Opisz postawę kozaków rejestrowych we wspomnianej bitwie

Od zmierzchu 3 lipca do końca bitwy niektóre chorągwie przebyły łącznie ponad 100 kilometrów.. Ze strony magnaterii i szlachty ugodę podpisał kniaź Konstanty Ostrogski, w imieniu zaś Kozaków rejestrowych - Krzysztof Kosiński.Jednak w kolejnej bitwie z Portą Kozacy, zachęceni obietnicami królewskimi, wystawili armię liczącą ok. 25 000 ludzi i walnie przyczynili się do klęski wojsk sułtańskich .. Po nocach śniły mi się owczarki niemieckie, rottweilery, czasem bernardyny.. Przegrana zmusiła ich do…


Czytaj więcej