Napisz komu przysługują prawa człowieka i z czego one wynikają

Rozdaj uczniom materiał pomocniczy nr 1 „Prawa i wolności - komu przysługują i czego dotyczą"; poleć, aby przeczytali go i byli gotowi do odpowiedzi na zamieszczone w nim .Prawa i obowiązki jednostki wynikające z obywatelstwa[edytuj] Będąc obywatelem określonego państwa jednostce przysługują prawa konstytucyjne, a także inne uprawnienia wynikające z ustawy.. Na tle tej cechy praw czlowieka wybuchaja konflikty poglądowe w kwestii aborcji i eutanazji .Dowiedz się jakie przysługują Ci prawa, pozna…


Czytaj więcej

Napisz jakie prawa przysługują obywatelowi w świetle konstytucji oraz jakie ma obowiązki

Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.. W konstytucjach tych krajów obowiązki obywatelskie wymieniane są najczęściej po prawach obywatelskich.Odwrotnie jest w konstytucjach krajów o ustroju autorytarnym i totalitarnym.a więc prawa obywatela : - prawo do życia.. - troska o dobro wspólne.Zgodnie z art. 64 Konstytucji RP każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia, któr…


Czytaj więcej

Napisz jakie prawa przysługują ci w przypadku towaru który okazał się wadliwy

W przypadku wystąpienia wady konsument może zwrócić się do Ciebie z jednym z czterech żądań tj.: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny towaru, odstąpienia od umowy sprzedaży - o ile wada jest istotna.Gwarancja to - obok rękojmi - podstawa złożenia reklamacji.. Reklamacja towaru przed 25 grudnia 2014 rokuJakie prawa przysługują konsumentom z wadliwym sprzętem .. która wydaje się w pierwszym momencie nie do pomyślenia: sprzedawca odmówił nam reklamacji na podstawie niezgodności t…


Czytaj więcej

Napisz jedną z zasad prawa rzymskiego która jest stosowana obecnie wyjaśnij co ona oznacza

Jest rzeczą powszechnie znaną i oczywistą, że Kościół katolicki stoi na straży nierozerwalności związku małżeńskiego.O tej nierozerwalności w świetle Pisma Świętego oraz w aspekcie dogmatyczno-historycznym słyszeliśmy z ust moich czcigodnych przedmówców, którzy pośrednio wskazali, że sam Bóg jako twórca natury ludzkiej i małżeństwa jest autorem prawa .Dotyczy to z reguły towarów wybieralnych to jest takich, których zakup poprzedzony jest dłuższym namysłem, a równocześnie różniących się odmianam…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt