Napisz opowiadanie które zakończysz refleksją nie była to dobra decyzja

Czasami jesteśmy normalnymi ludźmi, a kiedy indziej udajemy kogoś, lecz nie zawsze jest to dobre.. Nie wróżyło to nic dobrego.. Uczniowie decydujący się napisać opowiadanie mają dużą swobodę w wyborze środków, których mogą użyć, powinni .Tata poszedł do wypożyczalni samochodów i pożyczył wóz, którym pojechaliśmy do tego miasta.. Kluczem do sukcesu jest dobry pomysł - oryginalny i pozwalający uniknąć kopiowania wielokrotnie wykorzystywanych koncepcji.. W pamiętniku pojawiają się opisy uczuć, prz…


Czytaj więcej

Opisz polski wkład w rozwój nauki w europie w okresie renesansu

Oczywiście przemiany te nie nastąpiły z dnia naPodsumowując informacje dotyczące kultury wieków średnich w Polsce, musimy pamiętać, że odegrała ona istotną i bardzo ważną rolę w procesie kształtowania państw europejskich.. Zygmunt I sprowadził w 1502 r. do Krakowa, prawdopodobnie z Węgier, pierwszy w Polsce renesansowy zespół roboczy architektoniczno- rzeźbiarski, który .Renesans w Europie.. W związku z tym, wielu polskich naukowców opuściło ojczyznę i za granicą prowadziło swoje badania.. Niek…


Czytaj więcej

Przeczytaj wiersz i przypomnij reguły ortograficzne dotyczące pisowni podkreślonych wyrazów

pokaż więcej.. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zasady dotyczące pisowni rz i ż. Rz piszemy, gdy w wyrazach wymienia się na r, np.: rowerzysta - rower, na komputerze - komputer, dworzec - dworca.. Rz piszemy w .Zasady dotyczące pisowni ó i u. Uzupełnij s. 87 i 89 w zeszycie ćwiczeń.. Podkreśl wyrazy z literką „ó" i wypisz je.. U piszemy w zakończeniach rzeczowników: .. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany prze…


Czytaj więcej

Napisz dwie kilkuzdaniowe historyjki w których wykorzystasz wyrazy

Dlatego zawsze po zamknięciu okna dbaliśmy o to aby wyciągnąć z niego klamkę.. Zdarza się, iż muszę przeprowadzić lekcję z całą .. zastępują rysunek brakującego w zdaniu wyrazu odpowiednim wyrazem, któryNapisz wstep opowiadania na podstawie podanych zdjec; Napisz dlaczego podoba ci się książka hobbit; Napisz która cecha budowy wyróżnia komórki bakteryjnej wśród innych komórek; Napisz dwie kilkuzdaniowe historyjki w których wykorzystasz; Wstęp do rozprawki o cierpieniu; Ostatnio wyszukiwane.. Op…


Czytaj więcej

Opisz właściwości fizyczne cieczy

), ciągłości strugi (4 pkt.. Nawet wypicie niewielkiej ilości może doprowadzić do ślepoty, paraliżu, a co gorsza do śmierci.. Charakteryzuje się tym, że trudno zmienia objętość, za to nadzwyczaj łatwo kształt.. ), a2) sformułować prawa: Pascala (4 pkt.. bezbarwna ciecz; dymi na powietrzu; temperatura wrzenia 86°C; gęstość 1,50 g/cm 3Właściwości fizyczne cieczy i gazów Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Poniższy diagram fazowy tlenku węgla(IV) przedstawia wartości temperatury i ciśnienia, w k…


Czytaj więcej

Napisz kartkę z dziennika bilba w której opowiada on o jednej przygodzie

Witam Cię mój pamiętniku.. W pamiętniku pojawiają się opisy uczuć, przeżyć; refleksje - nie tylko suche fakty.Wypowiedź kierujesz z zasady sam do siebie, ponieważ pamiętnik nie jest przeznaczony dla niczyich oczu.. Nie byłem zgodny co do umowy.. Opowiadam o ważnych dla mnie wydarzeniach z tego dnia.. Prace, ściągi i gotowce na studia.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Strach mnie ogarnął kiedy przychodziła mi na myśl walka …


Czytaj więcej

Opisz szkodliwe działanie rtęci

Szkodliwe działanie rtęci jest bardzo trwałe, ponieważ związki rtęci łącza się z enzymami.Pierwiastki toksyczne - pojęcie toksyczności odnosi się do substancji, których oddziaływanie zaburza funkcjonowanie komórek.. Rozpuszczalniki i substancje odtłuszczające: Mogą one wywołać zapalenie skóry wskutek rozpuszczenia naturalnego tłuszczu znajdującego się na skórze.Piktogramy określające rodzaj zagrożenia, piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia - oznakowania niebezpiecznych substancji chemicznych …


Czytaj więcej

Napisz w punktach historie jacka soplicy

Dziękuję!. Miłość młodego Soplicy do Ewy - córki Horeszki 3.. Jacek Soplica - awanturnik i paliwoda, który potrafił zjednywać sobie ludzi.. Gerwazy czynił bowiem wszystko, by Hrabia poczuł się prawdziwym Horeszką i zapałał nienawiścią i chęcią zemsty do Sopliców.. Poznał córkę Stolnika i zakochał się w niej z wzajemnością.. Mężczyzna zostaje obwołany zdrajcą, przez co zmienia nazwisko na Robak i wstępuje do zakonu.. Wziął nawet ślub z ubogą szlachcianką, lecz nadal pamiętał Ewę.Jacek Soplica mi…


Czytaj więcej

Opisz krótko jak wyglądał i jakimi cechami wyróżnia się twoja przyjaciółka

Jensena.1.Przedstawienie postaci .. W XV wieku szlachta doprowadziła do ograniczenia prawa opuszczania wsi przez chłopów.Typy sylwetki mogą być pomocne w kwestii doboru właściwej garderoby.. - w dzień chodzi w mundurku szkolnym - wieczorem i w nocy chodzi w piżamie - ma ulizane włosy - jest niski 3.Cechy .. Natomiast kontakty osobowe z krewnymi są ograniczone do najbliższych członków rodziny.. W budowaniu obozu brała udział prawie większość żołnierzy.. Wiedziała, że pokój jest większy od niej, …


Czytaj więcej

Opisz warunki pracy robotników przemysłowych w pierwszej połowie xix wieku

Fabryki mieściły się zwykle w źle oświetlonych, nieogrzewanych i niewietrzonych halach.. A opisywał Paryż- centrum ówczesnego świata, a nie tereny wiejskie.Źródło 2.. Nowe idee: Nowe idee - notatka ; Temat 5.. Przykładowo w Anglii liczba ludności wzosła z 7,7 milionów (w 1760 r.) do 21 milionów w połowie wieku XIX, a zatem w ciągu blisko stu lat uległa potrojeniu.W pierwszej połowie XIX wieku najgorzej sytuacja wyglądała w zaborze austriackim.. poleca 70 % 1581 głosów.. Był on także ostatnim mi…


Czytaj więcej