Napisz program obliczający pole trapezu o bokach a i b oraz wysokości h

Wartości zmiennych a, b, h wprowadzaj z klawiatury.. Wyniki obliczeń i odpowiednie komunikaty wyświetl na ekranie.. Powyższy wzór na pole prostokąta wykorzystamy w zadaniu.. Dane są dwa punkty i .Są one wierzchołkami trójkąta .O wierzchołku wiadomo, że znajduje się na okręgu o równaniu .. Znajdź wzór funkcji , za pomocą której możemy obliczyć pole trójkąta , gdy znamy pierwszą .. W programie ma być zastosowana instrukcja if, else ifNiech dany będzie trapez o podstawach długości a i b i wysokośc…


Czytaj więcej

Pomyśl sobie

😆)Pomyśl o Sobie.. Więcej na 3 razy, uśmiechnij się do kogoś z domowników, przytul się do kogoś, zamknij oczy i wyobraź sobie swoje bezpieczne miejsce, posłuchaj swojej ulubionej piosenki, obejrzyj zabawny filmik w internecie, pomyśl o 3 miłych sytuacjach, które spotkały cię w dniu dzisiejszym, pooglądaj zdjęcia sprzed kilku lat - powspominaj , zaproś kogoś do tej zabawy, zapisz na kartce 5 .Jak stać się zdolną i inteligentną, gdy niczego takiego nie wyniosło się z domu?. Pomyśl o Sobie.. Jak…


Czytaj więcej

Napisz rozprawkę na temat jana kochanowskiego

Zasadniczo wstęp możemy napisać dwojako.. Najwybitniejszy twórca polskiego Renesansu.Jan Kochanowski (ur. ok. 1530 w Sycynie, zm. 22 sierpnia 1584 w Lublinie) - polski poeta epoki renesansu, tłumacz, prepozyt kapituły katedralnej poznańskiej w latach 1564-1574, poeta nadworny Stefana Batorego w 1579 roku, sekretarz królewski Zygmunta Augusta, a następnie wojski sandomierski w latach 1579-1584.Uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie .Napisz trzy wstępy do pracy, k…


Czytaj więcej

Opisz wewnętrzne podziały stanu szlacheckiego

Podczas odnowienia unii w Horodle (1413) polskie rody rycerskie przyjęły do swych herbów rody litewskie.Kultura szlachecka w Polsce Szczegóły Kategoria: Kultura i tradycje ludowe.. Rejestracja.. Logowanie.. Na uwagę zasługuje fakt, że o wszystkich decyzjach ważnych dla kraju decydowała grupa szlachecka.Równie istotnym składnikiem szlacheckiego życia i kultury były zwyczaje, które wzbogacały ich codzienne życie i dostarczały rozrywki.. Kultura tej grupy społecznej - styl życia i światopogląd - t…


Czytaj więcej

Napisz opowiadanie o kotku

Rodzice od razu pojechali kupić zwierze.. Mały już śpi w połowie.. Gratuluję Ci cierpliwości, do rozwiązania tak długiego quizu.. * 2011-10-03 20:57:37W dzieciach drzemią przeróżne talenty.. Uważali, że zwierzęta robią straszny bałagan i wymagają zbyt dużo uwagi, a oni przecież nie mają na to czasu.. Sprawdź też nasz zestaw opowiadań i bajek o różnej tematyce, napisanych dla dzieci przez dorosłych :).Osoba o nicku skeletorr (prawdopodobnie kobieta) napisała list do swojej kotki Audrey, w któr…


Czytaj więcej

Napisz czym jest dla ciebie eucharystia

Jaka jest katolicka definicja Eucharystii?. Otóż Sakrament Eucharystii jest dla mnie najważniejszym ze wszystkich sakramentów Kościoła Świętego.. niechrześcijanie i niewierzący Pomoc Różne Zagrożenia duchowe Napisz coś o .Jest on nazwany sakramentem przebaczenia, ponieważ poprzez rozgrzeszenie udzielone przez kapłana Bóg daruje pokutnikowi przebaczenie i pokój.. Uczyniłem to z miłości.. Co więcej, Eucharystia - jej rytuały, gesty i słowa - są "nieinwazyjne", .. Samą zaś Eucharystię .5.. Wydarze…


Czytaj więcej

Opisz sytuację państwa polskiego po śmierci bolesława chrobrego

1000 - zjazd w Gnieźnie, cesarz Otton III przybył do grobu św. Wojciecha.Po śmierci Mieszka władze w państwie polskim objął Bolesław zwany Chrobrym.. Kazimierz Odnowiciel.. W 1135 r. musiał Bolesław złożyć Lotarowi III, cesarzowi niemieckiemu, hołd lenny z terenu Pomorza.. W chwili śmierci ojca, w wieku 26 lat, Bolesław miał już trzecią żonę.. Na mocy ustawy sukcesyjnej Bolesława kraj podzielony został na dzielnice.Pokazało to panowanie syna Bolesława Chrobrego, Mieszka II oraz kilka lat bezkró…


Czytaj więcej

Napisz charakterystykę bohatera literackiego który kierował się

Takiego, który spełnia ustalone już warunki: jest bohaterem utworu literackiego, wybierał wyższe wartości niż wygodne życie czy przetrwanie i….. Wie, że gdy będzie zbytnio zbliżał się do Słońca wówczas roztopi się wosk, którym zlepione są skrzydła.. Pierwsza postać o jakiej pomyślałam to Jurand ze Spychowa.. Aby przeforsować swoje racje, nie waha się posunąć się nawet do przekupstwa.. (Antygona) Współczesne kino lansuje bohaterów „supermanów", obdarzonych nadprzyrodzonymi możliwościami i siłą, …


Czytaj więcej

Napisz ogłoszenie prasowe o zatrudnieniu latarnika

Ogłoszenie to krótka i treściwa forma pisemna, która służy podaniu do publicznej wiadomości jakiegoś faktu czy informacji.Ogłoszenia zawiadamiają np. o mającej się odbyć wystawie malarstwa, o zgubieniu przez autora telefonu, o zaginięciu psa, o znalezieniu przez autora kluczyków samochodowych itp.Napisz ogłoszenie prasowe o zatrudnieniu ogrodnika , który dbałby o lipę opisaną w wierszu Jana Kochanowskiego .. To sprawi, że później unikniesz wielu nieporozumień.. W ogłoszeniu zamieść informację d…


Czytaj więcej

Napisz email do nauczyciela języka polskiego z prośbą o wyjaśnienie trudnego dla ciebie zagadnienia

Po formule pożegnalnej nie stosujemy przecinków.Opinia nauczyciela o dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - przykład .. W oficjalnych e-mailach dobrze pokusić się o bardziej formalne zakończenie, np. "z wyrazami szacunku" lub "z poważaniem".. Poziom podstawowy - wymagania ogólne: Zdający powinni: - rozumieć najważniejsze treści i intencje zawarte w tekstach pisanych i wypowiedziach mówionych, dotyczące tematów związanych z życiem codziennym, cz…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt