Napisz czym różnią się między sobą nukleotydy dna i rna

Zarówno kobiety jak i mężczyźni są przedstawicielami tego samego gatunku, homo sapiens, człowieka.Gatunki polimerazy RNA .. Główna różnica między tymi substancjami polega na tym, że zawierają różne rodzaje zasad azotowych i węglowodanów pentozy, które określają ich różne funkcje w komórkach istot żywych.W DNA pentoza jest deoksyrybozą; w RNA jest to jednak ryboza.. RNA jest niezbędny do replikacji DNA, gdyż polimeraza DNA przyłącza nukleotydy do starterów RNA, uprzednio zsyntetyzowanych przez …


Czytaj więcej

Napisz profesjonalna akcje rp

Akcje przywoławcze.. Musi być to historia normalnego człowieka która np: chodzi do pracy.. W ramach tych generalnych linii każdy z ministrów prowadzi swój resort samodzielnie i na własną odpowiedzialność.. Pytania i Odpowiedzi pomogą użytkownikom serwisu w poprawnym korzystaniu i cieszeniu się z nowo zakupionych produktów.Kreator CV to bezpłatne narzędzie pozwalające na przygotowanie profesjonalnego i skutecznego życiorysu.. Zakładanie firmy.. Pojawia się ono często na testach.. Porady na foru…


Czytaj więcej

Opisz emocje i przeżycia janka muzykanta

1, 2 i 4 - oraz zewnętrzne oznaki świadczące o emocjach przeżywanych przez chłopca (np. zmiany zachowania).Streszczenie "Janko Muzykant" Henryka Sienkiewicza.. Powszechnie uważano, że jest niezbyt rozgarnięty.. Był wątły, słaby i chorowity.,,Chudy był zawsze i opalony, z brzuchem wydętym, z zapadłymi policzkami ; czuprynę miał konopną, białą prawie i spadającą na jasne wytrzeszczone oczy" -tak pisze o nim autor.Janko Muzykant - streszczenie, W ubogiej wiejskiej chacie przychodzi na świat wątły …


Czytaj więcej

Wymień i opisz krótko typy rolnictwa pierwotnego

Rolnictwo tego typu zachowało się na obszarach lasów tropikalnych Afryki, Ameryki Południowej, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii.TYPY ROLNICTWA: Rolnictwo ekstensywne w krajach słaborozwinietych:-odłogowo-żarowa-koczownicza-asortyment roślin ubogi-niewielkie nakłady rolnictwa-towarowość niska-hodowla; wypas bydła-małe wykształcenie-niewielkie ilości produkcji np.Formy uzytkowania ziemi: -gronty orne.. W krajach gdzie występujeten typ rolnictwa zwykle obserwujemy znikomy odsetek ludzi zatrudn…


Czytaj więcej

Odczytaj z wykresu funkcji f zbiory rozwiązań nierówności f(x) 2

Zadanie 13 Wyznacz wzory funkcji g i h. Naszkicuj ich wykresy i odczytaj argumenty, dla których te funkcje przyjmują .funkcja f dana jest wzorem f(x)=-2/x Paula: Funkcja f dana jest wzorem f(x)=−2/x.. Jedno praktycznie rozwiązałam, ale nie wiem czy to o to chodzi.. ​ Zbiór rozwiązań tej nierówności to możemy zapisać jako R \ {7} ​.. Jeśli mamy podany wzór funkcji, to możemy obliczyć wartość, jaką przyjmuje funkcja dla dowolnego argumentu \(x\).Wita…


Czytaj więcej

Napisz nazwy substancji oznaczone literami a-c i słowny zapis reakcji

Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.a) Napisz nazwy substancji oznaczonych na schemacie literami (X−Z).. Podaj nazwę reakcji chemicznej oznaczonej cyfrą 1. tłuszcz + X 1 enzymy Y + glicerol + O 2 2 X + Z + energia X - Y - Z - Nazwa reakcji chemicznej oznaczonej cyfrą 1: b) Uzupełnij słowny zapis procesu zmydlania tłuszczu.. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych oznaczonych cyframi : 1, 2, 3.Uzupełnij schemat reakcji.. Napisz nazwy substancji oznaczonych …


Czytaj więcej

Napisz krotkie zaproszenie

Niestety, z bólem serca, nie będę mógł się pojawić na uroczystości ze względu na zaplanowany wyjazd służbowy.Napisz e-mail do zaproszenia na spotkanie; 15 Jul.. Zaproszenie to krótka forma pisemna, której zadaniem jest poinformowanie adresata, że nadawca zaprasza go do przyjścia w jakieś miejsce.. Propozycje tekstów na zaproszenia urodzinowe 1.. Brakuje miejsca.. Edytuj pliki .Tu napisał Balladynę, Lillę Wenedę, Mazepę i poemat dygresyjny Beniowski.. Wzór 19.. · Karta z wydrukowanym tekstem zaw…


Czytaj więcej

Opisz dlaczego doszło do powstania kościuszkowskiego

1 Powstanie 2 Ustrój 3 Złoty wiek 4 Kryzys 5 Ciekawostki 6 Źródła Za datę powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów uznaje się rok 1569, kiedy Polska i Litwa na mocy unii realnej zawartej w Lublinie utworzyły nowe .Jak doszło do III rozbioru Polski ?. Przyczyną rozpoczęcia walk stał się II rozbiór Polski oraz groźba następnego podziału .Podczas negocjacji starano się dojść do kompromisu, jednakże litewscy magnaci, byli sceptyczni w stosunku do zawarcia unii i 1 marca opuścili Lublin przerywając…


Czytaj więcej

Napisz charakterystykę bohatera literackiego który kierował się najważniejszą dla siebie

Uczniowie gimnazjów mogli zobaczyć to pytanie najwcześniej o godzinie 11:00, podczas oficjalnego rozpoczęcia egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.Charakterystyka bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru.. Najwyższą wartością w jego życiu była miłość do żony i córki.Charakterystyka bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, gdy dokonywał życiowego wyboru, to najwyżej punktowane zadanie egzamin…


Czytaj więcej

Napisz co działo się w kulturze w okresie renesansu karolińskiego

Kultura średniowiecza dzieli się na 2 okresy: romański i gotycki Okres romański W okresie tym zachodzą wielkie zmiany w kulturze i sztuce - chrześcijański Zachód powoli wychodził z okresu barbaryzacji spodowodowanej upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i najazdami germańskimi.. Charakteryzował się odrodzeniem tradycji antycznej, co w szczególności było widoczne w architekturze.. O .Kolejno: w rozdziale pierwszym opisałem upadek Cesarstwa Zachodniego oraz jego kulturę, w rozdziale drugim przedstawiłem …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt