach elektronowych od drugiej do czwartej mieści się dokładnie 8 elektronów.. 6 Zadanie.. Załó…


Czytaj więcej

Opisz przyczyny i skutki powstawania dziury ozonowej

około 4 godziny temu.. Proces ten może spowodować wyczerpanie tlenu w zbiorniku wodnym.. Wideolekcja.. Proces jej powstawania rozpoczyna się w okolicy sierpnia i trwa do października.. niestety tylko 4 : (.. Ozon w atmosferze jest specjalnym gazem, powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych z udziałem promieniowania ultrafioletowego.. Chlor wchodzi w reakcję z ozonem, tworząc równie aktywny tlenek chloru (ClO) oraz zwykły tlen (O2).8.. -emisja freonu, metanu, tlenków azotu.. Przyczyną tworzenia…


Czytaj więcej

Opisz warunki życia i pracy robotników w xix wieku

Zdarzały się niejednokrotnie wypadki przy pracy.Zatrudnieni nie mieli ubezpieczenia,więc zwalniano ich i przyjmowano innych chętnych do pracy.Właściciele fabryk płacili robotnikom mało,ale ponieważ rąk do pracy nie brakowało,mogli narzucać ludziom swoje .Praca dzieci - zatrudnianie dzieci w każdej pracy, która pozbawia je istotnych składników dzieciństwa, koliduje z ich rozwojem, edukacją lub jest szkodliwa zdrowotnie lub moralnie.. Tego rodzaju praktyki są uznawane za wyzysk przez wiele organi…


Czytaj więcej

Napisz plan wydarzeń na podstawie mitu o tezeuszu i ariadnie

Tytułowy bohater mitu Jana Parandowskiego pt. "Dzieje Tezeusza" był nieustraszony, gdyż porwał Helenę z niewiadomych przyczyn.Napisz współczesną wersję mitu o Tezeuszu i Ariadnie.. Tezeusz wchodzi do labiryntu 5.. Ucieczka lub małżeństwo Tezeusza.. Inna wersja planu pisze: 23 marca, 2020 o 10:08 am 1.. Wojna z Amazonkami.. Ojciec dziecka, król Tyndareos, naszedł z armią na Ateny pod nieobecność Tezeusza.. Temat: Spotkanie z podmiotami szeregowym i domyślnym.. 2-3 Lekcja.. nić ariadny mit, opowi…


Czytaj więcej

Napisz jaką rolę odegrała w wojnie trojańskiej helena

Było jasne, że zgromadzone wokół stołu boginie będą sobie rościć prawo do .Parys (także Aleksander, gr.. Miał on dostać od każdej bogini jakiś dar, w razie, gdyby wybrał właśnie ją.. Uchodził za syna Priama i Hekabe.Był bratem Hektora, Deifobosa i Kasandry oraz ukochanym królowej Sparty - Heleny.. Na kilka dni przed porodem jego matka miała sen, że „wydała na świat żagiew płonącą, od której spłonęło całe miasto".Przedstaw historię wojny trojańskiej.. 2017-11-20 17:06:48; Jaką rolę w historii Po…


Czytaj więcej

Napisz charakterystykę najlepszego kolegi

Nasi rodzice także się zaprzyjaźnili.. Wszystkiego najlepszego z okazji .. urodzin życzy kolega.1.. Użyj 5 orzeczeń czasownikowych i 5 imiennych.. Byś miał życie nudne, słabe, Za kochankę starą babę, Złych przyjaciół, podłe mienie, Brzuch pustawy i kieszenie, A kłopotów - nikt nie zliczy.. Jesteśmy przyjaciółmi od przedszkola.. Użyj 5 orzeczeń czasownikowych i 5 imiennych.Napisz krótką (ok. 10 zdań) charakterystykę swojego najlepszego kolegi (koleżanki).. Poznałem ją na moim osiedlu.Charakterys…


Czytaj więcej

Opisz małą improwizację

Dzikości, która poprowadzi ich ku krwawej zemście.Konrad, jako figura idealnego, romantycznego poety, posługiwał się również chętnie improwizacją, w czasie której mógł dać upust swojemu natchnieniu i pod wpływem chwilowego napływu weny wygłosić niezwykle przejmujący monolog.. Składają się na nią rozmowy więźniów, opowiadanie Jana Sobolewskiego, trzy pieśni więźniów, mała improwizacja Konrada.. Polecane teksty: 85% W oparciu o mit o Prometeuszu oraz na podstawie „Wielkiej Improwizacji" III cz. „…


Czytaj więcej

Utwórz nowy dokument tekstowy i zapisz wzory

Nowy dokument zostaje utworzony na podstawie domyślnego szablonu dla dokumentów tekstowych.Kliknij tutaj, 👆 aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Utwórz nowy dokument tekstowy, i korzystając z edytora równań, zapisz wzory wraz z przykładami.. Kliknij ją .W programie Word kliknij Menu Plik, a następnie kliknij pozycję Nowy.. Wybierz Menu Plik, a następnie wybierz Zapisz.. .Przejdź do pozycji Plik > Nowy z szablonu.. Plik zapisz pod nazwą Wzory.. Pracuj niezależnie od tego, czy masz połączenie z i…


Czytaj więcej