Opisz budowę chromosomu. wyjaśnij dlaczego przed podziałem są w nim dwie cząsteczki dna

Komórki prokariotyczne są to komórki małe (wymiary rzędu kilku mikrometrów).. Matura 2012, biologia, poziom rozszerzony - arkusz.. Każda podjednostka składa się z pięciowęglowego cukru - deoksyrybozy, do której w pozycji 5ʾ dołączona jest grupa fosforanowa, a w pozycji 1ʾ jedna z .Interfaza razem z podziałem, który zachodzi po niej, składają się na cykl komórkowy, lub też cykl życiowy komórki.. około 2 godziny temu.. Cząsteczka DNA jest liniowym i nierozgałęzionym polimerem utworzonym z podjedn…


Czytaj więcej

Opisz budowę chromosomu. wyjaśnij dlaczego przed podziałem są w nim 2 cząsteczki dna

Podczas podziałów tworzą się z nich pałeczkowate, wydłużone struktury, które można dostrzec w mikroskopie optycznym.. Chromatydy są ze sobą złączone w centromerze (przewężenie pierwotne).. Pytania i odpowiedzi.. W budowie chromosomu można wyróżnić:-ramiona-chromatydy - połówki chromosomuChromosom ‒ to struktura wewnątrzkomórkowa będąca nośnikiem informacji genetycznej.. W procesie transkrypcji powstaje cząsteczka RNA.. W budowie nefronu gdzie zachodzi filtracja kłębuszkowa i powstaje mocz pierw…


Czytaj więcej