Opisz cechy osoby przedsiębiorczej

- Osoba przedsiębiorcza jest: kreatywna, asertywna, zaradna - Pytania i odpowiedzi - PP .. Scharakteryzuj postawę esesmanów.. Jest to ważna cecha dość widocznie rozróżniająca ludzi.. Podziel się na Facebooku.. Umie się ona dostosować do zmieniających się okoliczności, wykorzystuje nadarzające się szanse i potrafi dostrzec zagrożenia.Jest świadoma ryzyka i stara się go ograniczyć, ale nie boi się podejmować odważnych decyzji, gdy tego wymaga .🎓 Wypisz cechy osoby przedsiębiorczej.. Osoby przedsi…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt