Dopisz do nazwy surowca mineralnego odpowiedni numer z mapy

Drawsko, Wigry, Roś, Gopło, Nidzkie, Wielimie, Jeziorak, Lubie, Niegocin, Mamry.. Batian, Kilimandżaro, Nairobi, Jezioro Wiktorii, Masajowie, Lamu, Rezerwat Masai Mara, Mombasa, Mursi, .. 19 Połącz nazwę surowca mineralnego z nazwą kraju, na którego obszarze jest on .sól kamienna i sól potasowa - powstanie złóż tego surowca wymaga obecności morza i ciepłego klimatu, co miało miejsce w permie (era paleozoiczna) i trzeciorzędzie (era kenozoiczna); sól kamienna uchodzi za jeden z najstarszych suro…


Czytaj więcej

Napisz charakterystykę bohatera z lektury obowiązkowej który w swoim życiu kierował się mądrością

Nie zawahał się, gdy wezwano go do .Spotkanie bohatera Zemsty z innym bohaterem - przykłady.Napisz opowiadanie o spotkaniu jednego z bohaterów Zemsty z bohaterem innego utworu literackiego, w czasie którego jeden z nich przedstawi najśmieszniejszą sytuację ze swojego życia.Zapoznaj się z tematem lektury.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Pierwsza postać o jakiej pomyślała…


Czytaj więcej

Opisz jedną chorobę genetyczną sprzężoną z chromosomem x recesywną

W przypadku tej choroby jest to mało prawdopodobne, ponieważ mężczyźni umierają bardzo młodo.. Zwykle choroba nie obniża ostrości obrazu.X, u mężczyzn - jednego chromosomu X i jednego chromosomu Y.. Aby choroba ujawniła się u kobiety, oba chromosomy X muszą posiadać recesywny allel (kobieta musi być homozygotą, heterozygotyczna kobieta jest nosicielką), natomiast choroba ujawnia się u mężczyzn gdyż posiadają oni tylko jeden .Hemofilia jest chorobą genetyczną, dziedziczoną recesywnie i związaną …


Czytaj więcej

Przypisz nazwy zwierząt sowa skowronek

Odpowiedz.. na święty Wit, słowik cyt; nie urodzi sikora słowika; sokół .. Dziecko nazywa zwierzęta, określa, czy są one ptakami, ssakami czy .Zostaw go do królestwa zwierząt, aby przynieść nam jakieś niezwykłe i zabawa-powiedzieć nazwy niektórych grup zwierząt.. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy człowieka nazywamy „kołkiem", „młotkiem", „małpą", „osłem" lub „żmiją".hasło: skowronek (dodawanie i odejmowanie do 10) Łamigłówki - Zwierzę miesiąca bocian, dzięcioł, kaczka, kanarek, kura, papuga…


Czytaj więcej

Ustal symbol chemiczny pierwiastka który ma 6 elektronów walencyjnych i 3 powłoki elektronowe

Zobacz rozwiązanieAtom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową elektronów walencyjnych.. Ustal symbole pierwiastków chemicznych chemicznych X i Y.Masa atomowa pierwiastka chemicznego X jest dwukrotnie większa od masy atomowej pierwiastka chemicznego Y. Elektrony w atomie pierwiastka chemicznego Y są rozmieszczone w dwóch powłokach elektronowych, a w jego powłoce walencyjnej stało się 5 elektronów.. s (l = 0): 2 elektronyp (l = 1): 6 elektronówd (l = 2): 10 elektronówf (l = 3): 14 elektr…


Czytaj więcej

W imieniu dyrektora teatru napisz informacje o zakazie

Prośbę swą motywuję tym, że chcielibyśmy, aby nasz spektakl oddawał w .Częściej spotyka się konstrukcję p.o. dyrektora, mniej tradycyjną i pewnie dlatego akceptowaną z pewnymi zastrzeżeniami.Nowy słownik poprawnej polszczyzny daje pierwszeństwo konstrukcji p.o. dyrektor.. Podręcznik Jutro pójdę w świat 5.. Był wówczas m.in. pomysłodawcą umieszczenia na frontonie budynku teatru monumentalnej rzeźby Kwadrygi Apollina (2002) [4] .Pismo oficjalne- podanie do dyrektora teatru o wypożyczenie rekwizy…


Czytaj więcej

Opisz osobę którą cenisz

2017-09-11 17:12:20 Opisz przykład ufającej osoby chrystusowi ?. Weryfikacja tekstu odbywa się na następujących poziomach:Zadanie: opisz swoją przyjaciółkę podkreślając jej cechy za Rozwiązanie:oto one chciałabym przedstawić moją koleżanke nazywa sie ewelina ma 12 lat i interesuje sie malarstwem,przyrodą,i muzyką ma długie bląd włosy,niebieskie oczy i jest wysoka lubi spagetti i sałatki w przyszłości chce zostać malarką albo piosenkarką cenie ją dlatego ,że ma dobre serce jest uprzejma .Opisz o…


Czytaj więcej

Ojczyste krajobrazy opisz co widzisz na wybranej fotografii

Taką właśnie technikę pokazujesz Ty, natykając się na najróżniejsze krajobrazy i zwykłe rzeczy potrafisz pokazać to w sposób bardzo godny uwagi.The Frame uczy się, co lubisz, i automatycznie rekomenduje prace, które z przyjemnością zobaczyłbyś na swojej ścianie.. Fotografując staram się pokazać to czego ludzie na co dzień nie widzą.. wtym opisie musi być -przymiotniki opisujące-przymiotniki oceniajace -wyrazy które określają położenie elemętów krajobrazów wzgleędem siebie: na pirwszym planie po…


Czytaj więcej

Napisz sprawozdanie z zawodów sportowych w pływaniu wpisz nazwiska i imiona zawodników

Dokumentacja XVIII-wiecznych realiów Francji poraża naturalizmem.. Największa strona sportowa w Polsce - oficjalny serwis Przeglądu Sportowego.. W dniu tym wszyscy uczniowie są zwolnieni z zajęć lekcyjnych.. Jest 26 linijek to na 13 linijek, ale jeśli chcecie to możecie więcej.Sprawozdanie z zawodów sportowych.. Rozgrywki grupowe przeprowadzono systemem „każdy z każdym" do dwóch wygranych setów.Napisz sprawozdanie z zawodów sportowych , które odbyły się w twojej szkole.. Cieszył się z niego tak…


Czytaj więcej

Opisz przyczyny przebieg i skutki wojny domowej w rosji

W 1774 roku zawarto korzystny dla Rosji pokój w Kuczuk-Kajnardzi.odnosiła Rosja w wojnie z Rzeczypospolita w 1654 r. w Rzeczypospolitej istniała opozycja wobec króla Jana Kazimierza Wazy.. b. Przebieg.. Magnaci, którzy znale źli si ę w opozycji uwa żali, że dzi ęki pomocy szwedzkiej uda si ę odzyska ć ziemie, które Rzeczypospolita ju ż utraciła w wojnie z Rosj ą.a) Przyczyny.. Armia rosyjska odniosła szereg sukcesów zarówno na lądzie jak i morzu.. Z kolei syryjscy powstańcy są oskarżani o powią…


Czytaj więcej