Napisz dlaczego najazd szwedzki na polskę rozpoczęty w 1655 roku nazywa się potopem

Wojna ze Szwedami toczyła się równolegle z wojną polsko-rosyjską 1654-1667 znaną jako potop rosyjski.. Przygotuj się do klasówki i sprawdzianu.Jeszcze na początku XVII stulecia za jej sprawa gromiliśmy Szwedów.. Formalnie zakończył go pokój w Oliwie zawarty w 1660. .. historyczny, historycznie najazd Szwecji na Polskę w 1655 roku w czasie II wojny północnej +2 definicje .. Pół wieku później husaria na nic nam się jednak nie przydała.. drugą przyczyną to walka o morze.. Szwedzi wykorzystali sytu…


Czytaj więcej