Napisz pytania z przymiotnikami w stopniu wyższym następnie napisz zgodnie z prawdą krótką odpowiedź

Dlatego też stopniowanie przymiotników jest jednym z najłatwiej i najchętniej przyswajanych elementów gramatyki językowej.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Nieodmienne części mowy: 1.. Tom - rozwiązanie zadaniaPrzymiotnik - część mowy określająca cechy istot żywych, rzeczy, zjawisk, pojęć i stanów.. Pytania i odpowiedzi.. Rozwiązania zadań.. Wybrana książka: Brainy 5.. I Korzystając z Pańskich przykładów: szybki — szybszy …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt