Opisz atrakcje turystyczne niziny mazowieckiej

Magazyn plików.. Uprawia się tu żyto,owies i ziemniaki.Krajobraz Niziny Mazowieckiej urozmaicone jest przez wydmy śródlądowe ,utworzone przez wiatr kilkanaście tysięcy lat temu .Obszar Niziny Mazowieckiej w przeważającej części zajmują tereny uprawne.. Nizina Mazowiecka to kraina położona w środkowo-wschodniej Polsce, a dokładniej - we wschodniej części Nizin Środkowopolskich, u zbiegu Wisły, Narwi oraz Bugu.. Najmniej zróżnicowana rzeźba to środkowa część regionu, tutaj bowiem .NIZINA MAZOWIEC…


Czytaj więcej