Opisz choroby chromosomowe

Ze względu na jej przyczynę: a) samoistna b) indukowana - wywołana przez człowieka pod wpływem mutagenów 2. .. Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.. Są to zespół Wolffa-Hirshhna, zespół kociego płodu, częściowa choroba trisomii na krótszym ramieniu chromosomu 9, a także kilka innych.. Ta choroba została odkryta w 1963 roku.Zespół Downa to zespół wad wrodzonych, wywołany nieprawidłową liczbą chromosomów.. Współcześnie stosuje się bardziej określenie "choroba Huntingtona" niż…


Czytaj więcej

Opisz chromosomy homologiczne

Chromosomy zbudowane są głównie z silnie barwiącej się chromatyny , w której skład wchodzą długie cząsteczki kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA, kwasy nukleinowe ) oraz białka (głównie histonowe) i kwas rybonukleinowy (RNA).1)BUDOWA CHROMOSOMU Składa się z ramion rozdzielonych- centromerem.Podłużnie podzielony jest na dwie połówki- chromatydy.Każda chromatyda zawiera pojedynczą, bardzo długą cząsteczkę DNA.. Oznacza to, że homologiczne chromosomy mają te same geny, które są ułożone w tej samej…


Czytaj więcej

Opisz rodzaje chromosomów

Oprócz tego w przebiegu choroby występuje szereg zaburzeń w budowie i funkcjonowaniu organizmu.. Eponim pochodzi od nazwiska brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa, który opisał go w 1866 roku.Występowanie trisomii chromosomu 21 opisane zostało w 1959 r. Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze .Rodzaje mutacji: - genowe (punktowe) - zachodzą na odcinku DNA krótszym niż jeden gen; polegają na zmianie właściwej sekwencji nukleotydów (zamianie, wycięciu lub wstawieniu par pojed…


Czytaj więcej

Opisz budowę chromosomu. wyjaśnij dlaczego przed podziałem są w nim dwie cząsteczki dna

Komórki prokariotyczne są to komórki małe (wymiary rzędu kilku mikrometrów).. Matura 2012, biologia, poziom rozszerzony - arkusz.. Każda podjednostka składa się z pięciowęglowego cukru - deoksyrybozy, do której w pozycji 5ʾ dołączona jest grupa fosforanowa, a w pozycji 1ʾ jedna z .Interfaza razem z podziałem, który zachodzi po niej, składają się na cykl komórkowy, lub też cykl życiowy komórki.. około 2 godziny temu.. Cząsteczka DNA jest liniowym i nierozgałęzionym polimerem utworzonym z podjedn…


Czytaj więcej

Opisz jedną chorobę genetyczną sprzężoną z chromosomem x recesywną

W przypadku tej choroby jest to mało prawdopodobne, ponieważ mężczyźni umierają bardzo młodo.. Zwykle choroba nie obniża ostrości obrazu.X, u mężczyzn - jednego chromosomu X i jednego chromosomu Y.. Aby choroba ujawniła się u kobiety, oba chromosomy X muszą posiadać recesywny allel (kobieta musi być homozygotą, heterozygotyczna kobieta jest nosicielką), natomiast choroba ujawnia się u mężczyzn gdyż posiadają oni tylko jeden .Hemofilia jest chorobą genetyczną, dziedziczoną recesywnie i związaną …


Czytaj więcej

Opisz budowę chromosomu. wyjaśnij dlaczego przed podziałem są w nim 2 cząsteczki dna

Podczas podziałów tworzą się z nich pałeczkowate, wydłużone struktury, które można dostrzec w mikroskopie optycznym.. Chromatydy są ze sobą złączone w centromerze (przewężenie pierwotne).. Pytania i odpowiedzi.. W budowie chromosomu można wyróżnić:-ramiona-chromatydy - połówki chromosomuChromosom ‒ to struktura wewnątrzkomórkowa będąca nośnikiem informacji genetycznej.. W procesie transkrypcji powstaje cząsteczka RNA.. W budowie nefronu gdzie zachodzi filtracja kłębuszkowa i powstaje mocz pierw…


Czytaj więcej