Opisz problemy współczesnego świata

Globalne ocieplenienie 3.. Zobacz jakie teraz świat ma problemy, nawet jeśli myślisz, że wiesz o nich już wszystko.Rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody właściela serwisu zabronione.Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Wymień …


Czytaj więcej

Opisz obraz alegoria marności świata

Malowidło doskonale ukazuje .. Lewa strona, czyli alegoria życia doczesnego - zepsutego i niedoskonałego, przedstawia m. in.. Ważnym tematem w sztuce XVII wieku był również motyw vanitas - czyli śmierci i przemijania.. uwięzionego ptaka (utrata wolności), pustą beczkę (wyraźnie sugeruje powierzchowność, brak głębszego sensu), mężczyznę i kobietę (wielka waga .5.. Daniel Naborowski „Cnota grunt wszystkiemu" 8.. W katalogu sprzedaży z 1699 roku płótno to zostało uznane za przedstawienie Nowego Te…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt